Allahın hadislere alınmayan isimleri – Seriul hisab – Settar – Rab – Nurun Ala Nur

[Seriul Hısab]. Bu Allah’ın ismidir ve maalesef, Esma ül Hüsna içine konmamıştır. Seriul Hısab Allah’ın adıdır. 99 diğer isimler gibi…

Bir hadis, “Allah’ın 100’den bir eksik GÜZEL (Hüsn) ADI vardır.” dediği için kitabına uydurularak, Allah’ın 15 Kur’an’da geçen adı maalesef çıkarılmıştır.

<> 99 adında geçmeyen isimleri bize ayrıca yazar mısınız hocam?

Biri yazdığım, diğeri Settar ismi, Rabb ismi, İlahinnas ismi.

<> 99 isim var, diğer 15 isim ise alınmamış. O zaman 114 tane isim mi oluyor?

Evet! 114.

“Ya Settar, Ya Rezzak” demiyor muyuz?

<> Asıl konumuz ebu süfyan şeytanı idi

Ne bileyim aynı anda 114 ismi de sordunuz.

<> El-Rezzak zaten 99 ismin içinde değil mi?

SETTAR ismi 99 ismin içinde  Y O K  Rezzak var Settar yok diyorum. Settar var mı? (Örten, örtücü demek.) 99 isme bir bakın.

<> Settar herhalde yoktu ama rezzak var.

Rezzak var zaten, settar’dan söz ediyoruz. Her neyse onları sonra inceleyiniz.

1. Seriul Hısab içinde yok

2. Settar içinde yok

3. Rabb de yok

(Ya Rabbi diyoruz, Rabb adı 99 içinde yok tuhaf değil mi?)

Allah’a Tanrı=İlah denmez diyorlar. Ya Nas suresindeki “İlahinnas” Allah’ın adı değil mi? Değil mi? ?????

<> Evet hocam haklısınız, konuyu bölen ben oldum Ebu Süfyan’a dönelim dilerseniz

Bir iki noktaya değinip, hemen döneceğim. Şuna dako diyelim: “İlahinnas” Allah’ın adı mıdır, değil midir?

<> evet adıdır

<> İlah, uluhiyetten geliyor.

(Türkçe’si ULUĞ=Ulu)

<> birabbinnas, melikinnas, ilahinnas

Evet, Rab ve İlah 99 içinde yok. El Melik ve El Malik ise var????

<> Bunları nasıl görmezlikten geldiler? Bir tür fitne arayabilir miyiz, yoksa cehaletten ibaret mi?

Yani bir tuhaflıklar var: Fitne ve cehalet hepsi birlikte. Bunlara Sofilik=Süfyanilik=Softa takımı deniyor. Eşittir Taliban=Vahhabi vehbi kerrakesi. Eşittir İblislik…

<> Ben biraz daha ileri giderek şeytanın dini vahabilik diyorum hocam

Evet, Ladin Vahhabi’dir. Görevi Asya müslümanlarını da bu doğrultuya sokmaktır. (İran sünnileri, Afgan sünnileri, Pakistan Paktu-Peştu-Pathan’ları vb.) Tamamını “Vahhabi” yapmaktır. Çeçenistan, son döneminde “Vahhabiliği” kabul etmişti.

<> zehir 1799dan beri bu coğrafyaya yayılıyor

Bu Kureyş+Kurayza kabile dinidir. Çok daha eskidir.

Şimdi bir iki not daha: Allah’ın adı NUR’dur öyle biliriz değil mi?

<> evet

Ya Nur deriz, El-Nur deriz. Oysa Nur-35. ayeti bir yazalım.

<> 24-Nur/35: Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

Allah, göklerin ve yerin nurudur.

Bu ifade yanlıştır, bunu hemen izleyen ayetten anlayabilirsiniz: “O’nun nurunun temsili” diyor. Yani Allah NUR değildir, Allah’ın nurundan söz ediliyor. Bu nüansa dikkat ettiniz mi?

Allah’ın adını ise “O nur üstüne nurdur” ayeti biraz aşağıda tanımlıyor. Gördünüz mü?

<> Nur un ala nur

Evet, Allah’ın adı El-Nurün ala Nur’dur. NUR değildir. Çünkü melekler de nurdur (Allah değildir) Ay da nurdur (Münir=Nurlu) Ay da Allah değildir -haşa-. Bu nur’u artık ayırt edelim mi?

<> Allah’ın isimlerinden biri an-Nur, bu nasıl oluyor?

Artık olmuyor, gözümüzü açalım. Allah’ın adı En-Nurün ala Nur’dur.

<> El nur ül ala nur artık

Evet “el”, liyazon olduğunda ulama olarak “en” biçiminde telaffuz edilecek. Ennurünalanur biçiminde. Ağzımızı alıştırmamız gerekiyor. İlahinnas=İnsanların Tanrısı, buna da ağzımız alışmalı.

<> an-Nûrun ala Nûr

Evet bu böyle… Sadece Nur=Ay demektir. Yani Kamer kelimesi, “Misal” edildiğinde NUR=AY olmaktadır. Münire=Nuray=Aynur vb. bu tür kadın isimleridir.

<> Ziya ile bağlantısı nasıl oluyor? Kelime manası olarak?

Ziya (Günışığı) Güneşten çıkar. Fotondur. Ama Ay yüzeyinden bize “Elektron koparıp” yayındığı için endirekt olarak onun ışımasını görürüz.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 14/10/2001 (009/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 009 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

009-02-allah-isimleri

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar