Vahy mekanizması – Paranormal – Cifir Ebced – Matematik – Geometri – Kozmik Pi sayısı – Ölçülerde referansın sabitler olması

Ve işin ilginç yanı bu ayetin ve “İki yay mesafesi yaklaştı” ayetinin (Cebrail as. için) Cifir ABCD değerleri 987’dir, geriye sayım biçiminde. Bu sayının kare kökünü alıp, 10’a bölünüz.

<> pi sayısı çıkıyor

[] 3,141655614

 

Pi sayısı BİRİM alındığında, mesela 1-pi, 2pi gibi evren hesaplandığında rasyonel sayılar KESİRLİ; irrasyoneller ise TAM çıkacaktır.

(Hiçbir matematikçi evrene bu gözle bakmadı, ilk kez BİZLER düşünüyoruz, ona göre!!!)

İki kere iki 4 derken 4 tane pi sayısını tam sayı kabul edersek Rasyonel 4 sayısı bu kez KESİRLİ çıkacaktır, yani virgülden sonra 200 küsur haneli bir sayı çıkacaktır.

Bu yeni matematik düşüncemizde 1/137 gibi Boltzmann gaz sabiteleri de yeni bir sayma sistemi olarak kullanılabilir.

Hatta ışık hızı TEK BİR ölçü birimi olabilir.

(Olacaktır da, en iyi metre ışık hızı BİRİM (km/s) kabul edilirse onun ondalık kesirleri (Yüzbinde-biri, binde-biri vb.) ile şu sonucu sonsuz çıkan denklemlerden kurtulacağız ileride…)

[] http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uluslararasi-birim-sistemi Işık hızına ek olarak doğadaki dört sabitin (Planck sabiti, temel elektrik yükü, Boltzmann sabiti ve Avagadro sabiti) daha değerlerinin kesin olarak tanımlanması – Büyük K’nın işlevinin sona ermesi – Kilogramın, amperin, kelvinin ve molün güncel tanımlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi – Tüm temel birimlerin tanımlarının vurguyu doğadaki sabitler üzerine alacak şekilde yeniden ifade edilmesi

 [] https://tr.euronews.com/2018/11/16/bilim-insanlari-oy-birligiyle-kabul-etti-kilogramin-tanimi-degisti Kilogram artık evrenin dokusunda yer alan temel bir sabit sayıdan türetilecek. Bunun için kuantum mekaniğinde yer alan ‘planck sabiti’ kullanılacak. Planck sabiti ise Foton enerjisi ile elektromanyetik dalga frekansının birbirine olan oranından elde ediliyor. Bu oran kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi olarak da düşünülebilecek bir sabit.

Allah şöyle buyuruyor: “ufukta (Radyanda, Dünya yuvarlaktır ve yay parçası görünümü verir ufuk çizgisi) iki yay MESAFESİ (Burada tam 987 çıkıyor sayım…) yaklaştı…” diyor ayet…

Yay=Yarıçapın size olan uzaklığı… Yani yay’a ok yerleştirin, ufukta (Yay) içindeki ok ise YARIÇAPTIR. İki yay mesafesi (oku) (Mesafe burada interval değil, arrow anlamında) BİR ÇAP etmektedir. Yay’ın Ok’a bölümü de sayısıdır.

Cebrail gibi bir meleğin TAKYON kütlesine has soyut boyutlarını ölçebilmek için elbette Kur’an 987’yi önermektedir.

<a-j> spiralin en dış dairesi ile en iç dairesinin oranı da Pİ’nin katları yani

(Doğru [A-J])

“Bütün ufku kapladı” diyor ayet, “göz gördü ve yanılmadı” diyor…

Bunlar ipuçlarıdır, MİSALDİR, alimler anlasın diye verilmiş enfes bilim örnekleridir.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 15/03/2002 (069/31)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 069 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

069-31-kosmik-pi-degeri

Yorumlar