Şeytan kimin üzerine iner – Sahte şairler – Haniflik – Protestant islam

Yazar mısınız o ayetleri! Şeytanların kimin üzerine indiğinden…

<> Şuara/220: Kuşkusuz, O’dur iyice bilen, iyice duyan.

<> Şuara/221: Haber vereyim mi size şeytanların kime iner olduğundan?

<> Şuara/222: Her bir dönek/iftiracı günahkar üzerine iner onlar.

<> Şuara/223: Kulak kabartırlar ama çoğu yalancılardır onların.

<> Şuara/224: Şairlere gelince, onlara da çapkınlar-sapkınlar uyar.

<> Şuara/225: Görmez misin onları ki, her vadide şaşkın-tutkun dolaşırlar.

<> Şuara/226: Ve onlar, yapmayacakları şeyleri söyleyip dururlar.

<> Şuara/227: Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah’ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.

(Şairlerin hepsi değil) “Allah’ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.

VE İNTİKAM sözünü de yazınız ltf. YESEVİ (ve izdaşları, öğrencileri) nasıl intikam alacakmış bir OKUyalım! Sen BEKDAŞ’a ALEVİ de, Mevlana’ya zenne homoseksüel de! Sen Yunus’a RAFİZİ ŞAİR de! Sen bunları göm.

AMA İNTİKAMINI ALIYORUZ İŞTE. Allah sabredenlerledir. Allah onların hilelerini boşa çıkarmak için vardır -ki birbirinize sabrı tavsiye ediniz-. Allah’ın indinde TEK makbul din HANİFLİK (İslam protestantlığıdır).

Allah buyuruyor: “Müslüman olarak canverin”. (Müslüman canavardır.)

Allah buyuruyor: “Adını islam koydum”. (İslamı mahvetsinler diye)

Allah bu İKİ CÜMLEDEN sonra da -neredeyse Resulullah’ın kulağından çekerek- “Zaten müslümansın, bunu BOŞVER. Sen İBRAHİM ve milletinin HANİF DİNİNE uy” diyor.

Bundan şu anlam çıkar mı çıkmaz mı? “Müslümanlık denen ortak payda’dan ayrılın”.

Yani: Nasıl ki Ortodoks müslümanlık patrikliği >>> BEN ŞİİYİM diyorsa, nasıl ki Katolik müslümanlık Papalığı >>> BEN SÜNNİYİM diyorsa, biz ne demeliyiz?

Elh. ben PROTESTANT = HANİF Müslümanım. Bizde patrik ve papa da yok. Hatta 3M+Yahya bile bize ruhani lider falan olMAyacaklar. Böyle bir din başlattınız/başlattık BİZLER!

Ve artık siz mezheb soranlara, “Sünni” veya “Şiiyim” demek yerine, BEN HANİF’im deyiniz.

Haa! Bunu anlamayacaklar, Ebu Hanife falan diyeceklerdir. Bu kavram kargaşasına son vermek için -çünkü geleceğin de aklı karışıyor- artık kendinizi (mezhebiniz niyetine) tanımlarken, HANİF MÜSLÜMANIM cümlesinden öte (Avrupa ve Batı’yı da düşünün ve gelecek yüzyılları…) Kendinize ŞU ANDAN İTİBAREN, AĞZINIZA SAKIZ olacak biçimde, bir zikir gibi, “BEN PROTESTANT MÜSLÜMANIM” deyiniz. (Daha sonra HANİFLİK/İbrahim milleti ve Hanefilik ve mezheb farkını o kişilere anlatırsınız.)

Sizden GELECEĞİN İSTEDİĞİ ŞU:

Ö N C E  “ben    p   r   o   t   e   s   t   a   n   t    m ü s l ü m a n ı m”  deyiniz. SONRA anlatınız. ÖNCE BUNU SÖYLEYİNİZ ve kavram kaosuna bir son veriniz.

Bizimki bir tarikat değil; bizimki bir mezheb değil; bizimki sadece İNSANLARIN FITRATI ÜZERİNE oluşturulmuş tek din!

BU FITRAT/MAYA nerede başladı ilkin??????

???????????????????????

EN EN EN EN İLK!

<> Kalu bela

Hans von Aiberg, 02/09/2003 (182/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 182 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

182-09-dinler-ve-haniflik

[] Enam/79: (İbrahim) : Şüphesiz ben yönümü HANİF (PROTESTANT) olarak gökleri ve yeri fatredene doğrulttum. Ben müşriklerden değilim.

[] Ali İmran/67: İbrahim ne yahudi ne de nasrani değildi. O ancak HANİF müslim (PROTESTANT) idi. Ve müşriklerden değildi.

[] Rum/30: Artık yönünü HANİF DİN‘e doğrult. Allah’ın FITRAT’ıdır ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaradışında değişme yoktur. İşte KAYYIM DİN budur. Ne var ki insanların EZİCİ çoğunluğu bilmiyor.

[] Nisa/125: Muhsin olarak yönünü Allah’a teslim edip HANİF İBRAHİM MİLLETİ‘ne uyandan din bakımından daha/en güzel kim olabilir? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.

[] Beyyine/5: Onlar şundan başkası emrolunmamıştı: Allah’a kulluk etmek ve de Hanifler olarak Din’i O’na halis kılmak, namazı kılmak, zekatı vermek. İşte KAYYIM DİN budur.

[] Bakara/130: Nefsini beyinsiz kılandan başka kim İbrahim’in Milleti’nden uzaklaşır. Onu dünyada süzüp seçtik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir.

[] Maide/65-66: Eğer Kitap Ehli iman edip itteka etseydi, elbette onlardan kötülüklerini örterdik ve elbette onları NAİM Cennetlerine dahil ederdik. – Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rablerinden kendilerine inzal edileni (Kuran’ı) KAYYIM eskimez ve aşınmaz olarak tutsalardı; üstlerinden ve ayaklarının altından yerlerdi. Onlardan ölçülü bir ümme/amme kuruluşu vardır. Onlardan birçoğunun işlediği ameller ise ne kötüdür.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar