En güzel din Haniflik – Selam dinleri

“Ve hanif olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma, diye emredildi.”

“Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

 

“Ve hanif olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma, diye emredildi.”

KİM müslümansa MÜŞRİKTİR. Ama kim HANİF Müslüman ise, DEĞİLDİR.

İsa da müslümandı, ona uyanlar da “Allah’ın oğlu” yaptılar. Bizde de efendimizi, Allah’ın oğlu kelimesi hariç, tamamen ALLAH’IN OĞLU yaptılar.

Allah niçin varmış? Resulullah’ın nurunu yaratmak için VAR olmuş!!! Yani Resulullah olmasaymış, Allah da olmayacakmış -neredeyse-.

Bu baba-oğuldan öte bir ŞİRK değil mi? Neredeyse ALLAH=MUHAMMED!

Bakınız secde ettiğiniz yerde bu iki isim yanyana aynı büyüklükte yazılıyor camilerde… Yıkılası camiler… Allah yerin dibine geçirsin o camileri…

<> amin

İki Hanif’in bulunduğu yer, namaz kıldığı yer, işte Allah’ın MESCİT’i orasıdır. Anlayana…

<> Benim camilerim onlar, ama işgal altında ve ben giremiyorum.

Giremezsin [candaş]. Bizler 25 yaşından beri giremiyoruz. Namazımız kısaymış, imama uymuyormuşuz, mahsus geç geliyormuşuz ki cemaatle birlikte namaz kılmayalım. Vs vs.

 

“Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

“Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

“Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

Bizim dinimiz bu. Allah’ın indindeki din bu. HANİF İSLAM.

Gerisi müşrik dini; özellikle İSLAM dini tamamen 1400 yılda müşrik dini olmuştur. İslam dini ümitsiz vak’adır.

Panzehir ise şu ayet:

Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.

“Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur.”

“Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur.”

“Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur.”

Yani MÜSLÜMANLIK lafı bile edilmiyor orada… Şu ayeti üç kere okuyun, lütfen okuyun, İslam lafı bile yok.

“en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe”

“en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe”

“en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe”

İslam dindir ve putperestliktir. Haniflik ise:

Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.

İşte bu!!!!

Bana 5 dk. izin. 23.30’da kapılar kilitleniyor. Gidip halledip geleyim…

Dünyanın en modern hapishanesine tıkıldım. Belli bir saatten sonra çıkmak yok (Alana). Kapılar üzerimize kilitlendi. Prosedür’den başka bir laf yok burada.

<> Allah korkusuna diyanete bakınız: “4-Nisa/125: Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve allah’a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim’in dinine uymuştur. allah ki, İbrahim’i dost edinmişti” : İslam; “İslam ve Allah”a

<> “ahsenü diyn” >>> “En güzel din” geçiyor, “İslam” yok ayette.

<t> Orada “vechini Allah’a (Allah için) teslim etmek” var. Hani Araplar “eslem na” diyorlar. “Eslem na” demek “İslam’a girdik” demek mi yoksa “teslim olduk” demek mi? Şimdi bir Rum vs eslemna dediğinde islama girmiş mi oluyor? Yoksa teslim mi oluyor?

Evet sizleri okudum.

4 buçuk MİLYAR yıl önce dünyanın tek sakini CİNLER idi. İlk cinlerin atasına (Ademleri) CANN’a, bizim Adem babamız gibi İLK kitap indi.

Bu kitapta: “Bu daha önce meleklerinki olan İSLAM” olup, sen eşin ve zürriyetine (Yani cinlerden geleceklere) indirilmiştir.

İşte o gün, yani beş milyar yıl önce İSLAM geldi. Son din ise bizim İSLAM. İkisi AYNI DİNDİR. Adem sonrası tüm dinler islamdır. Budist de islamdır, Hindu da. (Semavi islam değildir ama İSLAM’dır.) Pagan, animist, hele hele şaman… bunlar da kaynak ve öz olarak bildiğimiz islamdır. Ama İSLAM dini diye bir şey kaldı mı?

Yahudi dini (musevilik) islamdır. İsevilik islamdır. Müslümanlık da islamdır. (Ama Musevi-İsevi-Muhammedi biçiminde SOYSUZLAŞTIRILMIŞ islamdır.)

Allah, İbrahim’in soyundan gelecek olan Yahudi, Hristiyan ve Arapları kastederek “İSLAM” kelimesini kullanmak üzere sizin seçtiğiniz AYETİ indirmiştir.

(Sibak diye bir bilim dalı var, ona göre konuşuyorum.)

İslam kelimesinin geçtiği yer:

Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve allah’a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim’in dinine uymuştur. allah ki, İbrahim’i dost edinmişti“.

VECHİNİ BARIŞA ÇEVİRMEK anlamında.

Diğer ayetlere bakınız, İSLAM kelimesinin esemesi de esamisi de okunmuyor. Ben ne yapayım 4 buçuk milyar yıllık dini? Bana bu din skalası içinden Allah katındaki TEK MAKBUL olanı getirmelisiniz. O da HANİF’liktir.

Ben buna rağmen “HANİF İSLAM”ım diyorum ve dedirtiyorum. Ama HANİF kelimesi  Y E T E R L İ  fakat İslam gibi yüce bir kavramı da Süfyanilere yem etmemek ve “İslam üzerine can veriniz” ayetleriyle paralel olmak için HANİF İSLAM kelimesini seçiyorum. (Bu benim fikrim)

Aslında ALLAH sadece HANİF diyor.

<t> Yani “vechini/yüzünü ALlah’a teslim eden/dönen” anlamında. Yoksa “islam” demiyor ayet.

<> o şekil pasteledim diye yanlış anlaşılmasın.

Yanlış anlamadım ki. :)) Sadece [T]’in yazdıkları hep doğru.

Hans von Aiberg, 23/05/2004 (229/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 229 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

229-03-dinlerin-en-guzeli

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar