Zaman/Dehr – Boyutlar – 7 mesani

Altı günün hesabı şöyle: 6 birim + 5 birim + 4 birim + 3 birim + 2 birim + 1 birim + YEDİNCİ gün.

Şimdi DEHR ayeti lütfen… (Sorduğunuz her soruya ayet ile yanıt verildiği için bu angaryaya katlanacağız.)

<> İnsan-1: Gerçek şu ki, insanin üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

<> Casiye-24: Dediler ki: “(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi “kesintisi olmayan zaman’ (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.” Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar.

 

ED-DEHR? DEHR nasıl akan bir zamandır? Bunu açalım:

ZAMAN küreyi yeniden anlatacağım mecburen: E=mc²; c >>> km/s; c² >>> km²/s²… Yani yatay olarak bir düzlemde, ZAMANIN ENLEMİ (x) ve BOYLAMI (y) koordinatlarını oluşturduk.

Zamanın ENLEMİ ve BOYLAMI varsa >>> KAÇINILMAZ YÜKSEKLİĞİ de vardır. Yani c3 gibi (km küp/s küp)… Buna “zaman küre” >>> “Chronosphere” adını vermiştim.

Her bir zaman koordinatı da kök içinde -(eksi) sayı olduğundan; yani zaman enlemi √(-x) ve zaman boylamı √(-y) olduğunda BUNAsıfırdan küçük SANAL MEKAN” denir.

Bir örnek verelim: Ahiretten -400 metrekare ARAZİ aldım ve/veya BURADAKİ KARŞILIĞI ZAMAN KARE-400 zaman kare SATIN aldım.

Eğer ışıktan hızlı bir biçimde giderseniz, elinizdeki 400 metrekare ya da cetvel ÖTEDE (elsewhere, tachyon evreni) -400 saniye kare olur. Bunun tersine buradaki -400 saniye kareyi ışıktan hızlandırırsanız, bu ahirette400 metrekare“, mesela TARLA olur.

Yani cetveli hızlandırırsanız kol saati (soyut uzunluk, imajiner uzunluk); kol saatini hızlandırırsanız, cetvel (somut uzunluk) haline dönüşürler.

Nasıl ki bizim koordinatlarımız X, Y, Z üçlüsünden oluşmuş ise ve bu da mekanı (sırayla metre, metrekare, metreküp) oluşturuyorsa, AYNA‘nın öte yanındaki AHİRET boyutları da Xi, Yi, Zi sanal boyutlarından oluşuyor. Bu da SANAL MEKAN (sırayla -metre, -m², -m3). (Bu genişlemeyi SADR‘ın genişlemesi gibi algılayabilirsiniz.)

Demek ki sonuçlar şöyle:

1, Ahiretteki HER sanal uzunluk, aynanın bu yanındaki dünyamızda SAAT (zaman boyut eksenleri) olarak GÖRÜNMEKTEDİR veya tersi… Demek ki bizim ZAMAN BOYUTU (Minkowski’nin √(-1) veya -1) aynı zamanda AYNANIN ÖTESİNDEKİ diğer alemde GERÇEK bir uzunluk boyutudur.

2, O halde, aynanın her iki yanındaki evren de x, y, z + xi, yi, zi TOPLAM ALTI uzunluk boyutu oluşturuyor.

AMA bir de TEKİLLİK bölgesi (sıfır veya AYNA‘nın yüzeyi) var. Bu da bir DÜZLEM ve her iki evreni POLARİZE eden bir düzlem! 6 mekan boyutu + polarizasyon DÜZLEM boyutu (ayna yüzeyi)=7 Boyut.

Bu yedi boyut bize neleri anımsatıyor?

a) SEBTEL MESANİ (7 boyutlu evren)

b) Quantüm tüneli içinde KIVRILI kalıp, evrenin genişlemesiyle diğer açılan dört boyutun tersine içeride kıvrılı kalan SİCİM (string) teoremini…

GÖKLERİN yedi kat oluşunun bir anlamı da budur. (Diğer 49 anlamı, atmosfer tabakalarından başlayarak, evrenin 7 kat halinde kendi üzerine dolanması olan SALYANGOZ modeline kadar tüm kozmik açılımlar.)

7 mesani ayeti?

<> Hicr-87: Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift manalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur’an’ı verdik.

Elbette bunun 7, 14, 49, 98 ANLAMI var. Onları daha önce vermiştim. (Her ayetin 7 anlamı vardır ve ışığın (Kur’an’ın diğer adı NUR=BEYAZ IŞIK) 7 renkten oluşmuş TAYFI (spektral 7 rengi) ÖRNEĞİ; ayetlerin de 7’şer (14 ve 49) ANLAMI vardır. Bunları artık biliyoruz.

Bu 7 anlamın Kur’an’ın içinde iç içe katlı durduğunu “ve şu büyük Kur’an’ı verdik” ayetinden anlıyoruz zaten! Onun için en az yedi veya ÇİFTİ veya karesi olarak anlamlar VEREBİLİYORDUM.

“Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift manalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur’an’ı verdik“.

Andolsun ki SANA 7 gök/7 yer örneğindeki gibi veya SOMUT YEDİLİ ve SOYUT YEDİLİ veya TOPLAM 7 BOYUTLU (X, Y, Z somut ve X, Y, Z soyut + Ayna düzlemi) EVRENLER ÇİFTİNİ VERDİK. (İlminin sırrını verdik SANA (Senin ümmetinden gelecek alimlere vb.)).

Fakat biliyorsunuz ki, bizim bağnazlar bunu FATİHA diye bizlere yutturdular. FATİHA OLAMAZDI BU YEDİLİ. Çünkü:

1, Fatiha 7 ayet değil; 6 ayettir. (Besmeleyi sayıyorsanız, o zaman her surenin başındakini de BİR FAZLA EKLEYİNİZ🙂

2, Fatiha AÇILIŞ değildir, iniş sırasında BEŞİNCİ sıradadır ve şu Hadis yüzünden böyle sanılıyordu: “Allah Cebrail ile önce fatihayı ve 7 ayet halinde gönderdiği için fatiha tüm kur’an’ın anasıdır” (Hanbel).

Oysa biz İLKİkra/Alak” suresinin indiğini ve ASIL onun adının FATİHA olduğunu; beşincı sırada inen Fatiha’nın da adının HAMDELE olduğunu zaten biliyoruz. YALAN ÜZERİNE DİN KURULUR MU? HadisMİŞ!!! Yok devenin başı!

3, FATİHAMürekkep/birleşik” ve ortadan kırılabilen ÖZEL tek suredir: İyyake’ye kadar AYRI bir sure; oradan itibaren ayrı bir sure gibidir.

Cafer sıddık Kur’an’ında “Fatiha diye bir sure yoktur”. Ama vardır, şöyle ki: İlk üç ayeti Müddesir‘e; son üç ayeti de “Ebi Leheb” başına taksim edilmiştir. (Bunları yazmıştım ama tekrarlamamızda yarar olur diye yineledim).

Kısacası >>> 7 MESANİ >>> Fatiha (Hamdele)  D E Ğ İ L D İ R!  Kuşkusu olan var mı? 6 ayet bir kere… 7 nereden çıktı. O ayetin devamını yazar mısınız? (7 mesaninin devamı)

<> Hicr-88: Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!

<> Hicr-89: Ve de ki: “Ben, evet ben, apaçık konuşan bir uyarıcıyım!”

Şimdi bu 7 mesani ayetinin sırrını biraz daha araştıralım:

bazı çiftlere verdiğimiz“. Buraya dikkat ediniz. İKİ EVREN‘in nimetlerinden (dolayısıyla betimleyen boyutlarından 3 x 2=6 olarak çiftler veriliyor. Ama AYNA düzlemini baştan saymış 7 MESANİ diye, 7’nci EK boyut diye…

Resulullah niçin bilsin ki X, Y, Z ve bunun karşıtı olan X, Y, Z soyut boyut çiftini + 7. boyutu??? Çünkü AYETTE: MİR’AC’A  ç ı k a c a ğ ı  apaçık belli edilmiştir. Bu evrendeki X, Y, Z boyutlarından YUKARI (ötedeki) Xj, Yj, Zj boyutlarına >>> MİR’AC’A gideceği bildirilmiş. Çünkü ayette >>> DİKKAT >>> SANA >>> diyor!!!

Sır SANA kelimesinde… RESULULLAH‘ın buradan MİR’AC’A alınacağı önceden haber verilmiş. (Kul=De ki ve SANA farkını anlamak için küçük bir işaretçik).

Böylece 7 MESANİ‘yi anlamış bulunuyoruz…

İyi ama X, Y, Z ister somut, ister soyut olsun şu demektir: En x boy x yükseklik (derinlik/kalınlık).

Bir de başımıza AYNA çıktı (7. ARA BOYUT, evrenleri polarizleme düzlemiyle polarizleyen AYNA örneği boyut).

En x boy x yüksekliği anladık fakat öyle bir şey var ki: Metrenin kısaltılmışı olan m tamam, tamam, m3 tamam, iyi de m4 (metrenin dördüncü kuvveti veya en boy yükseklikten ÖTE bir mekan boyutu???). Hoppala! Bu ne demek?

Şimdi aynı uygulamayı ZAMAN boyutu için de yapalım: Xi, Yi, Zi, saniye, saniye kare ve saniye küp demek. Pekiyi zamanın DÖRDÜNCÜ KUVVETİ var mı? Varsa formüller ortaya çıkarır zaten.

Deneyelim: E=mc² için (km kare saniye kare) 2E=2mC4 >>> Dikkat ediniz C3 OLMAZ, C4 olur km4/s4.

Buraya kadar mantığımızı anladık mı?

<> E²=m²C4 >>> 2E=2mC4… Farkı?

O da doğru… Seninki de bir KARE farkından türetilmiş eşlenikliklilerin karesi formülü. O da doğru. (Benimki Tachyon enerjisini de içeriyor.)

<> (Ve tach içerdiği için ŞIHAB çıkıyor.)

Buraya kadar tamam mı? (Adım adım gidiyoruz.)

Hans von Aiberg, 22/08/2003 (175/06)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü oku | 175 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

175-06-ayna

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar