İstiva

Külli şey*in bir ESİR, yani sıfırlar DOKUSU ve dolgusudur. Esir ortam ve yordamıdır. Esir (Ether) herşeye (Sıfırlara bile) girebilen bir KALIPTIR (Matrix). Esir’in kendisi sıfırdır. (Kevser, kesir ve küsur vb.) Esir’in Kur’an’daki adıdır. Diğer adı da MA = SU ile şifrelendirilmiştir. (“O’nun ARŞ’ı MA üzerindeydi” ayetini anımsayınız.)

Arşı Ala CİSİM olduğundan, ESİR oraya nüfuz edemez. Yani Esir’in ALLAH’ımızı kuşatmak gibi SÜPER TANRILIK vasfı yoktur. Esir’in kapsama alanı ARŞ‘da biter. ARŞ bunun için su üzerindedir.

<> Hud-7: O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O’nun arşı da ma üzerinde idi. Böyle yapması, iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. Sen, “Kuşkusuz, sizler ölümden sonra diriltileceksiniz!” dediğinde, küfre batanlar hemen ve kesinlikle şöyle derler: “Bu apaçık bir büyüden başka şey değildir.”

Bir de “Nuh’un gemisinin Cudi üzerini İSTİVA etmesi ayetini yazar mısın? Cudi dağına konmuyor >>> İSTİVA ediyor.

<> Hud-44: Ve denildi: “Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut.” Ve su çekidi. İş bitirilmişti. Gemi, Cudi üzerine oturdu ve haykırıldı: “O zalimler topluluğu geri gelmez olsun!”

<> (Ayette GEMİ yok)

Bir de şu ayet var: “Allah Arş’ı istiva” etti! İKİSİNE BAKINIZ. İKİSİ DE SU/MAi üzerinde…

<> Rad-2: Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiştir; görüyorsunuz onları… Sonra arş üzerine egemen olmuştur. Güneş’i ve Ay’ı da boyun eğdirmiştir. Bunların tümü belirlenmiş bir vakte kadar akar dururlar. Oluşu yönlendirir, çekip çevirir O… Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize kavuşacağınıza açık-seçik inanasınız.

<> Araf-54: Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra da arş üzerinde egemenlik kurmuştur. Geceyi gündüze bürüyüp örter. O bunu, bu da onu aralıksız ve titiz bir biçimde kovalar durur. Güneş, Ay, yıldızlar O’nun emrine boyun eğmiş. Gözünüzü açın; yaratış da O’nundur, emir veriş de/yaratış da O’nun içindir, emir veriş de. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Sonra arş üzerine egemen olmuştur.

<> Yunus-3: Şu bir gerçek ki, sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine egemenik kurup iş ve oluşu çekip çeviren Allah’tır. O’nun izni olmadıkça hiçbir şefaatçı devreye giremez. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz. Artık O’na kulluk/ibadet edin. Düşünüp anlamıyor musunuz?

<> Furkan-59, Secde-4

Egemen (hakim) değil >>> İSTİVA yazılı, dikkat ettiniz mi? Egemen >>> HAKİM olmak demek. Ama kelime İSTİVA (İstila değil, ihata değil vb.).

<> sümmesteva alel arş

<> bir seviyede olmak

<> teğet olmak

<> Taha-5: Er Rahman Arş’a istiva etti.

 

MÜSTAĞNİ olmak, gazap sularının İÇERİ girememesi. ESİR denen her şeye giren Külli şey’in’in ARŞ‘a girememesi, zarar verememesi… Nuh’da GAZAP SULARI gemiye zarar veremiyor, GEMİ o suları istiva ediyor ve tufan suları CUDİ dağına da GİREMİYOR. Tıpkı Esir’in ARŞ‘a giremediği gibi… Bu analojiye dikkat ettiniz mi? CUDİ ve ARŞ sanki aynı şey, Cudi sanki insanların ARŞ‘ı!

 

<> El Mustavi: Arşı istiva eden

Evet >>> ALLAH‘ın 114 adından biridir. Esir’in GİREMEDİĞİ bir bölge var demek; sıfırın olmadığı, yani Külli şey*inden HİÇ BİR ŞEY’in girmediği ÖTE VAR demektir. Bu da sonsuz ötesi SETLER demektir. (Cantor ve Hilbert‘i search ediniz, Georg Cantor ve David Hilbert…)

Hans von Aiberg, 13/08/2003 (170/10)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

arsi-su-ustundedir-hicom

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar