Soğuk Fusion – Yaratılış – Chaos Cosmos Osmos – Dörtlü evrenler-Schrödinger-Dolanıklık – Dabbet

Ayet diyor ki, Rahman suresinde ve bir başka surede: “İki denizi birbirine saldık ve asla karışmıyorlar.” ([Candaş] sana yanıt için yazdım.) Ayeti bulursanız.

<> Neml/61: Yeryüzünü bir yerleşim merkezi yapan, aralarından ırmaklar çıkaran, üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve her iki suyun arasına bir engel koyan kimdir? Allah ile birlikten bir başka tanrı mı? Doğrusu, onların çoğu bilmez.

<> Kehf/61: Bu ikisi, iki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unuttular. Bunun üzerine balık da denizde bir deliğe doğru yola koyuldu.

<> Furkan/53: Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.

<> 55/19: Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar. = Mereclbahreyni yeltekiyani

<> 55/20: Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar. = Beynehuma berzahun la yebgiyani

<> ikisi arasında berzah var ikisine bağy etmiyor/etmez. ikisi arasında ikisine de bağy etmez bir berzah var

Yoğunluk (densite) hücre zarı osmozu vb. anlamları yanında bize gerekli olan şu anlamları inceleyelim:

Hunnes ve Künnes arasında Hurtes vardır. Yani Kosmos ve Chaos arasında bir HORTUM vardır: cosmo-osmos-chaos hortumu, tüneli.

Kosmos burada Tatlı su benzerliğinde, kaos ise Acı su benzerliğinde, onları karıştıran ve/veya karıştırmayan-ödeme dengeleme yapan PRS (veya SERP) tüneli.

Bu tünelin iki ucu (karadelik hunilerinde olduğu gibi) iki tarafa ozmotik olarak açılır. GİZLİ DEĞİŞKENLER takas edilir.

Gizli değişkenler (Şaşırtmacalı polarize çifti anımsayınız) iki tarafa da “İNFORMASYON” ödeme-dengeleme ve informasyonun konservasyonu işlemlerinden sorumludur.

Bu küçük dünyada polarize çiftlerde görülür. Biraz daha büyük dünyada ise A ve B olaylarını AB olarak ve 0 (sıfır) olarak dengeleyen hidden variable’lardır.

Şimdi iki denizi veya benim bardağın yarısını (sıcak ve soğuk iki yarı) birini >>> A diğerini >>> B olarak düşünün.

Gizli değişkenler mekanizması şudur:

Her iki ihtimal eşit olduğunda kozmos (künnes) İKİYE bölünür. (İki ihtimal eğer %50 ise) (Tıpatıp eşit ise) Kozmos polarize ve paralel ve Pariter olarak İKİYE bölünür.

Bu evrende A ihtimali (ilk %50) gerçekleşmişse; PPP evreninde diğer %50 yani İKİNCİ ihtimal de GERÇEKLEŞMEK  z o r u n d a d ı r .

(Schrödinger’in kedisi hesabı: Kedi ölü mü diri mi?)

Yanıtını ben tecrübeyle biliyorum. Kedi ölüyorsa, mesela karnına kurşun sıktılarsa ve Allah dilemediği sürece ÖLEN kedi (A ihtimali diyelim) B (ihtimali olan) SAĞ kediyle yer değiştirir. Kedinin karnındaki kurşunlara rağmen yaşar.

Burada AYNI kedinin A ve B iki ihtimali TEK KÜNNES‘i (evreni) PPP biçiminde İKİYE böler. Burada gizli değişkenler iki paralelin arasında polarizasyon bilgisini iletir. Her iki ihtimal önce >>> KEDİ NE ÖLÜ NE DİRİ (Yani AB birleşik ihtimaline) ya da kaos’a düşerler.

<> Pariter=Eşitlik yasası diyebilir miyiz? Gizli değişkenler eşitlik yasası?

Evet, eşitlik yasası ama ASİMETRİK de olabilir. Mesela A evreninde bileşenler 3×8 ise, B evreninde 4×6’dır, yani denklemin iki ucu da eşittir.

(Eşit demek SIFIR demektir. Çünkü eksi 24 ile artı 24 birbirini götürür ve sıfır olur.)

Burayı anladık mı?

<> evet

Demek ki kan grubumuz gibi >>> A, B, AB ve sıfır (0) olmak üzere DÖRT yollu olarak gizli değişkenler çalışır. Bunu da anladık mı?

<> ok

Klasik örneğimizle:

A=Musa Yuşa’yı öldürdü.

B=Hayır Hızır Yuşa’yı öldürdü.

AB=YUŞA HALEN SAĞ, NASIL OLUR.

0=Allah böyle denklemi kurdu.

0 demek:

a) Musa katil olmadı

b) Hızır katil olmadı

c) Yuşa zaten ölmedi ki

d) Kötü bir Yuşa ile ebeveynlerinin dilediği hayırlı Yuşa A ve B evrenlerinde YER DEĞİŞTİRDİLER.

Hans’a suikast yapıldı. Hans öldü. B Hans burada, ben ölmedim! Ölümü tatdım HURTES’den geçtim, dalağım pankreasım da yok, ama buradayım ve hiçbir hastalığım yok, sapasağlamım. Günde 20 saat ZZ ve ZZ iki gruba yazsam da sapasağlamım.

<> maşaallah

Yorulsam da demin yaptığım gibi iki rekat kılıp Anında dinleniyorum. (Ben lavaboya abdest almaya gitmiştim) Yazın güneş bazen başıma geçer! İşte ona dayanamıyorum.

Benim atalarım binlerce yıldır Thule’de yaşadılar, güneş hiç başlarına geçmedi. (Thule Skandinavya ve Atlantik adalarının ortak ismi öteki adı HyperboreaLAND)

Hızır da karnını kaybetti. Bir dalağımız gitmiş diye üzülecek miyim?

Şimdi yeniden konuya dönelim:

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 02/09/2004 (251/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 251 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

251-06-ababo

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar