Melekler – Matrix – Rakim/Kehf

<> “melekler takyonik dekoderler-programlar, insan ruhları ise o dekoderlerde ve programlarda yazılı, HAKK olan verileri (bilim+sanat) çözmek ile yükümlü halifelerdir” desek sanırız bir yönden konuyu özetlemiş de oluruz?

 

NEFS‘i olan dediğini yapar. Meleklerin nefsi yoktur ama biz nefs+beden sahibi olarak görsellikli kimseleriz. Biz HALİFE ve yaratıcıyız (kreasyon anlamında, GENESİS anlamında değil). Genesis = HALLAK/HaLİK. Kreatif olan ise >>> MUSAVVIR anlamında (resmeden, tasvir, tasavvur eden ve hologram = ideogram oluşturan). Yani yaratıcı kelimesindeki farka dikkat ediniz. (HAYY ve MUHYİ; ĞANİ ve MUĞNİ farkını anımsayınız).

Allah sanatçı (BEDİİ) olduğundan bize de bundan YARATICILIK vermiştir. Oysa Yunus balıkları yaratıcı değillerdir (Maymundan da akıllı oldukları halde).

<> melek sayısının sabit olduğunu söylediniz galiba yanlış anlamadıysam

Evet “Rabbin ordularının sayısını ALLAH BİLİR” = Allah’ın bildiği bir SABİTE bu ayettir. Ayeti bulabilirseniz yazabilirsiniz.

<> peki her ses dalgası da bir anlamda meleki yapı değil mi

Hayır, ses QUANT bile değildir, moleküllerin sıkışıp-gevşemesi olan küresel dalgalardır. (Hava, su molekülleri gibi). Kaldı ki TAKYONLAR quant denen ışıktan da milyonlarca kez HIZLIDIR. Yani bırakın sesi, ışık bile GERİDE kalır.

(Genel ilke: takyonlar IŞIK KAYNAĞIDIR, -ama- IŞIĞIN KAYNAĞI IŞIKTAN HIZLI GİTSE BİLE,  ı ş ı ğ ı n   k e n d i s i   sabit C hızıyla kalır, yani kaynağından geride kalır)

<> Fetih-4: İmanlarına iman katsınlar diye inananların kalplerine o güveni indiren O’dur. Öyle ya, Allah’ındır bütün o göklerin ve yerin orduları. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Bu da aynı kategoriden ama yine de söylediğim ayet değil. Yani birbirlerini çift çift tamamlıyor = açıklıyorlar.

ORDU >>> MATRİSS, ASKER >>> MATRİX. Askeri birliklerde bir ALAN vardır. Örneğin 16 manga dikine dizilirse, X doğrultusundan SAF tutmuşlardır, ama Y doğrultusunda SIRA oluşturmuşlardır. Buna WEFQ de deniyor. Bu iki boyutludur.

Bu saf-sıra’nın bir de KÜBÜ (Z üç boyutlusu vardır), buna da HAF deniyor. Bu askeri birlik hareket halindeyse buna da  T A V A F  deniyor.

<> “Cifir biliminde, üç boyutlu bir cisim(Matrix)en yalın biçimde,iki boyutlu vefk denen (Kare Matris) cebiri ile gösterilir.En basit ve ilk ve ilk kare matris 3 x 3 lük(9 kutulu) sayılardır. Bu sayıların hiç biri tekrar edilmeksizin nereden toplanırsa toplansın aynı sayıyı vermektedir.” Arz dan Arş a Miraç 2 sayfa 177

Tşk. Bir matris (bir sayısı) sadece ALLAH‘a; ikili matris (iki x iki) Rabbin ÇİFT yarattıklarına ait olup, bunların MATRİSİ olmaz, çünkü determinantları olamaz. (Matematikçiler ne demek istediğimi anlamış olmalı) Ama üçlü vefklerden itibaren sonsuza (Levhi Mahfuz’a kadar) VEFKLER büyür.

Hans von Aiberg, 12/08/2003 (169/7)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

169-07-melek-saf-haf-tavaf-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar