Davud yüzüğü – Süleyman – Levhi Mahfuz – Sihir ve Cinlenmek – Cifir – Sihir kelimesi

Şimdi chat’in en başına dönelim ve ilk soruyu alalım ltf.

<> Süleyman ss’ye ait yüzüğün bilimsel özelliği neydi? Gelecekte Fırat(İfrit?) nehrinde bulunacağı doğru mu?

O yüzüğün (Mührün) sahibi Süleyman ss.a babası Davuttan kaldı. Davut peygamberliği “Babadan oğula” taşıyanlardandır. (İbrahim, İsmail, İshak gibi) Davut’un öz ve üvey (Süleyman’ın karınkardeşi olmayan) çocukları vardı.

Davut’un peygamberlik mührü (ki yüzük diyorsunuz) sadece Süleyman’a intikal etti ve o da babası gibi peygamber oldu.

<> Davut’un Ölümü (1ta.29:26-28) 1kr.2:10 Davut ölüp atalarına kavuşunca, kendi adıyla bilinen kentte gömüldü. 1kr.2:11 2sa.5:4-5; 1ta.3:4 Yedi yıl Hevron’da, otuz üç yıl Yeruşalim’de olmak üzeretoplam kırk yıl İsrail’de krallık yaptı. 1kr.2:12 1ta.29:23 Babası Davut’un tahtına geçen Süleyman’ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu.

(Diğer kardeşlere söylenen binlerce yıllık bir ata sözü var: Bu vecizenin sahibi Aftan’dır. “(Peygamberlik) mühürü kimdeyse, Süleyman/Peygamber ODUR!”

Aftan’ın diğer adı onun VEZİRİ???????? Hani, Hızır ile karıştırılan, Melikenin tahtını GETİRDİĞİ ileri sürülen Vezir. 😉

<> Ben cahil karıştırmıştım 🙂

Est. Seninle ilgisi yok, tüm Yahudi tarihi karıştırıyor. Hızır Allah’tan başka kimseye VEZİRLİK yapmadı. Hiçbir kula uşak olmadı. Allah saltanatından başka hiçbir kimseye boyun eğmedi, kimseye ödün vermedi.

Levhi Mahfuz’da yazılandan asla  Ö D Ü N  verilmez. Allah emretmişse >>> GİT ÇOCUĞU ÖLDÜR, öldürür. Ama o çocuğu AZRAİL öldürmedi. Öldürseydi YUŞA  a s l a  geri dönmezdi. (Babam, dedem gibi) Yani öteki alemden gelmeyenleri AZRAİL öldürür. Ama dönenleri (Mesela İdris, Yahya, Lokman, Üzeyr vb.) AZRAİL öldürmez.

Azrail defteri dürdü mü sadece BİR TEK gün için “Geri dönüş izni” vardır. O da Allah’ın emriyledir. (Uri ve İsa’nın dirilttiği kişi gibi.)

Azrail’in elk ve magnetik alanlarını ayırdığı hiçbir kişi, kıyametten önce dirilmez, dirilEmez!

Sözünü ettiğim VEZİR Asaf’tır. (Afthan) Asaf, Süleyman’ın cinleri yönettiğine TEK tanık olan kişidir.

Şimdi bir soru: Pekiyi CİN gören cinnetli/mecnun nasıl PEYGAMBER olur? Öyle ya? Efendimiz bile GÖRMEDEN cinlere Kur’an okudu ve görmediği cinlerin peygamberi oldu. Böyle olduğu halde, Süleyman CİNLİ/MECNUN olmalıdır değil mi?

Şimdi cinlerin KAFİR oluşuyla ilgili o Süleyman ayetini yazabilir misiniz? ltf.

(“Süleyman kafir olmadı ama cinler kafir oldu”… biçiminde olan ayeti.)

<> 2-Bakara/102: Tuttular Süleyman’ın mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil’de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi: «Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın sihir yapıp kafir olma!» demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, onun ahirette bir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını bilselerdi!

Sır alan ayet/anahtar şu:

“Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular”

“Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular”

“Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular”

Kafir olmak ile MECNUN olmak peygamberlerde olmayan iki haslet/özelliktir. İki kelimeyi bir arada düşünün/eşdeğer anlam veriniz. İnsandan MECNUN, Şeytandan KAFİR???? Oysa, Süleyman MECNUN olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular.

Cin kendini CİNLENDİREMEZ! (Cin kendine cin musallat edip mecnun olamaz.) Cin ancak KAFİR olur. Ama mecnun olamaz! İnsan mecnun olur.

Ama peygamberlerin  H İ Ç   B İ R İ   m e c n u n  olamaz.

Mecnun kelimesinde EDİLGENLİK vardır. (Captured by a gin) ETKEN olan ise (Active voice) muSaHhaR kılmaktır.

<> Bilinci-amacı olan Süleyman ss, cinleri kullandı, ama cinlenmedi gibi

Evet.

<> 34/12: Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı görevlendirdik. Onun için erimiş katran/bakır kaynağını sel gibi akıttık. Cinlerden öylesi vardı ki, Rabbinin izniyle onun önünde iş yapardı. Onlardan hangisi buyruğumuzdan yan çizse, alevli ateş azabını kendisine tattırırdık.

 

SHR kökü nedir?

<> sihir mi?

Musahhar’ın >>>> SİHİRİ evet.

Cinler insanları SİHİRLEDİĞİ için insanlar mecnun olmaktaydılar. Bu kez  T E R S İ  İnsan (Süleyman) onları SİHİRLİYOR!

Cinlerin o güne kadar görmediği bir şey! Hani zaman okunun tersine dönmesi kadar görülmemiş bir fenomen! Bir insanın gök çekimine girmesi (antigravitation=Levitation) kadar paranormal.

Şimdi Fırat (ifrit mecrası) ve YÜZÜK ile ilgili toparlama yapalım. Davut’un mührü üzerinde hangi alamet vardı.?? David’s star ne demektir?

<> yahudi yıldızı

<> altı köşeli

<> İsrail’in bayrağı

Evet ama Yahudiler Davut’a kadar bu yıldızı bilmiyorlardı. (6 kollu +1 şamdan kullanıyorlardı)

<> Eski ledünni kitaplara göre Allah’ın en azametli isimlerinden müteşekkil VEKF

Evet, bu bir vefktir. Üstten alta üç sırayla yazarsak:

4   9   2

3   5   7

8   1   6

olan kare matrissin içinde (Kitaplarıma bakınız) David yıldızı ve musa Asa’sı var.

1-7-4 kutularını birleştiriniz, sonra buna ters gelen 2-3-6 kutularını ve son olarak asa’yı temsilen 4-5-6.

David yıldızı ASA’nın kudretini/teSHiR gücünü temsil ediyordu. Yani muSaHHaR kelimesinde saklı olan sihri, teshir=Sihirlemek.

Musahharı bölelim: MUSA+HAR (Hahar). Musa açıkça belli. Musa içinde ASA da belli (Mesih=İsa gibi Musa=Asa.)

Şimdi mUSA içinde Asa kelimesi var. (Daha da ileri gidelim: ASİYE içinde Asa ve Musa kelimesi var. Asiye kimdir?)

<> MUSA nın annesi

<> firavnun karısı

Evet. Firavunun karısı. Firavunun karısı, MÜSLÜMAN olabilir mi?

Hans von Aiberg, 18/01/2004 (216/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 216 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

216-03-vefk-3x3

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar