Zaman savaşı – Futuroloji – Şira – Zaman makinası Tarık – Wemb – 12 Dil birliği – Yapay uydu

TT’yi biliyorsunuz, değil mi?

<> time travel

<> time travelling

Evet bu.

Şimdi biz TT ile ilgili fikir jimnastiği yapıyor gibiyiz.

Evet zamanda “GERİYE” yolculuğun kaçınılmaz ve önlenemez bulunuşundan sonra, deney yaratığı TARİHTE yer aldığı için tüm dünyanın ortak kullandığı bu deney merkezi, Kur’an’da NUR 36’da bildirilen ve Necm suresinde Şİ’RA diye bildirilen özel bir koloni düşünün.

Bu ayetleri buldunuz mu?

<> 24-Nur/36: (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yüce)mesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O’nu (öyle kimseler) tesbih eder ki.

<> 24-Nur/36: Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerde, insanlar sabah akşam O’nu tesbih ederler.

<> 24-Nur/36: Fi büyutin ezinallahu en turfea ve yuzkere fihesmuhu yusebbihu lehu fîha bil guduvvi vel asal(li)

Sizce bu evler NUREVLERİ olacak kadar basit olabilir mi?

<> Hayır

(Bizim Caminin imamı öyle diyor da)

Beyt ev demektir. Büyyutin ise evlerden ziyade KOLONİLER DEMEKTİR. O Koloniler de ne var biliyor musunuz? Ayet ne diyor? Bu alet, o hangarlarda, uzay istasyonlarında bulunur diyor.

O Alet yani TT yapan alet ise Nur-35.de tanımlanan alet.

Bu aletin bir tanımı Tarık Suresidir.

Büyyutin=Uzay kolonizasyonu, istasyonu için tanım ise Necm suresi 1. ayettir:

Ne diyor ilk ayet? Necm-1 ayeti yazar mısınız?

<> 53-Necm/1: Batmakta olan yıldıza and olsun ki.

<> 53-Necm/1: Vennecmi iza heva

Ama batmak diye bir laf yok.

<> 53-Necm/1: Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve batıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.

<> aktığı zaman

<> 53-Necm/1: Düşerken yıldızlara andolsun

Hiçbiri değil.

<> 53-Necm/1: Andolsun inip çıktığı zaman yıldıza / fışkırıp çıktığı zaman çimene / süzülüğ aktığı zaman Ülker yıldızına / Aşağı şndiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene

İNİŞE GEÇEN

YILDIZA

O Yıldız da Nur-35’de anlatılan YILDIZ GİBİDİR.

<> 24-Nur/35: Allah(ın), göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

Yine aynı alet TARIK SURESİ 1 ve 2’deki yıldızdır.

[] Tarık/2-3: Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? – (O, karanlığı) delen yıldızdır.

Yıldız gibidir deniyor, yıldızdır denmiyor. Bu yıldızın adını merak ediyor musunuz?

<> Şira mı?

Necm-49’a bakınız.

<> 53-Necm/49: Doğrusu Şi’ra yıldızının Rabbi de O’dur.

Şi’ra ne demektir?

<> Bilen yok herhalde

Deniyor ki, o yıldız olmasın? Mesela Venüs vb. Fakat öyle değil. Venüs’ü Kevkeb=Gezegen diye veriyor Kur’an. Değil mi?

<> evet

Necm=Güneş gibi bir yıldız demektir. Fakat Nur-35’e bakınız, tersini söylüyor. “YILDIZ GİBİDİR“. Değil mi?

Tarık’a dikkat ediniz. Yıldızdır değil, karanlığı delen yıldızdır diyor. Yıldız gibidir diyor. MİSAL veriyor.

Zaten yıldızlar SABİTTİRLER. Necm suresinin başındaki gibi NASIL ALÇALIP, KONAR? Alçalıp yere konan yıldız duydunuz mu? Bu işte Tarık denen sistemin Nur-36 olan uzay yerleşim kolonileridir.

Kim diyebilir ki science-fiction yapıyor Hans diye?

<> Şi’ra’nın tam Türkçe karşılığı ne oluyor?

<> şuur

İki anlamı var:

1. Bilinçlilerin yaptığı bir yıldız gibi yerleşim.

2. Şura=12 Devlet (Konfederasyondan) oluşmuş düzenin ortak yıldızı, ortak başkenti gibi…

Taşlar yerine oturuyor mu?

<> biraz

<> 12 kesin mi?

Evet, kavim kavim demek 6+6 demektir.

<> Peki bu 12 devletlerin kim olduğuna dair bilgiler  var mı?

Amerika kıtasını düşünün. Varsa bir atlas açıp bakın. Amerika kıtasını açın. Orada DİL bazında kaç devlet var? Kuzey Amerika İngilizce konuşuyor. (ABD+Canada) Kalanın tamamı İspanyolca. Öyle değil mi?

<> evet

<> portekizce, fransızca var

Portekizce, İspanyolca’nın Leon/Galiçya Lehçesidir, Katalanca ile birlikte İspanyolca’dırlar.

<> kızılderilice yok mu?

Kızılderililer ırk birliğidir. Dil birliğinden söz ediyorum. Fransızcayı Quebec ve Haiti konuşuyor.

<> Kanada’da fransızca var

Onlar da Zaten birazdan anlatacağım Euroman birliğinin “Overseas” eyaleti, denizaşırı yani…

Genelde iki dil olduğunu gördünüz mü?

<> evet

Bunu anlatmaya çalışıyorum, nüanslar ise “Denizaşırı eyalet” biçiminde düşünülmelidir.

Kızılderili, zenci diye bir ayrım da yok DİL BİRLİĞİ diyorum. DİN, ırk vb. değil. Çünkü milletin tanımı “Aynı dili konuşan, aynı kültür vb.” diye başlar ya?

<> evet

<> anlaşılmıştır

Zaten İngilizce konuşan konfederasyona, İngiliz adaları, İrlanda, Galler, İskoçya, Güney Afrika Birliği, Yeni Zelanda, Koskoca Avustralya da dahil değil mi?

<> evet

Gördün mü 12 devletten sadece birini?

Sahi bunları niye ayırdılar birbirinden? Amerikalı, Avustralyalı, İrlandalı ne farkı vardı ki? Bunları kim ayırdı? Niye ayırdı ve niçin İMPERİA diye hükmetti. Parçala böl yut, hükmet, ye mantığı.

Fransa örneğin. Belçika Vallon’ları İsviçre’nin Suisse bölümü Val d’Aosta, Quebeck, Tahiti, Miquelon vb. Böyle daha iyi değil miydi?

Gelelim, Amerika kıtasının ikincisine. İber yarımadasını da içine alan koca bir Latin devleti  İ B E R İ C A . Herkes Latin konuşuyor çünkü…

Koca Afrika kaç devlet biliyor musunuz? Kuzeyi Arap konfederasyonu, Güneyli de Bantu (Zenci) federasyonu.

Amerika iki devlet, Afrika iki devlet anlatabiliyor muyum?

<> eee sonra

Afrika kuzeyi, aynı zamanda tüm Ortadoğu ve Arap yarımadası ile bir tek devlet.

Ari: İran, Afgan, Pakistan, Hindistan, Bengaldeş, Hint-İran dillerini konuşan tek devlet.

Slavlar, Çinliler, Türkler (Turan) ve kalanlar da birer devlet.

Mantığı anladık mı? OK?

<> Slavlar, Çinliler, TÜrkler ayrı ayrı bir mi?

12 DİL yaratmış sanki Allah… 12 devlet oluşmuş. Her biri koca koca…

Örneğin Turan, hani Türkiye olarak şu petrol ithal eden ülkeyiz ya… Tam tersi bu sefer.

Sahi, biz niçin petrol zengini Azerbaycan, Türkmenistan ile birleşmiyoruz? Sahi diyorum, çünkü bir YASAK YOK, yasaklayan yok. Sahi biz niçin şu anda bu üç Oğuz devleti olarak birleşmiyoruz.

<> Azeriler için, Özal onlara Şii deyince küstürdük adamları.

Evet ama Azeriler bunu iltifat kabul ettiler. “Evet, biz Yezid değiliz” dediler.

<> biz batı hayranıyız ya!

Biz batı hayranıyız. Doğru da şu batının ta göbeğinden geldim, hayran olunacak bir tek temizliklerini ve çalışkanlıklarını gördüm.

İsteyen birleşir. Teşebbüs eden yok.

Örneğin Türkeş yıllarca hatta 1944’den beri Turan ülküsü için çalıştı. Ne var ki, önce “Masonluk ve Siyonizm aleyhine konuşmayı yasakladı”. Sonra da Turancılığı.

Koca Rusya yıkıldı. Başbuğ sustu. İstemedi birleşmek ve birleştirmek… Saçmaladı ve “Ortak alfabe yapalım” falan dedi. Vefat etti. Yerinde Devlet Bahçeli var. Turancılığı acaba kim kime yasakladı dersin?

<> Yani şu an istesek birleşir miyiz, yani masonlar, derin devlet dedikleri, Siyonistler vb. süper güçler karşı çıkmaz mı?

Hayır, karşı çıkmazlar. İçimizden bizi bize yedirirler. Yönetimin tüm kademelerinde onlar var zaten.

Sonuçta 12 devlet doğal olarak var. Doğal 12 dil, 12 anadil üzerinden. Aslında konu bu 12 devlet değil. Konu bu 12 devletin ORTAK VE EŞİT EŞGÜDÜMLÜ Şİ’RA UYDUSU, yani Wemb Dünya merkez capital city’si.

<> Uzay istasyonu

Şi’ra uydusu yaklaşık Ay’ın 105’de biri büyüklüğünde. Çekim sabitesi (Motorlar santrfüjle döndüğü için) yerçekimi dünya ile eşit. Atmosfer aynı oranda.

<> Mir uzay istasyonu mu acaba?

Mir ne ki, ben 400bin nüfuslu bir minik AY’dan söz ediyorum, hem de yapay ay…

Al sana Şakkı Kamer=Ayın ikiye çoğalması. 12 devlet içinde Şira 13. bir devlet gibidir.

<> Konuşulan dil ne?

Washington D.C (District Of Wash. Federal başkent)

12 dil konuşuluyor.

İngilizce, Jeans (Blucin) Cola, Hamburger, bunlar 3 asır daha moda, belki de beş asırdır.

Şimdi anlatmak istediğim bu düzenin kurulması ve bunun zaten ADLER TARAFINDAN KURULDUĞUYDU.

Ama devamını ÇARŞAMBA ANLATMALIYIM Kİ, HEPİMİZ BİLELİM. Ötelikere çok ayıp olur.

<> ok, biz de sizi daha fazla yormayalım

Millet yarın işe gidecek. Fazla bile tuttuk burada insanlarımızı.

<> eee, özel ders yok mu hocam?

Özellikle yarın peşpeşe mesaj bombardımanı geliyor.

<> Teşekkür ederiz tekrar geçmiş olsun

Ben teşekkür ederim. Daha bir şey anlatmadım, laf lafı açınca, konu 12 devlete geldi. Oysa deney yaratığının ardından gelenleri anlatacaktım. Onu da Çarşambaya bırakalım.

<> Hocam bu sohbetleri sonradan düzenleyip siteye eklesek olur mu?

Neden olmasın. Ama ben bunları zaten yazar asarım. Yeter ki biriniz Chat’i not alsın. Neyi yazıp yazmadığımızı bilelim diye. Yani bir gönüllü katip gerekiyor. Mutlaka vardır bir gönüllü. Yani birimiz bu chatleri düzenlesek, okunur durumua soksak falan diyorum.

<> Bu akşamki sobbeti düzenlerim.

<> Ben düzenliyorum

İçindeki selam vb.leri ayıklarız, kalanı bize hammadde olur, ben de onun üzerine ve eksikleri gidererek yazarım diyorum.

<> [bu arada], math bilg okuyorum

Matematiğine ihtiyacımız var. Yeni plan gereği, yeni matematikler oluşturma talimadı aldım. Argand çizimini üç boyutlu yapacağız. Kompleks sayılara bir de DİK üçüncü bir cebir skalası eklenecek.

<> Hıım, herhalde yardım edecek kadar seviyem yoktur gibi

xyz koordinat takımı gibi bir CEBİR ortaya çıkacak. İşin en zoru da Topoloji…

-sohbetin sonu-

Hans von Aiberg, 23/09/2001 (001/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 001 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (002) oku

001-03-wemb-dil

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar