İçki – Kumar – Namaz

<> Bakara-219: Sana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: “Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz. 

<> ayette geçen infak anlamı nedir?

Ayet tamamen yanlış meallendirilmiş. Hiçbiri doğru değil:

Uyuşturucunun her çeşidi (şarab yok) ve Kumar >>> bu ikincisinde. (İKİSİNDE DEĞİL, İKİNCİSİNDE)

Şimdi başka bir mealden burayı düzeltelim lütfen.

<> Bakara-219: Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. “İhtiyaç fazlasını” de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.

<> Bakara-219: Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: “bu ikisinde büyük bir günah ve insanlara bazı yararlar vardır. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür.” Yine sana neyi başkalarına vereceklerini soruyorlar. De ki: “Sizi sıkmayanını.” Allah, düşünesiniz diye, ayetlerini size böylece açıklıyor.

Demek ki ben Kur’an’ı bilmiyormuşum. 🙂

YANLIŞ -her zamanki gibi-.

<> Bakara-219: yes’eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima ismün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun

“EYN” varsa her ikisi demektir. Örneğin >>> “İSMEYN >>> HER İKİSİ DE kaçınılmalı” gibi; “ismüha >>> onda GÜNAH vardır”  d e ğ i l.

Eğer faydaları zararından küçük kalırsa >>> TERK EDİN” anlamında, “kaçının/imtina edin” anlamında.

Zaten Sanskritçe, nereden bilecek Elmalı, diyanet ve cahil YNÖ? Nereden bilecekler? Bilselerdi CUMA tatil, NAMAZ beş vakit demezlerdi.

İSMEYN var mı? (ism‘de peltek se harfi >>> B üzerine üç nokta konandan).

<> yok, ismühüma var

HAMR (beyni örten uyuşturucuları/Afganlılar gibi esrarkeşleri)… Hamr >>> BEYNİ örten. Hımar >>> Başı örten saç. Humur ikisinin de çoğulu…

Meysir >>> BİREYSEL KUMAR (evinin arabasının anahtarlarını tapusunu verenler, çeteler). Ama bahs-i müşterek, piyango vb. değil, yani loto moto değil. Çünkü bunlarda Menafi >>> YARAR vardır. Beden terbiyesi, fak-fuk-fon, ilk öğrenime yardım, stadyum, spor sahaları vb. Hatta hükümet açığı kapatırsınız. (MENAFİ: NAFİ, faydalı demek.)

Kul fıhıma >>> BU BAĞLAMDA (ikisinde değil), de ki bu bağlamda:

ismün >>> içerir, Kebir ül >>> Büyük,

ismün >>> Kaçınılması/alışkanlığın terk edilmesi

VE İNSANLARA FAYDA vardır = “ve menafiu lin nasi”. Fayda nedir? Zarar görmemektir ve görmediğinden öte, ektiğini biçmektir.

Ama fayda ve zarar BAŞABAŞ olursa (örneğin içkiliyken) namaza durursunuz, (hatta durun, namaz içki yüzünden bile terk edilemez). Fakat ZARAR FAYDA‘yı geçerse, örneğin SARHOŞ (sekret) haldeyken NAMAZA DURMAYINIZ!

Niye namaza durulmaz? Çünkü Maun suresinde de yazıyor: “Gördün mü namazdan men edeni?“.

İlla insan değil, nesne de insanı men eder!

ve ismühüma ekberu min nef’ıhima“. KAÇININ BÜYÜK bir biçimde NAFİ (faydasından -terazisinin eksi çekmesinden- sorumlu) olandan.

Ben içki ve kumarı SERBESTLEŞTİRMİYORUM. Sadece KUR’AN sadığıyım. NE YAZIYORSA onu YAZDIM, GERÇEK KUR’AN!

Hans von Aiberg, 10/08/2003 (168/22)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

168-22-balance-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar