Tarık suresi – Kuran şaka değildir – Tarık/Kadir nedir bildin mi – Yıldızların yerlerine büyük yemin – Kuran hadisler gibi iftira değildir

İşte bu DOĞUM biçimini kastettim ben. Testis ve yumurtalıkta değil meme hizasında bir DOĞUM. Yani belden yukarıda bir genital özel bir bölme ve diyor ki asla bir şaka değildir.

<> Hz İsa’nın doğumu da bu şekilde mi oldu?

Adem Hariç tüm özeller EVET bu şekilde oldu. Kadir gecesi Tarık ile getirilen ve götürülenler. Yani mutlaka melekler ve RUH ile inenler…

İşte bu konuyu iki hatta üç bölümde inceleyebiliriz. DETAY dolu, şu 17 ayette bile karesinden fazla MİSAL var. Üstelik bağlantılarıyla yüzleri buluyor. (Şi’ra, Nur-35. ayet vb.)

Zaten 7 anlamıyla Nur-35’deki düzenek, yani araç, Tarık’ın çalışma planından başka bir şey değil. Motoru Adiyat ve Fil. Yani böylece birbiriyle tevafuk içinde Kur’an’ı tümden ve HAK olarak tevil edebilirsiniz.

<> hibritler veya androitler klonlanmış genleri bu zamana taşıdılar, yani geçmiş zamana

<> Yani tarık suresi 2. ayetin cevabı Nur suresi 35. ayet oluyor?

“2. Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin?”

Ya da Kadir Suresine bak ikinci ayete… Bir yaz bakalım lütfen.

Kadir suresi ikinci ayet?

<> 97-Kadir/1: Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

<> 97-Kadir/2: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin

<> 97-Kadir/3: Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

<> 97-Kadir/4: O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

<> 97-Kadir/5: O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Evet bu ikinci ayet ile tarık ikinci ayet.

Tarık’ın rutin ring seferinin Kadir gecesi olduğunu anlatıyor.

<> Devamı fil suresi mi?

Hayır, devamı Vakıa 76.

<> 56-Vakıa/75: Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki

<> 56-Vakıa/76: Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

Evet, bu işte…

<> 56-Vakıa/77: Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır

<> 56-Vakıa/78: Korunmuş bir kitaptır.

<> 56-Vakıa/79: Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

<> 56-Vakıa/80: O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

<> 56-Vakıa/81: Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

<> 56-Vakıa/82: Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

75 ise biliyorsunuz: Karadelik içinden (Mevkiinden) ölmeden geçmek anlamında.

“Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.”

Sanki tıpatıp “Kadir gecesinin ya da Tarık’ın ne olduğunu idrak ettin mi?” ile eşit.

Tarık 14 ile Vakıa 81 “Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?” yine aynı şeydir.

Bağlantı noktalarını bilmek gerekir. (Benzeşim, kesişim vb.) Anlatabiliyor muyum?

“Kur’an şaka değildir” ile “Bu sözleri küçümsüyor musunuz?” aynı şeydir. Hatta Yusuf 111 sonundaki Kur’an tanımı da aynı.

<> 12-Yusuf/111: Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.

“(Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir.”

<> iftira eden bir hadis değildir

(Ma kane  h a d i s e n  YÜFTERA=İftira edilmiş Hadisleriniz gibi değildir.)

Şaka değildir.

Boş söz değildir.

Küçümsenecek söz değildir.

Tarık nedir bildin mi?

Kadir gecesinin anlamını idrak ettin mi?

Misalleri sana bildiren (idrak ettiren) nedir gördün mü?

Ve bu bir KADİR gecesi GEÇİŞ kapısıdır. Mevakiin Nücum içinden geçerken bir gecede 83,5 yıllık yolu alırsın. O yola yemin ediliyor ve deniyor ki: “BU NE BÜYÜK BİR YEMİNDİR” bir  İ D R A K  etseniz.

Kur’an bir eğlencelik değildir. O hak’tır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 07/12/2001 (030/13)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 030 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

030-13-mevakiin-nucum+ayetler

Yorumlar