Zigzag – Tarihin yeniden yazılması – İnşallah ne demek – İslam tarihi – Gerçek şehitler

Ve devam edelim:

“Unuttuğunda, Rabbini an. Ve de: Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır”.

İşte 50 yıl bu İNŞAALLAH ile kazanılmıştı.

NEDEN 313 kişi daha Bedir savaşını kazanır gibi 150 yıl daha kazanmasın.

<> inşallah

<> İnşa Allah

Adler (Mighty) 1940’larda kazanılmış/kaybedilmiş ve TARİH DEĞİŞTİRİLDİĞİNDEN ETKİSİZ kalmış ve hiç yaşanmamış bir tarihi oluşturmuş, 350 yıl geleceğe TEHİR edilmişti Mighty düzeni…

350 yıl geleceğe tehir ediliyor. Sonra 50 yıl tekrar geçmişe yanaştırılıyor. Bu sabit değilmiş.

“Unuttuğunda, Rabbini an”, “Ve de: Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır”.

“Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır.”

“bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır.”

“bundan daha yakın bir zamanda”

“bundan daha yakın”

“bundan yakın”

Daha ne söylememi istiyorsunuz? Buna ne ekleyebilirim. Bu TEFSİR ÇIKMALI.

İnşaa ederse Allah.

<> inşa allah

İnşaallah’ı çok sevin, çok kullanın.

ALLAH bize inşaallah-maşaallah diye kafiye yapmıyor. Şarkılara söz yazmıyor. İnsanlığın kurtuluşu için bunu bir anahtar olarak yazdırıyor Hanifcandaşlarım.

Vargücünüzle şimdiki Bedir’de çırpınalım. 150 yıl daha İNŞAA ettirmek de BİZİM ELİMİZDE!

Bizim elimizde çünkü “Kendini düzeltmeyen bir kavimi daha da kötü eden Rabbim, Tersine bir Hanif’in isteğini BEDİR’ini ÇOK ÇOOOOK Güzelleştirir. Yakınlaştırır.

313 kişi + 5000 işaretli melek.

<> inşa allah

 

İnşaallah. Bu kelimeyi şimdi KUR’AN gibi seviniz. Arkadaşınız Kur’an’dır İnşaallah da içindedir. Onun kaşı-gözü gibi güzel bir yeridir.

Geleceği inşaa ediyoruz. Bizler+Rabbimizin 5000 askeri.

Birgün o RÜTBELİ askerleri de anlatacağım inşaallah. Çanakkale savaşındaki o bulut ki ÇANAKKALE GEÇİLMEZ oldu.

Allah NURUNU inşaallah’larımızı BAROMETRE olarak kullanıp tamamlıyor. Yani her noksandan münezzeh Sübhanallah Rabbimiz, acizlikten değil! İnşaallah’lar ile AYDINLIK çağını yakalamamızı istiyor.

O ayeti anımsıyor musunuz? “ALLAH NURUNU TAMAMLAMAKTADIR” diye.

<> evet

<> Kafirler istemese de

[] 61-Saf/8: Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Allah’ın NURUNU tamamlatacak olanlar da İNŞAALLAH’ın HAKİKİ manasını (Allahça dili deniyor buna) [bilen] HANİFLERDİR.

Dünyadaki Haniflerin toplamı ise bugün itibariyle 313 (78’i sizlerden) kişi. Onlar artık “İşaretli askerdirler”.

Kehf ashabını Mağarada 8 saat karşılığı 300+9 yıl  g e l e c e ğ e   T E H İ R  eden Allah’ımız, günümüzün şu saniyesinin Haniflerini de aynı kerametle 8 saatlik bir zaman boşluğunda “Mehdi’nin görünmez Karasancaklısı” yapacaktır.

<> inşa allah

<> Allaha hamdolsun ki ilklerdeniz o zaman…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 25/01/2002 (051/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 051 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

051-08-kuran-zaman-insallah-kodu2

Yorumlar