Vesvese – Yaratılış – Cin türleri – İfritler – Nas suresi

LGM

Bunlar uzaylı değil, şeytana en yakın hızdaki cinlerdir. Boyları hareket doğrultusunda kısaldığı için orman cüceleri diye de bilinir.

Bunun tersine ifrit cinsi (siyahiler) en yavaş hareket ettiklerinden boyları relativistik olarak uzundur. Bunlar hem şeytana yakın hem de insana yakındır.

Mesela Süleyman’ın cinleri (ki ifritler) musahhar kılınarak (sihirlenilerek) insanlar için çalıştırılmıştır.

Hatta Hızır dede, Sebe melikesinin tahtını getirmeden önce bir ifrit ile Süleyman’ın huzurunda yarışmıştır. (Hızır DEHR‘in efendisi olduğundan yarışı kazanmıştır.) O ayeti anımsıyor musunuz?

<> evet

O ayeti ve Bakara 102’yi (Şeytanlaşmış ifritleri irdelemek için) buraya yazmanızı istirham ederim.

<> 27-Neml/39: Cinlerden bir ifrit, “Sen daha yerinden kalkmadan onu sana getirebilirim. Bunu becerebilecek güce sahibim,” dedi.

<> 27-Neml/40: Kitap bilgisine sahip olan birisi de, “Ben onu, gözünü kırpman için geçen süreden daha çabuk getirebilirim,” dedi. Onu yanında duruyor görünce, “Bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğimi sınıyor. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de, bilsin ki benim Rabbim Zengindir, Şereflidir,” dedi.

<> 2-Bakara/102: Süleyman’ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil’de Harut ve Marut adli iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysaki o iki melek, ‘Biz bir imtihan aracıyız, sakin küfre sapma!’ demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan, erkekle esinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı. Ne var ki onlar, onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın ahırette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Özbenliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi.

Bir de NAS suresini rica edeceğim ltf.

<> 114-Nas/1: De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım = Kul e’uzü birabbinnas

<> 114-Nas/2: İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine = Melikinnas

<> 114-Nas/3: İnsanların ilahına = İlahinnas

<> 114-Nas/4: Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden = Min şerrilvesvasil hannas

<> 114-Nas/5: İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o = Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas

<> 114-Nas/6: Cinlerden de insanlardan da olur o = Minel cinnetivennas

Tşk.

Cinlerden de insanlardan da olur o!

İKİSİNİN DE NEFSİ VARDIR anlamında bir kriptolojidir. Dikkat ediniz: Burada HİÇ ŞEYTAN lafı yok. Hiç İblis sözü yok. Felak suresinde de yok. Sadece büyüden söz ediyor Felak.

<> 113-Felak/1-5: De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

<> 113-Felak/1: Kul e’uzü birabbilfelak – 2: Minşerri ma halak – 3: Ve min şerri ğasikın iza vekab – 4: Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad – 5: Ve min şerri hasidin iza hased

Ama HANNAS şifresi içinde bir de VESVESE sırrı içinde sırlar verilmiş:

Karanlığın şerri” >>> Nötrinoların dünyanın aydın yüzünden girerek arkadan çıkmaları. Bu TERS bir durumdur, yani dünyanın aydınlık yüzüne nötrino oku başaşağı girer ve hiç etkilenmeden hızını kesmeden öteki gece yüzünden çıkar. Ok tersine dönmüştür.

Bunu çekim okuna benzetebiliriz: Hep çeker, yere düşürür. Fakat bir de bunun ters döndüğünü düşünelim: Havaya düşerdik. (Levite olurduk) Neyse ki çekim oku hep tek yönlüdür.

Ama bozon ailesinden nötrinolar böyle değildir. Dünyaya değdiklerinde foton aydınlığında bir etkileri olmaz. Ne var ki, dünyanın öteki yüzünden TERS olarak çıkarlar (GECE):

“Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.”

“Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.”

“Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.”

……….tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

Tanyerini biliyoruz değil mi? MEŞHUD NAMAZIN VAKTİ. (ayet ltf.)

<> ak-kara iplik ölçüsü

<> Nötrinoların etkisiz olduğu an.

<> 17-Fecr/78: Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Ve Fecr Kur’an’ı. Şüphesiz Fecr Kur’an’ı, meşhuddur.

Yani sabah namazı ŞAHİTLİ/TANIKLI bir namazdır. Çünkü meleklerin devraldığı ve vesvesenin (nötrino akımlarının) BİR AN birbirini durduğu, durağan veya eylemsizlik çatkısı halinde bulunduğu andır.

<> 17-Fecr/78: Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda

Evet bu ayeti sormuştum tşk.

Ali İmran 113-114 grubu da: “Geceleri secde eder ve gizlice Kur’an okurlar.”

<> 3-Ali İmran/113: Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir ümmet (topluluk) vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar.

<> 3-Ali İmran/114: Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır.

<> 3-Ali İmran/113: Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

<> 3-Ali İmran/114: Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Bunlar da ŞAHİTLİLERDİR. Allah bu iki ayette bulunanları ŞEHİD kılmıştır.

Konuya dönelim:

De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım

Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden

Acaba ayet böyle mi diyor?

<> hayır

Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad

Nefes. (Üfürmek, teneffüs mü kökü?) Pekiyi NEFS kelimesini nereye koyacağız? Bir tek anlamı yok ki bunun. (Üstelik 49 anlamlı)

NEFSİN, nefsimizin süperegomuzun bize yaptığı bir ŞER/kötülük yok mu? Enfes, enfus, nefes, nefs, teneffüs, nefis (leziz).

haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden.

haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden.

haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden.

tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

(Meşhud olunuyorsunuz. Yani Şahidiniz Eş-Şehid Allah’tır.)

Kul e’uzü birabbinnas

1. İNSANLARIN Rabbine sığınıyorsunuz.

(Cinlerin Rabbi denmiyor)

Melikinnas

2. İnsanların Melikine

(Rabbimiz burada sadece İNSANLARIN tarafını tutarak CİNNİ ETKİLERE ve BÜYÜLERE yani şeytansı etkilere karşı insanların yanında oluyor.)

İlahinnas

3. İlahinnas

ALLAH’IN 114 isminden biridir. Ve İnsanların İLAHI’ndan öte anlamları vardır. (Bir gün açacağım)

Min şerrilvesvasil hannas

HANNAS‘ın verdiği vesvesenin ŞERRİNDEN

Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas

Elleziy” > Verir

Yüvesvisü” > Vesvese

fiy+siduri” >>> Göğüslerine????

nas” >> insanların

sudurinnas

6. “Minel cinnetivennas

min” (…den/dan = From)

eccin” >> Cin

ve

“Nas” (insan’dan)

 

HANNAS nedir?

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 05/08/2004 (242/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 242 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

242-03-cin-tayfalari-ifrit

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar