Kader nedir – Amentü – Vahy mekanizması – Peygamberlerin farklı görevleri

<> 4-Nisa/136: Ey İnananlar! Allah’a, Peygamberine, peygamberine indirdiği Kitap’a ve daha önce indirdiği Kitap’a inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.

Yukarıdaki ayette ilk bölümde Allah-Elçi-Kitap (Mesaj) sırası var. Fakat meleklere değinilmiyor ve sıralama da başka. Ama devamında, “Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse”

Allah(Verici) Melek(Kurye dalga) Kitab (Mesaj olan kurye dalgaya bindirilmiş olan) ve Elçi (Alıcı).

Ve devamına bakalım:

Amentü….. vel yevmil Ahiri…. ve bil kaderi…

Hayrihi ve şerrihi min allahi teala

velbasü badel mewt hakkun.

(Ve kelimei şehadet)

Amentü diye başlamanın nedeni şu: “Ey İnananlar! Allah’a, Peygamberine”.

Amentü demek “İman ettim, inandım” demek.

<> Reklamlar: Aiberg tam gaz… ileriiiii.

(Sahi ya, Reklam yapmayı unutmuşum)

“Amentü billahi vel resulihi” derken de sadece ve yalın olarak VERİCİ(Billah) ile ALICI(Resulullah) ilişkisi anlatılmıştır.

 

“Peygamberine, peygamberine indirdiği Kitap’a ve daha önce indirdiği Kitap’a inanmakta sebat gösterin”

İki kez peygamber geçmesinin nedeni biri Nebi diğeri kitaplı yani Resul olan iki peygamber kategorisidir.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 15/03/2002 (069/29)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 069 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

069-29-vahy

Yorumlar