Allah katındaki tek din hangisidir – Allahtan kimler korkar – Haniflik – Naim cennet

Ana soru >>>>>> Allah katındaki tek ve en makbul yegane din hangisidir? En hoş tek din…

<> hanif

<> Nisa/125: “Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

Bu dinden ümidi kesmişlerdir. HANİFLİKTEN ümidi kesmek demek >>> ATALARIN DİNİNİ benimsemek (ehli kitab mesela Kur’an kafiri olmak)

Anasoru 2: Korkulması gereken KİM?

<> Allah

Ana soru üç: Kimler Allah’tan korkar?

<> Alimler

Ana soru dört: Hanif olMAyan alim olur mu? Allah’ın MİSALLERİNİ anlayabilir mi?

Allah’ın misallerini anlamak demek >>>> DABBETÜL ARZ’ın “O söz başlarına geldiğinde….” ayetiyle anlatılan ve Kur’an’ın yeterince (Dağın bir yamacını görmek) anlaşılmadığını vurgulamaktır.

Özetle >>>

Onlardan korkmayın, benden korkun.

Onlardan korkmayın, benden korkun.

Onlardan korkmayın, benden korkun.

Mütteki olmak budur. İtteka (Tek korkulacak merciden hakkıyla korkmak) budur!!!

EKMELTÜM >>> Kemale erdirdim

Neyi??? İSLAM olan dini.

(Kemal ile mükemmellik aynı köktendir ama farklıdır. The best >>> Mükemmelliktir. Better >>> Kemal’dir. Arapça gramerlere bakınız)

Demek ki MÜKEMMELİK henüz son ayetle yakalanmamış o halde asgari olarak >>>>>>>>>> “Size din olarak İslamı beğendim“. Yani MÜSLÜMAN OLARAK CAN VERİN ayetleri gibi…

Çünkü müslüman olanın Ashabı meymene olma ŞANSI var. Yani cennete girer/girebilir -umulur-.

Ama bir sır var: O ÜST CENNET ve şifre şudur:

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

NAİM CENNET yani??????

<> ALlah’tan kullarından añcak alimler haşyet eder; şu misaller insanlar içindir alimlerden başkası akledemez

(Ni’met ve Na’im aynı köktendir. Nimet’i Mukarrebun ve Sabıkun’da arayınız.)

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

 İşte burada >>>> HANİFLERE özel bir mesaj var.

Bunu hatırlamak için: Üç sınıf olduğumuzda

ashabı meşeme

ashabı meymene

bir de NAİM CENNETTEKİLER var.

(Vakıa-6 ve davamı)

size nimetimi tamamladım.

size nimetimi tamamladım.

Nimet >>>>> THE BEST=Mükemmellik (Kemal değil, Kemal: better than)…

Vakıa/6 ltf.

<> 56-Vakıa/6: Hepsi un-ufak olup dağılmıştır.

<> 56-Vakıa/7: Ve sizler, üç çift/sınıf oluvermişsinizdir.

<> 56-Vakıa/8: ki, sağda sağın adamları, ne mutludur onlar!

<> 56-Vakıa/9: Solda solun adamları, ne mutsuzdur onlar!

<> 56-Vakıa/10: önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!

<> 56-Vakıa/11: Naim cennetlerinde

<> 56-Vakıa/12: (Allah’a) yakın olanlardır.

<> 56-Vakıa/13: Onların büyük kısmı eski ümmetlerden,

<> 56-Vakıa/14: bir kısmı da sonrakilerdendir.

Sonra uğursuz yaran ve 11 NAİM CENNET, yani NİMETLERİN verildiği tek CENNET, sadece MİH cenneti.

İnanın burayı görene bir alttaki cennet Arabistan çölleri gibi gelecektir…

Buraya niyet edelim. Haklı gerekçelerimiz var üstelik, biz MİH’iz.

İbrahim sorgulayıp protesto ettikçe ona üç nimet verildi:

1. NAİM cennet

2. Makamı İbrahim

3. Allah dostluğu (Halillullah)

MİH iseniz -isem- bu üçünü isteyiniz.

Bu Nİ’MET’tir (Adresi naim cennet)

Ve sizler selam selam (barış+barış) diyenlersiniz.

Birinci barış >>>>>> BARIŞ, HOŞGÖRÜ, selamet vb.

İkinci barış ise Allah’ın bize verdiği gönül mekanı uzlaşımı ve paylaşımı, yani bizi cehennem çukurundan uzak tutan tek bir SİGORTA ki bu sigortanın adı >>>> KARDEŞ OLMAKTIR!

Ali imran 102 lütfen.

<> 3-Ali İmran/102: Ey iman edenler! Allah’tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın / Allah’a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

<> 3-Ali İmran/103: Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.

Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.

Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.

Bu BİZİM İÇİN >>> ÖZEL.

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Bu da NİMET olmayan (yani herşeye rağmen candüşmanı olmuşsun)

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

BARİ MÜSLÜMAN kalınız.

Cennet müslümanlar için yaratıldı. NAİM CENNET ise Hanifler için:

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! – Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.

NİMET ve NAİM, ikisi aynı şey Hanif Müslümanlar için. Öteki de MÜSLÜMAN olarak ölenler için :((((. Kardan zarar.

<> Nail olmak?

(Hayır nail olmak umduğuna kavuşmak demek. Erişmek demek.)

NAİM ise (NİMETLER -ki sonsuz- demek).

HANİF MÜSLÜMAN DİNİ ÜZERİNE ÖLÜNÜZ!

Müslümanlıkla yetinmeyiniz candaşlar!

Museviler de, nasraniler de müslüman; bizim katil müslüman ehli kitab da müslüman, Cinler de müslüman, Adem de müslüman, herkes müslüman, geniş bir yelpazenin adı

AMMAAAA HANİF MÜSLÜMAN, bunların hiçbiri değildir!

İsbatı?

Nisa/125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.

HANİFLİĞE TABİ OLAN MÜSLÜMAN eşsiz, tek, biricik, yegane, ünik bir müslümandır. PARDON, HANİF MÜSLÜMANDIR. (Müslüman yetmez! İstemem kalsın!)

Nisa/125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah’ın indindeki en güzel din olan İbrahim’in dini Hanif’liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”

Allah ile DOST olmadan buraya gelmeyin!

(Burası Allah’ın adının anıldığı evlerdir/adreslerdir ve burası bir danışma merkezidir, size NAİM CENNET’in adresini veren bir bürodur.)

ALLAH İLE DOST OLMAYAN yani

Allah İbrahim’i dost edinmiştir

Allah İbrahim’i dost edinmiştir

Allah İbrahim’i dost edinmiştir

gibi MİH olarak dost olmayan lütfen bizi şu anda bıraksın.

Allah ile dost olmak için UPGRADE olarak dualarınızı “Hanif kullarının yaratıcısı Allah’ımız, bize lütfen senin dostluğun olan Halillullah sıfatını ve bunun adresi olan cemali şerif mekanı NAİM cennetini ver –AMİN-“.

<> amin

Hans von Aiberg, 01/08/2004 (239/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 239 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

239-03-nisa125

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar