Tevrata göre cennet – Diller – Kayıp kabileler

<> 9-Tevbe/72; Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va’detti. ALLAH’IN RIZASI İSE EN BÜYÜKTÜR. İşte büyük kurtuluş da budur.

Evet, ne yapacaksın ki, Tevrat’ta, Kıyamet=Dünya, Mahşer=Arap çölleri, Aden=Sırf Yahudi Cenneti. Onların inançları bu, ne yapabiliriz ki? İşte bu yüzden onların dünyası çok dar: Evren=Dünyadır.

Bulutlar üzerinde Allah (Yahowa) var. Arada bir aşağıya iner. Oğlu olan Ezra (Üzeyir) ile güreş tutar. Üstelik oğlu onu yener. Allah (!) da oturup ağlar ve üzülür. Aden’de kendini bahçeye sürgün eder. Saltanatını da Ezra’ya verir…

Oysa Kur’an Üzeyir için ne yazıyor? O ayeti bulursanız, Tevrat’ın bu iftirasına Allah’ın tepkisinin çok büyük olduğunu görebiliriz.

<> 9-Tevbe/30; Yahudiler, Üzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!

Evet bu ayet. Öldükten sonra Yahudiler, mezardan çıkacaklarmış. Ne varsa bu dünyada varmış. Onlar ADN hurmalıklarına, biz de volkanlara, çöllere…

Cennet ve Cehennem inancı Tevrat’da böyle. Tevrat’da uzay yok. Şima=Sema dediği, bildiğimiz kuşların uçtuğu yüksekliklerden ibaret.

Yıldızlar ise minicik ışıkçıklar. Yani yanlarına gitseniz de göründükleri kadar küçükler.

Allah bu minicik kainatı, şitti yom (Sitte Yewm) yani altı günde yaratmışmış. Yedinci gün yorulup istirahat ediyor. O arada insanlar da kabirlerinde uyuyor. Sekizinci YOM=Yevm ise, hep birlikte diriliyoruz.

Gün=Yom=Yevm. Şaşırmayın, çünkü Arapça ve İbranice KARDEŞTİR. İsmail ve İsrail’in dilleridir. Şalom=Selam, Al Malek=El Melik gibi.

<> İsmail ve İshaq dilleri.

Evet. Yakub döneminde dil ayrılmamıştı. İkisi de babalarının dili olan Sankritçeyi konuşuyorlardı. Ama İshak’tan sonra 12 kabile halinde İsrail=İbranice dili oluştu. Çünkü İbrahim’in (Yafes dili) iki eşi vardı. Sara=Samice konuşan, Hacer=Hamice konuşan.

İsmail oğulları Hamice (Arapçanın babası), İsrail oğulları Samice (Sami dillerinin babası, İbranicenin anası). Yani ikisi birer ayrı dil değil, bizdeki Oğuzca ile Kazakça gibi.

<> 12 kabileden ikisi, biri domuza diğeri maymuna meskh edildi…

Şu anda İsrailoğulları’nın 2 kabilesi var. On kabile kayıptır. Aslında onların da yeri var. Filistinliler ve geniş ölçekte bir Ön-Asya Arabı, doğrudan Müslüman olmuş ve erimiş Yahudilerdir. Nasıl ki Süryaniler Hristiyan Araplar ise aynen öyle… Asimile olmuşlardır.

Çünkü ayetlerde “Yahudilerin, ataları olan İbrahim’in duası gereği, kiminin müslüman olduğu” söylenegelmiştir. Yaşayan iki kabile ise Tevrat’a göre Lut as’ın iki kızından peydah olmuş. Yani Lut gölüne diğerleri gömülmüşler…

Tevrat’ta Lut’un iki kızının babalarını şarapla sarhoş edip, koyunlarına girdiklerini ve babalarından iki çocuk doğurdukları, birinin adının Amonoğullar, ötekinin de Moaboğulları olduğu ve iki Yahudi kabilesinin oradan türediği yazılı.

Halbuki biz biliyoruz ki, Melekler önce İbrahim as’a, Babil’e uğradılar, sonra da Lut gazabı için Sodom ve Gomorre kentlerine geldiler. Oysa İsrailoğulları İbrahim’in soyu değil mi? Kim bana, burada nasıl bir çelişki var, onu açıklayabilecek? Bekliyorum.

<> İsrailoğulları Yakub’tan sonradır.

İşte bravo. Çelişki burada. Niçin Lut ve iki kızından “YAHUDİ” ırkı türesin. Dahası, İbrahim ve Lut evliler ve birinin iki kızı, ötekinin bir oğlu var. (Diğeri sonra doğdu.) Bunların ikisi de Yahudi (Yuda) değiller ki. Yahudi (Yuda) İshak’ın soyundandır.

Hans von Aiberg, 2001-09-26, chat 002’den

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

tevratta-cennet

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar