ÇİN ZULÜMÜ

11693830_592796630863488_8393932310631207653_n11140363_943303052400965_5576759753966423819_n11693830_592796630863488_8393932310631207653_n11205493_942419152489355_3872869333981945584_n

Selam yurttaşlar. Siz Çin'de yaşayan Uygurların müslüman ve Türk oldukları için yılda yüzbinlercesinin öldürüldüğünü bilir misiniz? Bildiğiniz ramazan ayında uygurların işyerlerinde okullarda iftar açılmıyor.Uygurların yaşadığı yerler eskiden beri bizim atalarımızın topraklarıdır. Rusya'nın ve Çin'in arasında kalan Türkistan Çin'in eline geçer. Uygurlara edilen zulüm içinde her tür ceza var.Mesela Çin atom bombalarının talimini Uygurlar üzerinde dener.1979 yılında 500'den çok Uygur sağır ve kör oldu. 2000'den çoğu ise yok oldu. ve haber alınamadı. Her ay Uygurlar'ın obalarına şehirlerine jinekologlar gelip hamile kadınların bebeklerini alırlar. Onu bahane edip kadınların rahmini alırlar. Bu operasyonlar hijyenik koşullarda yapılmadığı için çoğu kadın mikrop kapmasından ölür. Çin'de namaz kılmak ve islam dini yasak edildi. ve buna benzer kınanan düşmanlıklar var.

"DÜNYA Türkmenleri Doganlarymyz
Salam Doganlar ….siz hytayda yaşayan uygurlaryn müsluman boldygy ve Türk milletinden boldugy üçin yylda 100münlerçesi öldürilyandigini bilyarsinizmi . Bilişiniz yaly oraza ayynda hem uygurlaryn rozasy işyerlerinde okuwlarda zor bilen açylyar . Uygurlaryn yaşayan yeri gadymdan bari bizin atalarymyzyn topraklardyr . Rusiyanyn we hytayyn arasynda galan turkistan hytayyn eline geçyar. Uygurlara edilen zulumyn içinde her hili jeza bar ..meselem hytay atom bombalarynyn talimini uygurlaryn üstünde deneyar 1979 yylda 500den kop Uygur ker we kör boldy ….2000den köpi bolsa yok boldy ve habar alynmady ,her ay uygurlaryn obalaryna şaherlerine genekolikler gelip gowreli bolan ayallaryn babeklerini alyarlar, ony bahana edip kâbir ayallaryn çagayatagy halk arasynda matkasy alynyar ..we bu operasyonlar tâmiz arassa yerde edilmediği üçin köp ayak maşgala mikrobik kesellerden ölyarler ….hytayda namaz kılmak gadagan .yslam dini hytayda gadagan edildi …we buna menzeyan bir topar gynançly yagdaylar bar ….bu yylky orada ayy hem Uygurlar üçin gaty agyr geç yâr …bu güne çenli kâbir maglumatlara göra 8 Uygur ölüm jezasy aldy …..sizin pikiriniz name bular barada sebabi Uygurlar hem bizin milletimizden Hoja Ahmet Yasewinin agtyklary"

Yorumlar