Cin – Şeytan farkı

Cinler içimizden geçip gidemezler: çünkü onlar da, biz de, elektrik yüklüyüz ve her iki takım da ELEKTROMAGNETİK kuvvet (Sünnetullah yasalarına) bağlıyız. Aksi halde yüksüz olsaydık, insan da insanın içinden geçip giderdi. Çarpışma anımızda çarpışan etki, KÜTLE değil; yüklerin birbirini İTMESİ etkisi. (Deri dirençleri bununla ilgili ama, lütfen şimdi sormayın)

Nötrinolar hiç yavaşlamazlar. Madde alanlarına takılıp gecikmezler (ışık geciktirilebilir veya mutlak soğuk derecede durdurulabilir). Engelsiz giderler ve diğer yüklü parçacıklar ise uzay uçurumlarında (çekim etkisiyle eğrilmiş uzayın yollarını izleyerek) epey gecikirler. Mesela Toros dağlarını OTOMOBİLLE geçmek var -ki çok gecikiriz-, bir de uçakla geçmek var: uçağın hızı otomobilin hızına EŞİT olsun!

Nasıl ki uçağın gölgesi (bulutun gölgesi veya…) yeryüzüne düşüyor; ama uçak bu engebeleri hiç kaale almadan geçip gidiyorsa, nötrinolar da böyle: HIZ olarak IŞIK HIZINA BAĞLI olduğu halde; aynı hızda gittiği halde, otomobil gibi engebeleri izleyerek değil; engebelerden (maddeden de) etkilenmediğinden UÇAK gibi dümdüz geçer. Ve YARIŞI kazanır. Hızlı olduğu için değil! AYNI HIZDA GİTTİKLERİ HALDE otomobil gibi dağ-vadilerde GECİKMEDİĞİ için, hedefine daha önce varır.

Üstelik nötrinoları siz mutlak soğuk derecede YAVAŞLATAMAZSINIZ. İşte bu bakımdan, ŞEYTAN ailesinin geleceği, CİNLERDEN daha çok bilme yeteneği var. Çünkü, Cinler geleceğe GECİKMELİ ulaşırken; Şeytan grubu ise GECİKMESİZ gitmektedir. Bunu doğa sistemleri (Sünnetullah yasası) çok güzel engellemiş: Şeytan BİR İLERİ gidiyor; bir geri gidiyor ZAMAN’da… (Bunları yazmıştık yeniden girmiyorum)

Hans von Aiberg, 15/08/2003 (171/16)

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

light-vs-neutrino-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar