Süfyaniliğin atası Ebu Süfyanın soyu – Kureyş ve Kurayz kabileleri – Aşağılanan araplar

<> Peygamberimizde mi [yahudi]?

Hayır, Resulullah’da ya da babasında, amcasında, dedesinde Yahudi kanı olsaydı onlar Ebu Süfyan’dan önce Mekke Emiri olurlardı.

<> Oh be… :=))

[Candaş] bir oh be çektin ki? Ta evden duydum 🙂

<> Nede olsa yahudi=lanetli hocam bu da demektir ki ebu süfyanın soyu muaviye yezid vs.

Kureyş-Kurayz ortak “Emir” adeti Resulullah’ın Mekke’yi Ebu Süfyan’dan kansız biçimde almasıyla bitti, tarihe karıştı. Ebu Süfyan’a malı mülkü bırakıldı, Mekke’nin dörtte-üçü bu iki kabilenin özel mülküydü. Tabii ki holdingler patronu da “Ebu Süfyan” idi.

Kureyş en aşağılık kabiledir. Yıllarca Resulullah’a direndiler ve onunla savaştılar. İğrenç bir kanları vardır. Kureyşli kadar iğrenç bir kan daha yoktur. Bakınız Ebi Cehil’e, Ebi Leheb’e. Özbeöz amcaları Resulullah’ın… Cehenneme odun onlar.

Hz. Ali dışında beş Kureyşli bile çıkmadı Resulullah’a biat eden, inanan. Mısırlısı, Farisisi, Habeşlisi müslüman oldu, Kureyşliler olmadı. Ta ki “Eslemna” diyene kadar direndiler.

<> Hocam biraz ırkçılık yapıyorsunuz gibi? :))

Irkçılığı Allah yapıyor. Şöyle ki, ceza olarak Tevbe 97. ayeti bul ve bize yaz bakalım.

<> 9-Tevbe/97: Bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah’ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

[] 9-Tevbe/97: El a’rabu eşeddu küfren ve nifakan ve ecderu enla ya’lemu hudude ma enzelallahu ala resûlih, vallahu alimun hakim

<> Bedeviler araplar mı şimdi?

<> Evet, araplar, defalarca açıkladı sn. Aiberg.

El Arabün=Araplar (Tüm milletler içinde) En şiddetli Kafir ve Münafıklardır. Allah’ın Resulüne indirdiği ARAPÇA Kur’an’ı bile (Özdilleri olduğu halde) anlamamaya en layık kavimdirler.

Orada “El Arabü eşeddu Küfran ve Nifaken” diye yazıyor, aynen böyle.

Hepsi bir Usame’dir.

Bana Kureyş suresinin Türkçesini yazar mısınız?

<> Zaten en şirk içindeki kavimden başlamak gerekiyordu düzeltmeye. Şimdi de Vahabilik yapmıyorlar mı?

Evet en kötü ve en cahil bir kavime indirilmiştir Kur’an.

<> Kız çocuklarını diri diri başka bir kavim gömmüyordu arkadaşlar toprağa

Kureyş suresini yazan yok mu?

<> 106-Kureyş/1: Kureyş’e kolaylaştırıldığı,

<> 106-Kureyş/2: Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,

<> 106-Kureyş/3: Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler, ki,

<> 106-Kureyş/4: Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Allah şöyle diyor: Yüzyıllar boyunca putlar için Kâbe’ye baktınız, turizminden put (icon, idol) gift’lerden souvenir’lerden yediniz içtiniz. Şimdi de ALLAH’IN EVİ OLDUĞU İÇİN BAKACAKSINIZ.

Yani cezalılar. Yani Rehabilite ediliyorlar. Yani ıslahhanede ıslah edilmeye çalışılıyorlar.

Allah Kurayza gibi onları da çöle sürdürür ya da mal ve can güvenliğini sıfırlardı.

Kureyşliler “Eslemna” denen beyaz bayrak ile bu işi yırttılar.

BARIŞ dini onlara geldi. Doğru, çünkü beyaz bayrağı çeken BEN SOPHİAN idi. (Ebu Süfyan)

<> Bulgarlar neden Sofya demişler başkentlerine?

St. Sophie=Bir Azizenin adıdır. Anlamı “dişi softa” ya da “dişi sofu” demektir. Sofu ve taSAVVUF kelimesi de buradan geliyor. Kelime kökü SVF=SOFU. TaSaVvuF içinde bu üç harfi görebilirsiniz.

<> İkiz kuleleri sivil uçaklarla vurmakta başka bir kavimden insanın aklına gelmezdi sanırım.

<> yahudiler yapmıştır araplar bunu yapacak akılda değil

<> Taliban çocukları katlediyor

(Bin Ladin Araptır. Özbeöz Araptır. El Kaide örgütünün tamamı ARAP’tır. Taliban ise Peştudur.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 14/10/2001 (009/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 009 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

009-06-kureys-suresi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar