Eski inançlar nasıl devam ediyor – Gizli bellek – Uzza Lat Menat putları – Şeytan

Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir: Bunlar TUFAN öncesinde vardı. Pekiyi Tufan gemisine seçilen 83 kişi SEÇİLMİŞ olduğuna göre, bu tufanın NEDENİ olan 5 put/din Tufandan sonra nasıl YENİDEN ortaya çıktı?

Bunun yanıtı şudur: Ne yaparsak yapalım, ATALARIN MİRASI OLAN BELLEĞİN GİZLİ DEVAMLILIĞI VAR“. Bunun sonucunda,

1. İlla ki HABİL varsa KABİL de peydah oluyor ırksal kalıtımda…

2. İnsan hem HALİFE (iktidar) hem de MUHALİF (Muhalefet olmak üzere) yaratılmıştır. İkisini de belleğinin gizli devamlılığında taşır.

3. Şeytan insana MUSALLAT kılınmış ve yetkili kılınmıştır.

Şeytan 83 kişinin MASUM olduğu o dönemin ardından UNUTMADIĞI bu PUT dinlerini yeniden gündeme getirmiş, muhalif Kabillerin de ırksal hafızanın gizli devamlılığından yararlanarak yeniden BUDHACILIK vb. gibi dinleri ihdas etmiştir.

Hatta, Lat, Uzza ve Menat da tıpkı Nuh’un 5 putu gibi, “İyi insanların tanrılaştırılmasından başka bir şey değildir”.

İlk firavun da bir ELÇİYDİ (Akheneton). Monoteist idi. Ama onun adına angh-aten dini kuruldu. Elçiydi tanrılaştırıldı. Bu da firavunların lanetlenmesine neden oldu.

Sözünü ettiğim kişi, Musa’nın Tevratından tam bin yıl önce gelmiş olan -belki de İDRİS-dir. (İdris Tufan öncesi resuldür. Onun için BELKİ diyorum.) İdris’e kitap indirilmiştir. Ama bu kitap Tufan öncesinde gerçekti.

Tufandan sonraki ENOUCH/Enok vb. belki de bu İdris kitabının tahrifçisi olan başka biriydi. Çünkü muharref Tevrat’ta İdris kitabında yazılı tüm İLK büyük tahrifatların tamamı var:

Tanrıların çocukları, insanların kızlarıyla evlenirler ve Nefilim denen dev ırk oluşur. Tanrının kızları (Melekler) de bu Nefilimlerle evlenirler ve ortaya Azazil ve 200 kişilik bir grup çıkar.

Bu 200 kişinin diğerlerinden farkı, bunların MELEK olmasıdır. Ama Azazil (Azazeel) daha sonra DÜŞEN MELEK olur. (Şeytan’ın melek iken ismi Azazil idi, Cennetten kovulunca İBLİS adını aldı.)

İşte UZZA bu düşen meleğin adıdır. Yani Azazil’in adıdır ve mUaZZam ile AZİZ (Allah’ın adıdır, asla kimseye verilemez) kökünden gelmektedir. UZZA bu putun adıdır.

Şeytan kovulmadan önce MELEKLERDEN’dir (Gerçekten melekleştirilmiş=Ge-engelt) idi. Ama meleklerden farkı  N E F S İ  vardı ve hiç de rahat durmadı.

O kovulana kadar Azazil=UZZA idi. Daha sonra adı İBLİS oldu. Burada terslik, şeytanın adının bir puta verilmesi >>> UZZA‘ya tapılmasıdır.

Şeytan ÖNCELİKLE kendi kendini ayartıp saptırdığından dolayı (Salak kendisini bile ayartıyor 😉 ) Şeytan SAPTIĞINDAN dolayı, onun Azazil/Uzza sıfatı da bitmiştir. O halde UZZA kelimesi lanetlidir.

Lat da puttur ve bir elçidir. Ama maalesef SAPTIRILDIKTAN sonra o da (İSMEN lanetli, cismen değil) dışarlanmıştır.

Menat da öyle! Tevrat doktrinini Mekke’ye taşıyan bir Kurayza ilerigelenidir. 361 put içinde TEK TANRI’yı temsil eden yegane puttur. Kelime kökü >>>> ÖVÜLMÜŞ demektir Menat’ın. Menat (İbranice Manhaton)

İbrahim ve oğlu İsmail’in elleriyle inşaa ettiği Kabe’yi, onun İsrail dalı olarak TEK KUTSAYAN KİŞİ Menhutton/Menat idi. (Diğer israiloğulları Kabeden NEFRET EDERLER.)

Bu yüzden MENAT önceki Lat ve Uzza ile aynı kategoriye konulmamak için, ayette “ÜÇÜNCÜLERİ olan MENAT” diye ayırt edilmiştir. O ayeti bir daha yazar mısınız?

(Hüüp alıp geleceğim.)

(Hüüüp! Ohh)

<> Necm/19: Siz de gördünüz değil mi Lat ve uzza’yı? – 20: Ve ötekini, üçüncüsü olan Menat’ı.

<> Menhutton/ Manhaton/Manhattan = Jew York’un pardon New York’un en bilinen semti

Evet.

<> manhatton kızılderililerin verdiği addır [candaş]; önceden orda kızılderililer yaşıyordu daha sonra beyaz adama $20 sattılar! yani o isim indian\kızılderili adı

Candaş, oranın eski adı Nieuw Amsterdam idi. Oradaki kızılderililere adını veren Hollandalı kaşiflerdi. Oraya dünyada ilk ayak basanlar Hollandalı denizcilerdi. Yerlilerin adı da Hollanda diliyle yazılışıyla >>> Man Hebt aan. (Hebt=To Have, Almanca Habe(n) fiilinin üçüncü şahıs çekim hali.)

[] http://web.archive.org/web/20040206022328/http://www.innsmart.com/newyork/eastern/html/manhattan_history.html

<> ben manhatton adasindan bahsettim hans

Dediğin gibi (TAKSİTLE 45 Florin/Ğulden=) 20 Dollar’a satın alındı. (Gulden=Golden/Altın Florin. Üzerinde çiçek deseni olan Altın sikke.)

Nieuuw Amsterdam adını da New York(shire) olarak değiştirdiler. Hollandalılara buna karşılık, Hollanda guyanı denen bir toprağı verdiler. O günden sonra da NEW YORK(shire) efsanesi aldı yürüdü. (Eski York=İngilteredeki Yorkshire)

Şimdi dönelim konuya

Siz de gördünüz değil mi Lat ve uzza’yı?

Neden GÖRDÜNÜZ MÜ? diyor????? Çünkü o ŞEYTAN ile ilintiliydi, insan gözüyle o öyküyü gören bir kişi yoktu. Cinler insanlardan öncedir.

Ama MENAT insanların gördüğü bir ileri gelendi.

Menat, atası İbrahim’in kutsal anıtına sahip çıkmıştı. Yani tüm Yahudi tradisyonunu tepmişti.

Mekkeye yerleştiler, Medine’ye taştılar. Onlara Kurayza dendi. Onların Araplarla olan evliliğine de Kureyşin dendi.

(Kurayzalarda anne Arap; baba yahudi ve Kureyşlilerde Baba Arap, Anne yahudi idi.)

Ana SAF yahudi kabile ise ABDİ MENAT adını almaktaydı. (Apti Menat diye de telaffuz edilebiliyor.)

Kureyşi ve Kurayza bu kabilenin “MELEZ/Metizlerinin” adıdır. Daha önce işlemiştik.

Ana kabile Apti Menat, taaaa Sebe, Main ve Himyeri devletlerinin kuruluş yıllarıyla aynı tarihe rastlar.

(Kur’an’ın 7 anlamı var diye bunları değişik zamanlarda değişik anlamlandırıyorum. Artık bu tarzımı biliyor olmalısınız. Yani 7 anlamı verirken, bunları sakın birbiriyle ÇELİŞKİ diye görmeyiniz.)

[] http://web.archive.org/web/20040109140046/http://www.aysebulut.com/ozet/islam.html

Kurayza ve Kureyşi ikisi de Aria dilinde “Teşekkür, şükran” demektir. Bu kelime Latince’de de yaşamaktadır halen.

Hans von Aiberg, 18/01/2004 (216/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 216 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

216-02-lat-uzza-menat

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar