İhlas suresi – Samed – Rızk inmesi – Allah’ın ipi

Konumuz SAMED! Allah’ımız rızkımızı (Sanskritçe Rezervimizi) vermektedir.

Mekanizma şöyle işliyor: Her birimiz 50 bin yıl uzunlukta bir RIZK ikmal kablosu (Gümüş kordon) ile HORN HOLE’a direkt bağlıyız.

Bunu bir tür KUKLA ipi gibi görmeyiniz. O ipler olmasa ANINDA ölürüz. Oradan bize SONSUZ ÖZENERJİ üfleniyor. (Takyon enerjisi olan NUR)

Bu da Z dikmesinden, yerdeki xy karesine (evren yüzeyine) DEĞDİĞİ noktada parite gereği NUR >>>> NAR olarak bize dönüştürülüyor. Yani KUANT alıyoruz.

Kuant ne demek? ENERJİ >>>>> Kalori, ototrof ve heterotrof beslenme, gün ışığının yaşam enerjisine çevrilmesi vb.. Bitkilerden başlayarak gün ışığını nasıl fotosentezlediklerini izleyerek, RIZKIMIZI anlayabiliriz. Yediğiniz ne olursa olsun!

1. KALORİYE çevrilir

2. SERUMA çevrilir.

<> Maddenin yapı taş…

Hayat bu ikisidir, [candaşın] dediği gibi…

Eğer quantlar (gün ışığı) canlı doğasına çarpmazsa, YAŞAYAMAZSINIZ! Sadece, bundan GEÇİCİ olarak “TARIK SEMASI, DABBET ARZI VE ÜÇ KARANLIK” gibi GRİLER müstesnadır. Embrio rahim sıvısındadır ama, unutmayınız ki ANNE GÜN IŞIĞI almakta… Oraya nakletmekte! İşte size gelen bunlar.

Mekanizmayı incelemeye devam: Quantların kronolojisini inceleyelim:

1. Planck onları boyutsuz nokta olarak buldu.

2. Daha sonra bunların TEK BOYUTLU olduğu yani bir uzunluk içerdiği >>> World Line / evren hattı

3. Daha sonra bunların bir yüzey (x ve y çarpımı) olduğu tesbit edildi (World Membran / Evren zarı)

4. On boyutlu süper sicimlerden 11 boyutluya geçildiğinde anlaşıldı ki: bu zar, masa örtüsü gibi öyle dümdüz değil! Bu zar, TÜNEL olarak bir RULO (rolley) oluyor. Bunun bir öncekinin TERSİNE

a) ÇAPI VAR (Kuvviret/aktarıssemavat vb.)

Ama Mahşer gibi olan evren yüzeyinin/zarının bir çapı yok! Bu yüzey dört boyutlu iken; bunun rulo (hortum gibi) kıvrıldığı İÇ BÖLGE/içuzay ise DAHA büyük patlama ve büyük şişme ile açılmayıp, kıvrılı kalmış olan 7 mesani denen 7 açılmamış boyutu içeriyordu!

İşte HABLİLVERİD buydu.

(Aort damarı, atar damar demektir. Allah SAMED‘dir hep verir; onun için AORT’u örneksemiştir. Bildiğiniz gibi Ariter/arter damarı ATAR damardır; Ven ise toplar damardır. Allah’ımız SAMEDDİR; toplamaz, sadece verir.)

Allah’ımız eğer HABLİL VERİD yerine TAHMİL VERİD deseydi, bizden de (ibadetlerimiz vb.) bir şeyler alıp götüreceğine, bize ihtiyacı olduğuna falan inanırdık. Ama verilen AORT damarıdır/Şahdamarıdır >>>>>>>>>>>>>>>> SAMED damarıdır.

İşte bu da sizlere RIZK ikmalinin  T E K    Y Ö N L Ü  olduğunun kanıtıdır.

Rabbimizin mavi gözlerin ima ile kıldığı namaza ihtiyacı yok!

<> Kaf/16: Andolsun, insani biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

İşte artık biliyoruz ki, Ali İmran 102’deki [103’deki] HABLİLULLAH >>> Allah’ın ipi olup; İKİ TARAFLI (duaların ilenmesi vb.) çalıştığı halde, KAF 16‘daki de bunun TERSİNE Hablil Verid’in SAMED adına uygun olarak >>>> SADECE VEREN/Hiç almayan bir atar damar olduğunu açıkça anlatmaktadır. İşte bizleri besleyen mekanizma!

Evren bir hücredir. (Mikroorganizma gibi)

<> düzeltme:  Ali İmran 103 olacak, Hablillah

<> 3-Ali İmran/103: Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.

Tamam [candaş], sağol. En küçük hata yapmamam gerekiyor, teşekkür ederim. Çünkü insanlar AÇIK kollamak ve birbirinin ayıbını aramak konusunda Allah emrine ters olarak nankörler.. Allah bizi nankörlerden etmesin -herkes adına amin-.

<> amin

Hans von Aiberg, 19/09/2003 (190/10)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 190 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

190-10-habl

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar