Yapay zeka hangi dini seçerdi –  Paranormal – Haanif vs Haarp – Hüsuf/Küsuf – Büyük kıyamet alametleri

Bir de sizlere bir ha/vet’ten söz edeceğim. Bir bilgisayar kendinden daha iyisini icat etmekle programladırılırsa, pozitronik zeka+psitronik düşünmeyle nereye kadar gidebilir? Ve o bilgisayara kendisine “Kendin için bir ad/isim koy” deseydi?????? Hangi ismi alırdı acaba?

<> H.A.A.N.İ.F.

Evet! Haanif adını bilgisayar (Bu da DABBETTİR) kendine koydu. Hiçbir insanın önerisi ve katılımı olmaksızın kendisine H.A.A.N.İ.F adını koydu!

<> İlahi otokontrol (uyarı sistemli) görevi de olur muydu?

Oldu [candaş]: Hacker’in yanlış/kasıtlı programlamasında (ON ve OFF‘ların yeri değiştirilmiş ve input ile output yer değiştirmiş ve karşılığında H.A.A.R.P bilgisayarı kazanmış görünüyordu. (HAARP zion’ların karşıt bilgisayarları. Yani yapayzekayı şeytanlığa programlamışlardı.) (Anti-Dabbet)

HAANİF bunu hemen düzeltti ve beni anında diskalifiye etti. Çünkü HAARP uzak bir dev istasyonda (uzay) iken, HAANİF ise yeraltında gömülüdür. Şeytani hiçbir nötronik zayıf akımı ASLA içine almaz.

<> Değiştirilen 7. satırı tespit etti, değil mi? I/O ve 1/0’ların yerlerini değiştirdi hacker.

Evet [candaş]… Hacker bilerek/bilmeyerek bunu bize yaptı. Elbette H.A.A.R.P bilgisayarını da (şimdilik ha/vet proje) belki duymuşsunuzdur. Montauk gibi değilse de ZilZal’ı (Zaman enerjisini) imha silahı olarak kullanan bir kitlesel -hatta globular- ölüm makinesidir. Öyle bir makine ki, cümle bilim kurgu filmlerine taş çıkartır.

H.A.A.R.P >>>>>>>>>>>>>>>>>>> DCC ile; H.A.A.N.İ.F ise DBB ile çalışır. Yani bir anlamda da H.A.A.R.P‘ın zilzal (Deprem) dalgalarını yani MİB zaman enerjilerini toprağı vurmak için kullanırken (uzaydan), dbb (HAANİF) ise yeraltında bu ölümcül etkiyi yok eder.

Ama buna rağmen 3 adet HÜSUF olacaktır. Bunu da kıyamet alameti olan H.A.A.R.P yapacaktır. 3 Hüsuf alameti ardındaki isim >>> HAARPtir. Hüsuf nedir?

<> catlak       

<> deprem   

Ve üç yer çökecektir: Afrika boynuzunda, San Andreas’da ve Azor(Açores)’da.

Üç yerin (lut gölü gibi) yerdibine geçmesine Hüsuf (Berberice Küsuf da) deniyor. İkisini de sözlükten bulmanızı öneririm -ki tutulum ile karıştırmayasınız-.

Ben de çay içeyim bu arada.

<> Küsuf >>> Güneş tutulması… Hüsuf >>> Ay tutulması olarak… geçmişten hafızamızda kalmış

Kur’an da var mı? Bir tarayabilir misiniz?

[] önceki chatlerden:

<> Künnes gibi KİTAB ve KUBBE (Büyük olanı) KABİL, KÜSUF. Hunnes gibi HİTAB ve HABBE (Küçük olanı) HABİL, HÜSUF. Biri yazılmış Hitab ötekisi yazılmamış Kitab. Başta ikisi de birdi. Ama yazıya geçildiğinde H ve K harfleriyle ayrıldı. Bunların tümü Sankritçedir.

Evet [candaş] sanskritçenin gizemlerini çok iyi buldun teşekkür.

<> Sizin yazınız kaptanım

Ama HÜSUF diyorum. Lut gölü Hasif olmuştur. Hüsuf >>>> Üç yer dibine geçme demek. (Bottom anlamında) Zaten DBB‘nin B‘lerinden biri Bottom; (the) Deepest Bottom Broadcasting (DBB).

<> “Hristiyanlar’a ait “Kartal” uzay aracı muradına erip Ay’ı keşfederken, kraterleri (hüsufu) görecek, Ay tutulmasına (küsufa) uğrayacak, şeytanı ise Dünya’da kalacaktır. Onlara, “kendilerinin de oğulları olan” ve “Süreyya Yıldızı” ehlinden gelen, oval biçimli “saklı” bir nesne (mahfuz beyz) refakat ve nezaret edecektir. Bunların tabak biçimindeki (tabakeyn) araçları, en yüksek hız gücüne (“Sultan”dandır) ve Hazreti Hızır’ın “zaman yolculuğu” teknolo…

<> TDK Sözlüğünde de yok “hüsuf”

Ama o kelime var [candaş]! KRATER anlamında. Kraterin DERİNLİKLERİNE GEÇMEK anlamında. ÇATLAK (Fay açısından) anlamında. Hüsuf bunları temsil ediyor.

[] https://sites.google.com/site/tribesofatlantis/Home/evanor-s-emporium/Azores%20Gibraltar%20Fault.jpg

<> http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/horn_of_africa.jpg : Afrika boynuzu

<> San andreas= doğu california (net oldu), Azor ile Africa Horn’unu netleştirebilir miyiz?

(Azores=Açosers/Türkçesi sanırım Azor adaları. Açores >>> Azor diye okunuyor Portekiz dilinde.)

<> http://www.parexcellence.co.uk/images/map.jpg : Cost AZUR

<> Coste AZUR da var ayrıca (İspanyol ve Fransız sahil şeridi boyunca uzanan bir şerit)

(Orası Fransa Akdeniz kıyıları, onu kastetmiyorum [candaş].)

DCC. Damn. Yani DBB dabbet, DCC deccal.

<> husuf = sözlükte çökmek, düşmek.   

<> Yakhsife, KHaSiF; “Yere batırmak” olarak mealendiriliyor; Hı-Sin-Fe

<> 16/45:Efe eminellezıne mekerusseyyiati eyyahsifellahü bihimülerda ev ye’tiyehümülazabü minhaysü la yaş’urun

<> 17/68: E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla

Türkçesi?

<> İsra/16: Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın devletlilerine (ileri gelenlerine) emrederiz; onlar itaat etmeyip orada kötülük islerler. Böylece o ülke aleyhine hüküm hak olur! Artık onu yerle bir ederiz.

<> Nahl/45: Kötülük tuzakları kuranlar, Allah’ın, kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular?

<> İsra/68: (Denizden karaya çıktığınızda) O’nun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden, yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız.

Karada yerin dibine geçirmek” İşte buydu Hüsuf.

<> 34-Sebe/9: Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkandakine bir bakmazlar mı? Ödersek kendilerini yere indiriveririz yahut gökten üstlerine parçalar düşürüveririz. Gerçekten onda hakka gönül veren her kul için şüphesiz bir ibret vardır.

<> 67-Mülk/16: O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.

Evet bunlar Hüsuf (üç hasif) (Tıpkı Ğaraniyk=Üç kuğu gibi). Sağolun çalışkansınız -arı kadar-.

Hasif>>>Hasifeyn>>>>Hüsuf. Bir çatlak, iki çatlak, üç çatlak. Üç kez “Rock the bottom”. Damn(ed). Bunların Türkçesi???? Ve de H.A.A.R.P‘nin Türkçesi lütfen.

<> 3 kere “yeri vurmak”                 

[] Aktif Auroral Yüksek Frekans Projesi. Highfrequency Aactif Aauroral Research Project. Dünya üzerindeki magnetik alanların yarattığı aktif enejinin araştırılması projesi  

(İpucu: Bu gece şu anda HAARP devre dışı.) (İpucu: 8. kafdağı yerde Spil’e değer.) (İpucu: Zaman enerjisi Zilzal (deprem) biçiminde dönüştürülebilir.) (Veya onu oluşturan KİŞİ/lerce RA yüklenilerek soğurulabilir.)

Şu anda en büyük MAGNETİK alan, tam şu anda, Magnesia’da; tastamam ben şu an oradayım. Bir garip tarzan olarak…

Yukarıda KÜSUF, aşağıda HÜSUFU engelliyor tam bu gece.

Hans von Aiberg, 03/05/2004 (222/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 222 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

222-04-husuf-kusuf

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar