Arz’dan Arş’a Sonsuzluk Kulesi 1 – Paralel evrenler çizimleri

<d> Arşın katlarıyla paralel evrenler arasındaki geçişi kafamda netleştiremiyorum, açıklayabilir misiniz?

[D] sıraya gir. Bugünkü konu aslında TARIK suresi  İ D İ .

<d> ok

[D] bana kızdın mı?

<d> yoo

[D] haklı, çünkü üstüste konmuş kum saatleri PARALEL EVRENLERİ de anlatıyor. Bu grafiği İlk cildim (Sonsuzluk kulesi-1)deki şekillerde çizmiştim. Bir de bunun beyaz ve siyah sayfalardan oluşmuş PARALEL EVRENLERİNİ çizmiştim. Sonra da ÜÇ BOYUTLU OLANINI

[Z] bu şekilleri bize iletebilirse memnun olacağım.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2018/07/kumsaati-araf-anti-dunya.png Arzdan Arşa Sonsuzluk Kulesi-1 Kesim 94: Akdeliğin ötesi: FİG/20 ZÜLKARNEYN İKİ DOĞU-İKİ BATI SEMBOLÜ Önceki şekillerdeki yarım ters koni=karn’ın bir önceki şekildeki çift ışık konisi KARNEYN’ solda ve çekim ANKEBUT’u sağda sunulmuştur. Karneyn zaman boyutu ile Ankebut ise mekân boyutuyla ilgilidir. Soldaki Zülkarneyn kumsaati sembolünün üst bölmesi mutlak geleceği, alt bölmesi de mutlak geçmişi temsil etmektedir. Gelecekteki ışık konisi ile geçmişteki ışık konisi uzay zemininde ve zaman oku düşey ekseninde yerleşimi vurgulanmıştır. En dar yeri (kıstak, boğaz şimdiki zaman=Bu an’ı anlatmaktadır. Hemen iki yanında “Başka yer” yazılıdır ki tüm kum saati bu paralel evrenlerce kuşatılmıştır. Daha önceki kesimlerde de evrenin her noktasının nasıl birbirinden haberleştiği bilmecesini, nasıl izotrop olduğu sorusunu da ışık konisinin doğası nedeniyle sorduk. Bizim ışık konimiz dışında kalan bu evrenlerle haberleşmemiz mümkün değildir. Ne var ki, onu göremememiz demek dışarıda başka yerler, başka evrenler yok demek değildir. Her iki şekil, “iki doğu iki batı” âyeti gereği birbiriyle kuadropolarize edilebilir. Zaten, soldaki şekil çekim ya da kütlelerin birbirini çekmesi olayı konu dışında bırakıldığında, Einstein ve Poincare’nin “ÖZEL RELATIVİTE” teoremidir. Ancak evren çekim etkisinde olduğu için sağdaki şekildeki gibi eğrilmektedir. Dolayısıyla ışık da çekim etkisiyle eğrilmekte olduğundan ışık bu çukurlarda eğri yol izler ve ışık konileri de kendini oluşturan ışık ışınlarının eğrilmesine uyarak eğrilir ki bu da “Genel Rölativite” teoremidir, ikisini birleştirmiştir.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2018/07/kumsaati-paralel-evrenler-2boyutlu.png Arzdan Arşa Sonsuzluk Kulesi-1 Kesim 94: Akdeliğin ötesi: FİG/19 STANDART UZAY-ZAMAN GRAFİĞİ Üstteki şekilde daha önceki şekillerdeki koni teması iki yanlı gösterilmiştir. Alttaki şekilde ise hem uzayın tümü hem zıt ışık konisi monte edilerek, konu bütünleştirilmiştir. Tüm çizgilerin kesiştiği özek “Şimdi=şu an’dır. Uzay-zaman grafiği ve ışık hızı çarpısı daima tektip 45 lik açı oluşturur ki buna IŞIK KONİSİ (mahrutî ziya huzmesi) denmektedir Koninin sınırlarını çapraz kesen ışık hızı köşegenleri çizer. Taramalı bölge bizim ışık konimizdir. Taranmamış üç diğer bölge ise başka evrenlerdir. Bu koni bizim evren olay ve rasat ufkumuzu belirler. Bunun dışında kalan hiç bir yerle haberleşemeyiz. Işık hızını aşamadığımız sürece, mekân çizgisinin iki yanında hep saklı duran başka yer olan ‘Paralel evrenler’ kavramını anlayamayız. Taramalı bölge dışında olanları kavramamız için ışıktan hızlı gitmemiz gereklidir. Bu bize yasaklanmış, fakat ağırlığı sıfırdan küçük olan bilinç boyutuna (Beşinci boyut, ruh, melek vb.) mümkün kılınmıştır. Böylece iç-içe dikgen olarak yaşadığımız, başka evrenlerden haberimiz olmaz. Ama ışıktan hızlı düşünce hızıyla taramalı bölge dışında kalan tüm BAŞKA YERLERDE (Örneğin Misâl Alemi=Süper uzay’da) olabiliriz.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2018/07/kumsaati-paralel-evrenler-3boyutlu.png Arzdan Arşa Sonsuzluk Kulesi-1 Kesim 94: Akdeliğin ötesi: FİG/17 KARN (TEKZAMAN )KONİK PERSPEKSİYONU Bir önceki projeksiyonun topluca koni=Karn biçiminde canlandırılması: Işık ışını konisi dikey zaman ekseni ile yatay uzay eksenleri arasında ters koni ya da topaç misali yerleştirilmiştir. Işık ışını konisinin meslekteki tanımı “Evrenin bir yerindeki (Burada külahın ucu olup, şimdi=şu anı göstermektedir.) olaydan çıkan ışığın zaman içinde muhtemel tüm olasılık aralığı”dır. Yâni uzay-zamandaki her olay için bir ışık konisi vardır. Işığın hızı evrendeki tüm olaylarda ve tüm yönlerde aynı ve değişmez olduğundan dolayı, tüm ışık konileri aynı biçimde ve aynı yönde standart, tek tiptir. Bu yüzden uzay-zaman grafikleri standarttır. Öyleyse, herhangi bir nesnenin uzay ve zaman içinde aldığı yol, üzerinde olan her olayın ışık konisi içinde bir doğru ile gösterilmektedir. Sunulan şekilde, Madde yani kütleli her cisim koninin içine hapistir. Ancak, enerji yani ışık hızı (ki koninin sınırlarını ışığın hızı belirler.) ile giden parçacıklar koninin teğetidir. Bunun dışında kalan bölge (Takyon serisi) ile koni içindeki madde ve enerjinin haberleşmesi, olanı biteni bilmesi, oraya ulaşması mümkün değildir. Koni dışına başka evren, öte âlem,özge bölge denir.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/02/2002 (060/17)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 060 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

060-17-kumsaati-paralel-evrenler

Yorumlar