BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ

Aşağıda; Hans Aiberg’in “Zig-Zag Zaman Gezmenleri” kitabından bir bölümdür.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ

Başlıca Bermuda olmak üzere, dünyanın birçok bölgelerine serpiştirilmiş şeytan üçgenleri bilindiği kadarıyla Kristof Kolomb’dan bu yana ara vermeksizin can almaya devam ediyor. Bunun teşhis edilmesi en fazla 25 yıl öncesine dayanmaktadır. Veriler toplanıp sansasyon uyandıran kitaplarla açıklandığında (Charles, Berlitz – Without a Troce, The Bermuda Triangle) görülmemiş bir ilgi gördü. Ama insanoğlunun heyecanları değişken olduğundan ekonomik güçlükler ön plana çıkınca yerel savaşlar politik çekişmeler uzay ve video çağında şeytan üçgenleri unutulmaya yüz tuttu.

Oysa gizlice bildiğini okuyan bu manyetik fırtınalar ilişkili basında birçok sansasyonel bilgi yayınlanmaktadır. Bu olaylardan en çok ilgiyi Bermuda şeytan üçgeni topladı. Oysa Bermuda’nın güncelleşmesine neden olan yalnızca trafik yoğunluğuydu. Çünkü Batı Avrupa ile Amerika arasındaki en kısa hava ve deniz yolu bu bölgede yoğunlaşmaktadır. Ulaşım ağırlığı taşıyan bu rotada elbette sık sık kaybolmalar gözlenmektedir. Oysa Japonya’nın güneyindeki Şeytan Denizi de ikincil bir şeytan üçgenidir. Bunun gibi Magellan j;azı ve daha nice simetrilerde de “alarm” bölgelerini görmek mümkündür.

Bermuda üzerinde geçen boylam dünyanın ki yönünde devam ederek Japonya denizini keser. Her ikisi de ayrıca aynı enlemde bulunur. Sanderson’a göre İkisi kutuplar olmak üzere böyle düzenli serpiştirilmiş 12 şeytan üçgeni bulunmaktadır.

Bu konuda araştırmalar yapan Dr. Minkowski çekim (gravity)’in yok edilişini, uygulama ile gösterdi. Sabit dalga boylarının bir kuvars – rezanatör’ün üzerinde uygulanması ile 2.5 kg.’lık bir ağırlığın levitasyonu gerçekleştirildi. Net görünümlü bir kuvars kristali bulunmuş ve boyutları genişlemişti. Bu kristal, artık bir daha netleşmediği gibi genişlemiş halini de korumuştu. Anlaşıldığı üzere, elektronlar molekül sargısından çıkıp geri dönmemişler ve böylece kristalin tüm yapısı da değişmişti. Net görünümdeki kuvars kristalin tüm yapısında değişme olmuştu. Yine kuvars kristalinin saydamlığını kaybetmesi, kristalin genişlemesi ile açıklandı. Bu kuvars kristal, 5,2 mm. uzunluk ve 1,5 mm. profil’den 10 cm.’ye kadar genişlemesine karşın, ilk şeklini aynen korumuştu.

Çekim, nesneleri bir arada tutar. Karşıt çekim (antiqravity) ise ayırır. Kuvars kristalinin genişlemeye devam etmesi onun yok olmasına maddenin enerjiye dönüşmesine neden olacaktı. Muhtemel Bermuda şeytan üçgeninde kaybolan gemi ve uçakları başlarına gelen de budur. Bermuda üçgeni üzerinden çekilen fotoğraflar, suyun altında uzun beyaz bir çizgi belirlemektedir.

Bunun, bir yeryüzü silisyum kristali yüzünün, dünya kafes geometrisi örgüsü kenarlarından biri olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca Ekvator’daki beyaz çizgiye yaklaşıldığında insan kendini ağırlıksız hissetmektedir. Bu yere “Dünya’nın tek çekimsiz bölgesi” denmektedir. Bölgedeki Ekvator yerlileri burayı tabu olarak yasaklarlar ve bu beyaz çizgiye doğru koştuğu zaman birden ortadan kaybolan hayvanlardan söz ederler.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar