Paranormal – Kırmızı araba – Dörtlü evrenler – Etimoloji – Resul Rasul farkı

<> Kırmızı araba

Araç beni AB ve B durumunda iki kez kurtardı. O tanınsa da olur, en fazla rengini değiştiririm diyorum ama, Kırmızı  Ş A R T  konmuştu, onu bozamıyorum. Kimbilir ben yeşil, araç kırmızı???? Acaba öyle bir kombinezon mu bu? (Vallahi bilmiyorum, sadece işitip-itaat ediyorum.)

Onun görevi benim hayatımı kurtarmak, o kadarını biliyorum. Kurtardı da. AB ve B durumlarında araç iki kez lazım oldu.

Otomobil, sülük…. böyle garip şeyler benim hayatımı kurtarıyor, benim de ilmimin yetmediği bir sınır var. O sınırı sadece Majestik majisyenler biliyor. (Bana söylenmiyor ve söylenmeyecek de)

Ben (Adler’i saymazsak), İki PEYGAMBERE ve iki de onlar gibisine işitip-itaat ediyorum.

İsa hiç ölmedi, efendimiz gibi TARİHTE kaldı diyemeyiz. CANLI ve mesajcı Yahya’yı Kıyamet bile öldürmeyecek.

Bunlar Resuller. Gelelim RASUL kişilere, misak elçisi anlamında Dedem korkut. Mighty. Bunlar da RASUL (Resul değil). Ve Zülkarneyn(ler).

Zülkarneynlerin ilki hariç öteki tamamına bir “SINIR” konuyor, iletilmiyor Resul ve Rasul ortak JURY’sinde olup bitenler.

Yani Zülkarneyn demek, ikinci sınıf demek. :(((( Hüngür… snıf snıf.

Artık Resul ve Rasul’un farkını biliyoruz, değil mi? Resullerin tamamı Enbiyadır. Rasullar enbiya, değil alimlerdir. Hatemül Enbiya olan efendimiz Resul idi. Messiah hem Resul hem Rasul’dür (ikinci gelişinde Nebi değil).

Rasullere >>> Mürseller de deniyor, ama Resuller mürsel değildir. Mesela 313 mürseller vardır, hiç duydunuz mu?

<> evet

Mesela Mehdi Rasul vardır. (Onların başkanı) Mehdi, Hızır Resul değil, Rasuldür. Bu farkları artık iyice biliyoruz.

Zülkarneyn şahsında tüm iki zamanlı gezmenler de Rasuldür.

Bunun isbatını anımsayınız: Hristiyan olan Thule Qaanaq adlı bir kişi Kur’an’ı okuduğu halde eliyle itmiş ve hristiyan kalmış. Yıl 2200 bilmem kaç. Adam viking. Bir de gırgır olsun diye viking miğferi takmış. (Pilotların böyle maskotu vardır.) Gitmiş taaaa tarihin derinliklerine (yüzmilyarda bir rastlantıyla) bakmış ki paralel evrende değil AB evreninde…

<> Nur/55: Allah; sizin, iman edip hayra ve barışa yönelik iyilikler yapanlarınıza şu vaatte bulunmuştur: Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak. Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak. Bana kulluk/ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Bundan sonra nankörlük edenlerse, yoldan sapanların ta kendileridir.

<> bu ayetteki vaat kaptanım. “Onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

[Candaşım] beni ve Haniflerin zaferini ve de Mehdi’yi anlatan bu ayeti buldun ya, helal sana!!!! 🙂

“Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi”.

“Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi”.

“Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi”.

Bu İbrahim milletinin çıkış ucu:

“öncekileri halef”

“öncekileri halef”

Sonrakileri de >>>

“onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak”

“onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak”

Özellikle “CAK” sonekine dikkat ediniz. Bu daha çıkmamıştır (haberimiz olurdu).

 

“Allah; sizin, iman edip hayra ve barışa yönelik iyilikler yapanlarınıza”

“Allah; sizin, iman edip hayra ve barışa yönelik iyilikler yapanlarınıza”

(Bakınız Ali İmran 104, 110 ve 114)

Ve de İbrahim atamızın dini >>>

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini”

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini”

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini”

Çünkü 228 bin peygamberden sadece ve sadece İbrahim DİNİ kendi seçmiş ve formatlamıştır. İbadetlerin beşini de kendi seçmiş ve formatlamıştır. Başka bir dinden söz edilmiyor ayette DİKKAT EDİNİZ!

“kalan tüm elçilere” >>> HAZIRLOP kitap indirilmiştir. Hazırlop din ibadet indirilmiştir. Onları Allah; bunu ise dostu olan İbrahim formatlamıştır. İbrahim atamız dışında hiçbir elçi formatör değildir.

 

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

“Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

Sondaki “CAK” ekine dikkat ediniz >>>

“onlar için güç kaynağı yapacak”

“onlar için güç kaynağı yapacak”

“onlar için güç kaynağı yapacak”

Ve mehdi geliyor >>>>

“onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

“onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

“onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak”

Ve devamını Allah tırnak içinde yazıyor: “Bana kulluk/ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar” dedi O (hu). Orada BEN kelimesi yine yok. He said that: “Kendisine kulluk edileceğini…” (indirect form). Bunu hissettiniz mi?

<> evet

Çevri yanlış, orada hem indirect speech hem de passive voice var. Tercüme yanlış. Özellikle ing. bilenlere duyurulur.

<> 9. şahıs zamiri değil miydi?

Onun dışında [candaş], burada şu keyfiyet var (mesela): Allah ne dedi?

Yanıt 1. Allah dedi ki “Bana itaat etsinler”

Yanıt 2. “Allah KENDİSİNE İtaat edilmesini söyledi”.

Bu farkı görmenizi istiyorum.

Allah birinci formu değil ikincisini kullanıyor ve yine BEN dememiş oluyor. Bunun için dikkatinizi çektim [candaş]…

Hans von Aiberg, 26/05/2004 (232/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 232 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

232-02-nebi-resul-rasul-farki

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar