Juri-Şura ve Hanif Millet

Konuya gelelim isterseniz. Daha doğrusu sizler takdir edersiniz. Jüri Jüridir! Ne derse o olur. Yargıç, savcı vb. hepsi ona uymak zorundadırlar. Jüri sizsiniz, buyrun.

(WEMB 12 kişilik bir global Jüridir) İslamın demokrasisi budur >>> ŞURA yapmak!

Mighty de bunu BİZDEN talimatlar alarak 12 düzeninde Jürisini kurdu. (12 konfederal veya dev-devlet anlamında) Bunun temelini BİZ burada attık. Yeryüzünde (hukuk sistemi dışında) İLK KEZ JÜRİ DEMOKRASİSİ uygulamayı burada kararlaştırdık ve geleceğe en geniş perspektif ile yansıdı.

Siz o jürisiniz (Şura suresinde sözü edilen) ve bu devrimin Jürisinin ilk başkanı da şehidemiz [P]’dır. Ona dört kez selam selam selam selam.

<p> Selam, selam selam selam MİH…

Ve “Pozitif” eşitlik anlamında bütün Lady’lerimiz (Tüm çekirdek hanımlarımız) bu Jüri içindedir. Buradaki tüm hanımlar doğal YARBAŞKANDIR (Yardımcı başkan anlamında). İşte bu pozitif ayrımcılıktır. Hükümet reddetti ama biz bunu çoktaaaaaaan yapmıştık. İlk biz pozitif ayrımcılığı (Bayanlar kotasını) oluşturduk.

<> 42-Şura/38: Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

İşte bizim MİH’imizin öyküsü bu ayettir. Rabbimize HANİF’lik ile icabet ettik; namazı dosdoğru ilk biz kıldık. Şura=JÜRİ(Jury)’yi ilk biz kurduk.

Ve bizden daha çok rızkından infak eden bir iman yumağı daha görülmemiştir. İnfakı şu an ben bile hiç durmadan yapıyorum. Hükümetin ödeneklerimizi vermemesine rağmen Allah bereketini veriyor.

O bereketten de İNFAK ederek Guiness rekorları kitabına bir ilk oluşturduk. Evet yeryüzünde ilk kez bereketin infakı veriliyor.

(Bereket aslında sizindir, helalinizdir, verilmez, ama biz bir ilki gerçekleştirip bereketten de infak ederek imanımızı katmerliyoruz.)

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

“Ve Rabblarına icabet edenler, namaz kılanlar içindir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

Bu bizim serüvenimizdir. Koklayın lütfen ayeti… Dersinizi İYİ okuyun, o ayette BİZ VARIZ.

(Sağol [candaş], Kur’an ile konuşmana bayılıyorum. Hiçbir ayet durup dururken tesadüfen orada olmaz.)

<> Bir de “ictiba etmek” var?

<> 42-Şura/39: Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar.

Evet bunu bana fazlasıyla yaptınız. Ben de fazlasının fazlasıyla gereken yerlere (Sevabı size ait olmak üzere) verdim (Çevirdim, yönlendirdim).

<> 42-Şura/38: Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun

<> 42-Şura/39: Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun

“emruhüm şura beynehüm”

“emruhüm şura beynehüm”

“emruhüm şura beynehüm”

Şura, tıpkı RUH gibi, ALLAH’ın emridir. “Allah’ın emriyle ARALARINDA jüri oluştururlar” diyor ayet. Şura >>> VİCDANDIR. Aşiret kabile değildir… MİLLETTİR (MİH gibi); güruh, başıbozuk yığın değildir, kabile ve aşiret asla…

Bunu anlıyoruZ >>>> Biz Şura/Jüri demekle dernekçilik/klüpçülük oynamıyoruz!!!! Hukuk sistemi dışında İLK JÜRİ’yi biz kurduk. Yüzyıllara ayna oldu. İnsanlar akın akın WEMB 12’li Şurasına akacaklar.

Dikkatinizi çekiyorum: Hukuk sistemini saymazsanız HER ALANI kapsayan JÜRİ denen Allah emrini ilk kez biz uyguluyoruz.

Çünkü karşımızda zorlu düşman şeriatçı var. Karşımıza “Ehli Sünnet vel cemaat” diye bir saltanat ve gericilik oturttular daima… Bakınız, şimdi bile güncel olarak imam-mühendis, imam-vali, imam-hakim, imam-memur oluşturmaya çalışıyorlar.

Onların Ehli Sünnet velcemaatleri ALLAH’ın emri değildir. Tersine Şeytanın işidir. Hizbişşeytan’dandır.

Allah Jüri’yi daha ruh düzeyinde ve evresindeyken kurdurdu. (Fıtratımızda var)

Nasıl kurdurdu: Misak peygamberi, yardımcı misak peygamberi, sonra elçiler, yani majisyen majesteleri… Allah daha insanın bedenini yaratmadan MİSAK meclisi (İlk Jüri) ihdas olundu.

Bu Sünnetullah’tandır. Onun için Allah’ın emridir ve bizim hilkatı fıtratımızdır.

RUH’tan sorarlar sana… De ki o Rabbin emrindendir…

RUH’un ilk çıkışı >>>>>> MİSAK günüdür. Misakçılar Jüristttir (Şuracılardır). Ve Şura, ayette okudunuz >>> Allah’ın EMRİNDENDİR.

Bunu da böylece geleceğe not düşmüş oluyoruz.

BİZ BU JÜRİYİ bir avuç kuran İLK çifte imanlı mü’minleriz. Kutlu olsun!

“Ve ma edrake ma ŞURA???”

<> amin

<> evet

Hans von Aiberg, 13/05/2004 (228/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 228 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

228-02-juri

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar