Uyku ve Ölüm – Elektrik ve magnetik – Phildelphia deneyi

Şimdi bir somut örnek verelim: Philadelphia deneyini anımsayınız:

1. Bir DEMİR gemiye yüksek elektrik alan verilir. (Bir kentin tüm elektriği gibi.)

2. Bu elektrik alan ARAÇTIR; amaç MAGNETİK ALANDIR.

Her elektrik alanı buna  D İ K G E N  gelen bir  e ş d e ğ e r i  magnetik alan kuşatır -ki bu DİKGENDİR-. Yani elektrik alan burada sadece Magnetik alan denen büyülü gücü oluşturmak için bir ARACIDIR. Amaç bu magnetik alanı -ammaaa illa ki- DİKGEN/dipole olarak oluşturmaktır.

3. Dipole esnasında elektrik alandaki DALGA (ki yatay) ve buna dikgen gelen eşiti magnetik DALGA, ikisi birbirlerine KARIN noktalarında EN UZAK, fakat DÜĞÜM noktalarında TEK NOKTADA BİTİŞİKTİRLER.

Uyku halinde işte bu dipole oluşmaktadır. Biz yatakta (ki bu world sheet veya world membran’dır) uyurken, yani ceset olarak uyurken, ÖTEKİ dikgen biçimde “Yukarı” yani Z dikmesi olan ÇAPA geçer.

Bu demektir ki siz yatayda (yatakta) uyurken, sizin BİLİNCİNİZ özgür olarak atmosfer dışına çıkmaktadır.

(Tamamlayıcı bilgiler için amplitude vb. bilgilerine bakınız.)

[] https://writescience.files.wordpress.com/2014/04/emfield1.jpg

[] http://eastmontscience.weebly.com/uploads/1/3/3/8/13389395/2620520.jpg

Somut örneğimize dönelim:

Philadelphia mürettebatı denekler UYKU halinin önlenemez bir biçimine şahit olurlar. Kendileri YERDEDİR (elektrik=Cesetleri), fakat öteki magnetik bedenleri öyle bir amplitude (genlik) oluşturmuştur ki ATMOSFERİN dışına çıkmışlardır.

4. Atmosfer dışı için “Göğe şıhab atmalar kıldık…”, “Göğü şıhabla taşlanan şeytandan koruduk” ayetlerine baktığınızda, Kur’an’da şu ipucu vardır: MELEYİ ALA.

Ve Cin suresindeki “Biz gökte birtakım mevkiilere yerleşirdik. Ancak daha sonra yakıcı şıhablar ile oradan kovulduk”.

Ayrıca Hadid suresinde DEMİR’DE BİR ŞİDDET (Aşırı magnetik alan hali) vardır ayetine de bakabilirsiniz (tamamlayıcıdır).

[] 67-Mülk/5: Andolsun ki, Biz o dünya göğünü takım takım kandillerle donattık ve onları şeytanlar için atmalar (atış yapılan mermiler) yaptık; ayrıca onlara o çılgın ateş azabını hazırladık.

[] 15-Hicr/18: Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta’kıb etmektedir

[] 72-Cin/9: Ve doğrusu biz ondan dinlemek için bazı mevkı’lere otururduk fakat şimdi her kim dinliyecek olursa onun için gözeten bir şihab buluyor.

[] 57-Hadid/25: Celâlim hakkı için biz Resullerimizi beyyinelerle gönderdik ve beraberlerinde kitab ve miyzân indirdik ki insanlar adaletle tutunsunlar, bir de demiri indirdik, onda hem çetin bir sertlik hem de insanlar için bir çok menfeatler vardır ve çünki Allah kendisine ve resullerine gıyabında yardım edenleri belli edecek, şübhe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.

5. Philadelpia denekleri bu U Y K U benzeri halde öyle bir magnetik alan DİKGENİNE yükselmişlerdir ki orası artık ayetteki korunmuş tavan değildir. Şıhabların (kozmik primer ışınların) bombardıman ettiği ÜST atmosferdir.

Denek magnetik beden olarak oraya gitmiştir ve ona bir şıhab isabet etmiştir. Denek bu durumda spontaneous yanmaya başlar. Yani yerde cesedi kendiliğinden ALEV alır. Bu bildiğimiz bir kömürleşme değildir. Bedeni bir litre benzin gibi hiçbir iz bırakmadan yok eder. Geriye belki birkaç düğme kalmıştır…

Bu somut örnekten (aslında experiment’ten) soyut günlük yaşama dönelim:

“Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir.”

“Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir.”

“Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir.”

Böylece kendiliğinden yananların sırrı da ortaya çıkıyor. Ve de cinlerin nasıl MERDUT (marid) edildiği sırrı da… Şıhab’ların ve Melei Ala’nın işlevi de…

Biz her gece soyut bir biçimde dikgen magnetik alana çıkarız. Yani düğüm noktalarından cesedimiz ile bitişik; fakat karın noktasında en uzağız.

(Gümüşi kordonu anımsayınız. Gümüş kordon KARINDAN karına giden bir KURTÇUK deliği gibidir. Ayrıca karın ve düğüm ile ilgili verileri belki WEB’de bulabilirsiniz. Özellikle Dipole konusunda.)

6. Elektrik alan açılan dört boyuttan biridir. Ama magnetik alan öyle bir yerdedir ki: Açılmamış kıvrılı kalmış ve Kuantum tünel süreci ve/veya worm-corn Hole / mini sur borucukları dediğimiz planck sabitinin limitinde ve içeride bulunur.

Elektrik alan somut ve dışarıda iken magnetik alan esrarengiz, soyut ve TÜNEL’in tam ağzındadır. Yani 11 boyuttan açılmamış kıvrılı kalmış 7 boyutun bize en en en en yakını olan beşinci boyut bu MAGNETİK alandır. Tünelin tam ağzında helis çizerek bekler.

Eğer işbaşına geçecekse (magnetik aşırı haller) oradan bir tünel uzanır ve işlevini yapar. (Mesela bir kg radyoaktif maddenin her iki atomundan birini yutar (Enerjiye çevirir) ki buna da YARILANMA süreci veya yarıömür diyoruz.)

Demek ki magnetik aşırı hallerde quantum tünelini bize uzanmak zorunda bırakıyoruz. Yani biz gökteyiz veya tersine GÖK yerde…

Bunun bir başka kanıtı da şudur: Eğer şıhab GÖĞE kadar dikgen genlikte ulaşmış birini  U Y K U  halinde yakalayamazsa, Şıhab işlevini sürdürür: Ateştop yıldırım denen bir biçimde o kişiyi kovalar. Yani ateştop fazına geçen şıhab bilinçli olarak kovalıyormuş gibi  U Y K U  modundaki kişi/kimsenin peşine düşer.

O ateştop falan değildir, yıldırım da değildir, sadece kuantum tünelinin AĞZI’dır.

Yine paranormallere mi girdik? 🙂 Sıkıldınız değil mi?

<> no

Zaten bildiğiniz konulardı. Tekrarlamış oldum. Veya [candaşın] verdiği ayetin TEFSİRİNİ yapmış oldum.

<> Allah razı olsun kaptanımız

Demek ki bir çay hak ettim. 😉

Whoops

Hans von Aiberg, 24/05/2004 (230/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 230 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

230-03-philadelphia-dipole

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar