Ether-Esir – Süper cisimler – Yaratılış – Esir-Kevser farkı

<> Kur’an’da içinde “ma=su” geçen ayetlerin derin anlamının (ESİR), vaftiz edilme ile ilgili herhangi bir bağlantısı var mı? Vaftiz ne kadar geçerli bir gelenek? Kur’an-ı Kerim’de yaratılma / arınma (abdest) / cezalandırma (kaynarsu) dışında vaftize benzer bir olgu var mı?

Evet candaş… Şimdi en en en önce “Süpercisimleri” anlatmalıyım. Cisimler (ecsam) ÖLÜMLÜDÜR. Çünkü neden ve sonuç ışıktan aşağı hızda, “Dün (Neden) ve Yarın (Sonuç)” diye bir ilke oluşturmuşlardır. (Causality)

Işıktan aşağı hızda QUANTLAŞMA olur. Bu demektir ki, “Nicelikler=Quantities” bizleri bir tuğla gibi örmekte, ZAMAN içinde yıpranmakta, dağılmakta veya her türlü dezentegrasyona uğramaktadır. (Ölüm, ceset düzeyinde böyle bir bozunmadır.)

BİZİM dışımızda kalan sistemden söz edelim: O ışıktan hızlı, BOZULMAZ. (Melekler yaşlanmaz, Cehennem zamanla tükenip sönmez, Cennet hep yenilenir, Cennet ehli sabit bir yaşta kalır ve asla yaşlanmaz vb.)

İşte böylece süper cisimlere giriş yaptık.

ARŞ

KÜRSİ

Levhi mahfuz

Kalem

Nefhi sur

Arş’ın direkleri (Eucleides kuramı)

Allah’ın kendisi

melekleri

ve ölümden sonra her yaratacağı/dirilteceği herkes, cehennem veya cennette, HİÇ BOZUNMAYACAK ve YIPRANMAYACAKLARDIR.

Cehennemde yanıp YENİDEN hiç yanmamış gibi DERİLER YENİLENECEKTİR.

Yaşlılık ve ölüm ebediyen olmayacaktır…

Böylece bu SÜPER CİSİMLERİN doğalarını (veya yasalarını…) anlamış bulunuyoruz.

Süper cismin kurgusu nasıldır? Orada quantlaşma olmadığından, kuantlar yerine MADDENİN BEŞ HALİ misalindeki gibi BİR DOLGU (Buffer) sözkonusu. Şimdi bu dolgunun doğasını inceleyelim.

Konu sıkıcı mı? (Teknik kelimeleri atlayayım mı?)

<> Konu sıkıcı değil

<> hayır konu çok güzel

<> teknikleri atlasak iyi olur bence

Tamam o zaman.

<> Beynimiz açılır, siz istediğiniz şekilde açın ltf.

Arş’tan (Katı) başlayarak diğer dolguları sunalım. Allah ARŞ’ı; Arş da MA >>> SU’yu istiva etmektedir. Yani KATI olan Arş SU üzerindedir. Arş bir süper cisimdir. Ama SU (Ma) burada DOLGU (Buffer) maddesidir yani Süper cisimleri İSTİLA (istiva değil) etmektedir.

<> Bu “su” alak 2’deki gibi bir sıvı mı?

SU kelimesinin Kur’an’da çok fazları vardır. İstiLa kelimesinde >>>>>>> KESİR/KÜSUR ve TEKSİR var. Ama istiVa kelimesinde >>> KEVSER var. Yani SU’yun bir fazı ESİR (etherodynamics) bir fazı da (Sidre’nin üzerinde durduğu)  K E V S E R  ‘dir.

Böylece Water-State durumunun bir fazı ESİR öteki fazı Kevser’dir. İkisi de aynı şeydir ama farklı katmanlarda ARA-FAZLAR oluşturmaktadırlar.

Esir, tüm süper cisimlere DESTEK ve ORTAMDIR. (Esir’i hatırlayacaksınız >> Külli şey*in her bir ŞEY’i yani sıfıra en en en yakın neredeyse sıfır olan sayı.)

<> 1/n

Evet sonsuzda bir, omega eksi bir sonsuzu. Ama KEVSER yine esir olmakla birlikte ortama ve süpercisimlerin uzayına DESTEK değil, tamamen içilebilir nitelikli ve Cennet’in SIVI (akışkanlarının) yapısının NİMETLER olarak sunusu ve sonucudur.

<> 108-Kevser/1: Muhakkak Biz sana, Kevser’i verdik.

Esir ve Kevser’i şöyle matematiksel ayırt ederiz:

Esir >>> Takyon soyut kütlenin DOLGUSUDUR, matematiksel bir olaydır.

Ama KEVSER (Küsur/kesir kelimeleri de buradan geliyor) istila (sel) suyu değil, isti+V+a suyudur. Yani sonsuzda-bir küçük bir nicelik değildir, dolgu değildir, RIZK ve NİMETTİR.

Sidre bile -sanki küçük bir Arş’mış gibi- KEVSER üzerindedir.

Allah’ın ve Arş’ının (Pratik olarak sıfır değerinde olan) SU üzerinde yüzmeye MECBUR olduğunu düşünmeyiniz. Yani bir anlamda Arş boşlukta durmaktadır. (1/n=sıfır demektir) Fakaaaat Cebrail as. makamı olan Sidre(tül münteha), üzerinde durması için KEVSER’e ihtiyaç duyar. (Sanki denizde yüzen bir sal gibi.)

Buraya kadar İYİ anladık/OKU’duk mu?

<> evet sağolun kaptanım

Hans von Aiberg, 13/05/2004 (228/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 228 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

228-04-cisim-supercisim

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar