Haniflik, Allah indindeki en güzel din –  Kayyum/İkame

“Allah indinde Haniflikten daha güzel bir din var mıdır?” (Ayet). Haniflik, Allah indindeki en güzel din –

<> 30-Rum/30: Fe ekim vecheke lid dini hanifa fitratellahilleti fetaran nase aleyha la tebdile li halkillah zaliked dinül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

<> 30-Rum/30: O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah’ ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah’ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların en çoğu bilmez.

<> Qayyim Din>>> Hanif İslam

“Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım… din olarak islamı beğendim ve bundan razı oldum”. (Ayettir)

Şöyle diyor ayet: “Din zıvanadan çıktı -bitti- şeytanın malı oldu”

Onu oradan HACZEDEREK alın, kendinizi (Hanifleri) KAYYUM kılınız. 104’de ise, “İçinizden bir grup (Kayyumlar) ayrılsın…”

Kayyum hukuk anlamında nedir? Mesela bir şirket veya banka HACİZ edildiğinde kime verilir? Yed-i Emin’e mi? Kayyum kişilere mi? (İpucuydu)

<> Kayyum: Arapça Kayyim’den geliyor. Bir hukuk terimi olarak, ‘Belli bir malin yönetilmesi veya belli bir isin yapilmasi için görevlendirilen kimse’ olarak kullaniliyor.)

<> Yönetici atanması gibi (ehil)

Evet, YÖNETİCİ ATAMAK. Yedieminler “Emanetçi’dir, yönetmez, emaneti korur”. Ama Kayyum kişiler, o kuruluşu YÖNETİR. Yani yönetmek zorundadır. Beklemek değil!

Hanif’in görevi budur: İbrahim atamız gibi, atasının dinine meydan okuyan yani Allah’ın yolunda kendini kayyum kılan kimsedir.

Allah Kaim’dir. (Hayyül Kayyum gibi) Kaim bi emrillah’dır. (Sıfat olarak)

Demek ki Kayyum kişi, Allah’ın adını ve sıfatını talim etmekte, Allah ahlakıyla ahlaklanmaktadır. Bunun sonucu ise, Ali imran 104 >>>> KAYYUM‘larıdır.

<> 3/Ali İmran/104: Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

Gelelim Kayyum (Kaim) in diğer açılımına. İkame??????

<> 5-Maide/65: Şüphesiz el kitap ehli iman etse idi, ve itteqa etse (mütteqı olsa) idi, kefrederdik/örterdik onlardan kötülüklerini, ve dahil ederdik onları naim cennete.

<> 5-Maide/66: Şüphesiz onlar, iQaYMe etseler idi, el tewrat’ı, ve el incil’i, ve Rablerinden kendilerine indirileni, beslenirlerdi (yerlerdi/nimetlenirlerdi) üstlerinden ve ayakları altından; ve onlardan muqtesıd (ıqtısadlı) bir ümme(t) vardır; ve onlardan çoğu(nun), yaptıkları (ameleri) kötüdür.

Sağol [candaş]. Salatı ikame (ekıyme) ettiğimizde, Allah’ın KAYYUM oluşunu talim ederiz.

<> “muqtesıd (ıqtısadlı) bir ümme”                     

<> Ayrıca 16/120, 3/104 ve 2/143

Hans von Aiberg, 03/05/2004 (222/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 222 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

222-03-kayyim-din

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar