Chat 2005

 2005 Chatleri – Yeni


 • 258: 03 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Futuroloji – Geleceğin Wemb sistemi – Türkiye – Yoksulluk – Siyonizm – Malta ve Arapça – Paralel ihtimaller/evrenler – A, B, O ve AB evrenleri – Yuşa – Dabbetül Arz – Ayna etkisi – Schrödingerin kedisi – Ömür nasıl uzatılıyor – Mahşer yüzeyi ve sahte derinlik – Boyutlar – Fizik – Kuvvetler – Paranormal – Nom ve Normal hologramları – Sünnetullah – Zaman kaymaları – Zaman yolcusunun serüveni – Jana – Aceh faciası – Zamam enerjisi zilzal – Kosmik takvim – 26 ağustos – Mesih ve İsa – Kehf – 8 saatte 309 yıl ileriye gitmek – İsa’nın doğuşu ve vaftizci Yahya – Hilal


 • 259: 05 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Bilgisayar sorunu – Zigzag haberleşme – Karl Michael Allein – C-Entertainment – Dabbet – Geleceğe not düşmek – Yuşa ve paralel ihtimal evrenleri – Aiberg düşmanlığı – 19cular – Kuran Arapçaya uyarlanmış sanskritçedir – Etimoloji – Gussea/Petrol/Gaz – Kur’an’da örtünme – Başörtüsü mü saç mu – Arapça nedir – Süfyanilik – Kureyşçe Arapça farkı – Kitapların dilleri – Korunan Kur’an mı Zikr mi – Hadis sapıklığı – Zalim Hacca ve Arapçanın Kureyşçeye kısıtlanması – Allah kelimesindeki yanlış şedde – Kureyş suresi – Kureyşçe laftır – Lanetli Ebu Süfyan soyu – Arap ve Yahudi kardeşler – Kureyş ve Kurayz – İsmail ve Zemzem – Yiddişçe – O söz/kawl başlarında indiğinde yeraltından çıkan dabbetül arz – Kutsal metin dili sanskritçe – A,B,O,AB Paralel ihtimal evrenleri – Schrödingerin kedisi ölü mü diri mi – Mahşer – Hologramlar – Misal Alemi – Tüneller/Corn hole ve Horn hole/Sur borusu – Yukarı Boyutlar – Bilinç – Matematik – Schrödingerin kedisi ve şehitlik – Sağ el ile yazmak – En güzel din Haniflik – Zaman – Futuroloji – Aceh ve Kredisi biten İslam alemi – Mehdi – Paranormal olaylar – Meteor – Lei hatları


 • 260: 07 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Aiberg hakkında – Hannasların en çok uğraştığı kişi Hunnes – Şeytan Aile meclisi – Zigzag/Zipzap – Karl Michael Allein – Futuroloji – Wemb düzeni – Amazoness ruhu – Anne – Rahim – Cennetüstü Naim cennet – Kadın-Erkek oranının değişmesi – Allahın kanunları sünnetullah – – Geleceğin teknolojileri – Gelecekte enerjinin maliyeti sıfır – Sağlıklı GDO – Zipzap ve Geçmiş-Gelecek zinciri – Hanif İbrahim Milleti – Kötü Alimlerin akıbeti Cehennemin ateşi Sekar – Müddessir suresinde aşağılanan – Sekarlık İbni Muğiyre – Ebu Lehepler – Kuranın 19 ile bağlantısı – 19 sınavını kaybedenler – – Allah ile samimiyet – Dolaysız/Aracısız Kur’an – Aiberg’in ahlakı – Haşyet – Allah Arıya vahyetti – Yaratılış – Adem Havva ve Huri/YY geni – Arı Beyi=Kraliçe arı=Huri – Futuroloji – Wemb Huri Amazoness düzeni – Neml/Karınca ve Nahl/Arı sosyal sistemi – Kolonilerin beslenmesi – Süfyanilik – Dilbilim – Arapça-Sanskritçe ve Lafı güzaf Kureyşçe – Kehf ve Kalem etimolojileri – Kureyşçe tecvidin komikliği – Arapçanın katledilip yerine Kureyşçe getirilmesi – Arapçadan silinen harfler – Cemel-Gemel misali – Dillerin evrimi ve Sami dilleri – Lut ve İbrahim – Sohbet kanalına saldırı – Aiberg düşmanlığı


 • 261: 09 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Futuroloji – 3M düzeni – Dilbilim – Arapça Kureyşçe farkı – Jana – Aceh – Gelecekte Mehdinin Süfyanilere karşı savaşı – Kabenin tekrar fethedilmesi – Uluslararası emin belde Mekke – Zemzem suyu – İleri laser teknolojileri – Misak şahitleri rasulleri Yahya ve Hızır – Hologram – Şahitli sabah namazı – Sebe Kraliçesi – Thebes rahipleri – Cam ve Su – – Geleceğin kadın düzeni Amazoness – Kızçocuklarının hangi günahtan diri diri gömüldüğü – Süfyanilerin kızçocuklarını cahil bırakması – Cahiliye devri – Arapların cehaleti – Adem ve Havva – Babaerkil-Anaerkil düzenler – Fuhuş – Dünyada kızçocuğu seks köleleri – Karaçarşaf faciası – Peygamberin eşlerine özel uygulamalar – Yahudilerin karaçarşaf geleneğini Hristiyan ve İslama eklemek – Masonluk – Localar – Okul kıyafeti – Fes geleneği nereden gelir – Süfyanilik – Ebu Hüreyre sapıklığı – Dini sulandıran Süfyanilik – Talmudda Hahamların sapıklıkları – Masonlar üzerine kitaplar – Harun Yahya kodu – Futuroloji – Mehdinin Süfyanilere karşı galibiyeti – Dinlerin en güzeli hangisidir – Hanif İbrahim Milleti – 2099 devri – 2099da demografi – Avrupa devletlerinin akıbeti – Avrupanın Türklere acil ihtiyacı – Genetik – Turan – Meluncanlar – Havadan sudan


 • 262: 10 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Aiberg hakkında – Meşhun nedir – Dilbilim – Zürriyetlerin dolu gemilerle taşınması – Nuh Tufanı – Sanskritçe ve Arapça – Tab misali – Kadın-erkek eşitliği – Genetik – Burçlar – Akrep – Boğa – Evlilik – Yalan söylemek – Yalancı Buhari ve Müslim – Eşler – Sevgi – Anne – Çevre baskısı – Töre faciası – Haniflik – Amazon sistemi – Araplaştırılan Türkler – Türklerde Han ve Hanım – Ataların hatalarını devam ettirenler – Ali İmran – Siz onları sevseniz de onlar sizi sevmez – Futuroloji – Gelecek – İftira – Müslümanlığın kredisinin bitmesi – Mehdi – İbrahim döneminde hanifler – Mekkeyte yerleşme – Kureyş suresi – Zemzem – Lanetli Ebu süfyan soyu – Mehdinin karşısına dikilen Süfyani ordusu – Aceh-Qaiwan – 3M düzeni – Mehdiden görevi teslim alan Mesih – Mehdi ve Mesih kime benziyor


 • 263: 11 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Aiberg düşmanlığı – İletişim – Futuroloji – Mehdinin Süfyanilere karşı zaferi – Vekem kodu – Avrupa nüfusunun yokolması – Geleceğin kadın sistemi – Tesettür – Fetönün geleceği – Yeşil sermaye – Onurlu vahşi – Haniflik – Dilbilim – İnsan kelimesi – Yaratılış – Cin ve Nefs – Hannas – Yahya ismi – Cin ve ins ortak birimi Cann – Halife ve Muhalefet – Ruh ve Kutsal ruh – Takyonlar – Miraç ve Rüyet – Hesap defteri ve Kiramen katibin – Hologram – Ani şişme teoremi – Einstein ve Genel relativite – E=mc2 – Futuroloji – Zaman savaşları – Geleceğin Wemb sistemi – 3 M – Zamansızlık – Ol=Öl olan yer – Nedensizlik – Farklı uzay türleri – Boyutlar – Sultan güç – Dilbilim – Utopya ne demek – Sanskritçe – Türkiye yönetimi


 • 264: 12 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Ekonomi – Faiz nedir – Sanal para – Türkiye ekonomisi çıkmazı – Kurban bayramı – Öğrenci okutmak – Sohbetler – Kuran ve Anakitap – Haniflik – Özgür ruh – Cihat – Futuroloji – Aceh – Biz din için var değiliz, Din bizim için var – Kredisi biten İslam alemi – Süfyanilik – Din papazlığı – Sefil İmamlar – Din sınıfı – Diyanetin bütçesi – Türkiye ekonomisi – Dünyada azap görmek – Yokedilen eski uygarlıklar – Nuh Tufanının gerçek serüveni – Futuroloji – Vekem yetkisi – Global ısınmaya karşı – Zaman zelzelesi – Kur’an’ın iniş sırası ve kitap sırası – Mensuh-nasuh nedir – Kuran nasıl korunur – Kur’an ve Zikr farkı – Kur’an’ın matematiği – Cann – Dilbilim – Cinlerin atası Maricin – Hologram etimolojisi – Cinlerin Kur’an’ı okuma şekli – – Uzay-zaman – Matrix – Nur Ziya Şua Işık Şale vb. nosyonları – Hologramlar – Kötü hologram türleri – Hızır Dede Korkut – Dad-Dede etimolojisi – İbadetler – Kur’an’da Cuma günü tatil mi


 • 265: 24 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Bayram – Aiberg hakkında – Aiberg düşmanlığı – Türk olmak – Meluncanlar kimdir – Futuroloji – Zaman yolcusu kelimeler – Zülkarneyn kodları – Aceh’in Türk bayrağı – Turks ve Caicos adaları – Milat – Dilbilim – Meluncan kelimesi – 3M – Yahya – Ölmeden ölmek nedir – Miraç – Haksız yere öldürülen peygamberler – Cebrail – Dilbilim – Cebrailin makamı Sidetül Münteha – Sonsuzötesi Matematik – Elif noktaları – Gödel – Matrix – Schrödingerin kedisi – Paralel ihtimal evrenleri – Ebedi ölümsüzler – Rahman suresi – Herşey çift yaratılmıştır – 64 klon – Miraç – Ol=Öl durumu – Ölüm sarhoşluğu – Şehitlik – Levhi Mahfuz – İletişim – Nuh tufanı – Paranormal – Cifir – Süfyanilik ya da Bozuk İslam


 • 266: 27 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konular: Paranormal – Futuroloji – Zaman zelzelesi – Aceh tsunamisi – Bağdadi Esad ve Aceh – Açelya bitkisi – Zaman yolcusu kelimeler – Birinci Zülkarneyn
  Kutsal Kitaplar – Kur’an detaylıdır – Zikrin korunması nedir – Allahın Hu öznesi – Zebur/Mezmur – Dilbilim – Hissedilen dil
  Surun iki kere üflenmesi – Kıyamet-Mahşer
  Arapçadan silinen harfler – Üç farklı V harfi – Allahtan başka Veli/Evliya olabilir mi – El Veliyy El Wali farkı
  Haniflik – Allah dostluğu – Tahrif arapçanın (Kureyşçenin) komikliği –
  Protestantlık – Refom – Mutmain olmak
  Aiberg düşmanları
  Meluncanlar kimdir – Zülkarneynin yolculukları – Zülkarneyn ve Turanlılar – Dede Korkut – Tarihin değiştirilmesi – Hititlerin yokolması – Meşhur meluncanlar – Kennedy – Kent kelimesi etimolojisi – Genler – Jana – Marylin Monroe’nun saç renginin değişmesi
  Lincoln-Kennedy benzerliği – Biyoritm – Amerikanın 83 yıllık peryodu – Kader
  Paralel ihtimal evrenleri – Schrödingerin kedisi –
  Evrende tesadüf olabilir mi – Allah kanunlar Sünnetullah – Külli Şey’in nedir
  A, B, 0, AB evrenleri – Eşit ihtimaller – Sonsuzötesi matematik – Elif noktaları – Musa-Yuşa-Hızır paralel ihtimal evrenleri – Tarihin değiştirilmesi – Schrödingerin kedisi ölü mü diri mi
  Belirsizlik ilkesi nasıl Belirli olur – Kitabın sayfaları gibi dizilmiş evrenler
  Yuşa ve ana-banasının hayır duası – Tarihin yeniden yazılması – Kangrupları ve alıcı verici gruplar
  Hristiyanlıkta protestantlık – Bush’lar ve Husçuluk – BOP projesi – ABD’nin Irakı işgali – Petrol – Ermeni tehciri


 • 267: 28 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konu başlıkları:

  Paranormal – Futuroloji – Peygamberler – 3M kimlerdir – Yahya ve Hızır – Yahya ve kitap – Lehvi Mahfuz – Misak meclisi – Mesih – Zülkarneynler – Lukman, Üzeyr, Zülkifl – Mehdi Adler – Süleymanın veziri Asaf Alias Bergier – Zigzag
  Süleyman ve Belkis – Hurilerin özellikleri – Dans – Adem ve Havva – Evlilik – Cennette haram ve helaller – Cennette ibadetler haramdır
  İnsanla dünyalı değildir – Dünyada sadakat
  Allahın Rab sıfat ve ismi – Rabb etimolojisi – Yaratılış – Kalu Bela – Kullarını terbiye eden Rabb -Rabb’in adı nedir
  Allah’ın bilişim-iletişim sistemi – Ram Rom Cash – Yaratılış – Ruh üflenmesi – Rabbena – Ğafur ismi ve türevleri
  Arşın 4 direği – Cifir – Paranormal – Musa ve Tur dağı ihtimal evrenleri – Ölülerin diriltilmesi – İbrahim kuşları ve 4 dağ – Yahudilerin kurban kesmemeleri ve Altın buzağı – Hayvan arayüzler – Adem Havvanın Cennette yaratılışları – Adem zürriyeti – Statik Yukarı Misal alemi – Soyut bedenimiz Suptil duble – Kirlian fotoğrafçılık ve aura beden – Y kromozomunun özellikleri


 • 268: 30 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konu başlıkları:

  Paranormal – Futuroloji – Biyoritm – Burçlar – Kova evresi – 300+9 yıl – Kadife yumruk – 3M – Mehdi-Mesih – Şi’ra yıldızı sistemi – Uranüs’ün etkileri – Barış – Haniflik – Ataların dini – Ölmeden ölmek/Şehitlik
  Asr suresi – Zipzapp – Core ne demek – Rabb – Program – RAM ve ROM – Rastgele erişim – Gizli değişkenler – Holografik hafıza – Ğayb alemi – İkRA-fikRA-zikRA-şiRA
  Belirsizlik ilkesinden Belirlilik ilkesine
  Cifir/Kod – Levhi mahfuz – Adem eşyaları isimlendirdi – Nokta ve Kalem
  Bios – Digital – Dilbilim – Bi ne demek – Ademce – Turanca – İkra-Bismi-Rabb – Oku – Programcı Rabb
  Haniflik – Allah ile dost olmak – Samimiyet
  Dede Korkut Hızır – Mehzepsizlik
  Sebt/7 – Fatiha 7 ayet mi – Konstant nedir – Google
  Kuran ayetleri çifttir – Çokevlilik mi – Zevc ne demek – Vakıa suresi ve 3 sınıfa ayrılmak – Adalet – Aşk – Evlilik – Huri


 • 269: 31 ocak 2005 : OKU

  İşlenen konu başlıkları:

  Paranormal – Yahudiler, Samiri ve Altın Buzağı – Geçmiş zaman teknolojileri – Yapay zeka – Quantum bilgisayarı – Psitronik beyin – Gökten inen sofra – Tarih – Nefilim kavmi ve İsrailoğullarının 40 yıl çölde kalması
  Canlı metaller – Demirin nefsi – İşgalci modalite nedir – İfritler – Uri Geller – Temel unsurlar – Silikon teknikleri
  Musa-Yuşa-Hızır buluşması – Şeytanın osilasyonlu zamanı – Samiri ve Şeytan – Altın buzağı – Yahudilerin az kalsın kesmeyecekleri kurbanı
  Hz Muhammed Türk müydü – Tarih – Toplulukların göçü – Diller – Nuhun 4 oğlu
  Meluncanlar – Paranormal karma genler – Geleceğin hastalıklarına dayanıklı geçmişteki genler – Sörez
  Zigzag – Zaman yolcuları- Borges – Efsaneler – Kehf – Haniflik – Aile olmak – Bektaşiyiz
  Kıyamet alametleri – Dabbetül Arz – İleri teknolojiler – Nuh ve ileri teknolojik gemisi – Ahit sandığı – Uçan kentler – Dördüncü kuşak bilgisayarlar – İlk soğuk füzyon aleti
  Aiberg hakkında – Zaman yolcusunun hastalıkları
  Kızçocukları – Adem ve Havva – Kadın ve erkek temel üçgüdüleri – Arıya vahyedilmesi
  Futuroloji – Geleceğin anaerkil sistemi WEMB
  Almanya hatıraları
  Tarihin değiştirilmesi – Adler ve Hitlerin takası edilmesi – Avrupa ülkelerinin gelecekte nüfusu


 • 270: 02 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konu başlıkları:

  Sağlık-Şifa – Gönül mekanına nasıl girilir – Sonsu enerji Nur – Sevgi – Allah bizleri kulluk için yarattı – Dilbilim – Rahman ve Rahim merhameti – Alahın isim ve sıfatları – Ra etimolojisi – Suptil duble bedenimiz – Allah Ruhundan üfledi – Bütün şeyler – Arş ve Su
  Paranormal – Aceh tsunamisi – Dünyanın değişen ekseni – Kutup türleri
  Teknoloji – Camgöz – Özel aile Meluncanlar – Göz etimolojisi – Şahidin gözleri – Tsunami – Global ısınmanın önlenmesi – Jana – Paralel ihtimal evrenleri
  Kur’an’da tesettür – Ziynet – Kurban kesimi – Meal saçmalıkları – Maide Tevbe Nasr sureleri -Kur’an’ı karıştıranlar – Kuranın korunması – Cifir – Harut Marut – Dilbilim – Eski uygarlıklar – Toplulukların göçü – Etimoloji – Hititçe – Turanca


 • 271: 03 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konu başlıkları:

  İlim – Allahın merhameti – Nefslerine zulmedenler – Ali İmran – Zigzag-Zipzapp – Büyük jüri – Vicdan – Kardeşlik – Haniflik – Üstünlük takvada – Süfyanilik
  İbrahim ss ve misafirleri – Melek – Şeytan – Hicr nedir – E=mc² – Enerjiler – Hızlara göre varlıklar – Cifir
  Zülkarneyn – Zaman enerjisi Zilzal – Deprem türleri – Mahşer düzlemi – Ses Fonon Sayha – Melek Nefs ve Cehennem
  Allahın evleri – Adem ve Havvanın dünyaya ayak bastıkları yerler – Kıtaların evrimi – Piramitler – İncir ve zeytin, Emin belde


 • 272: 04 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konular: Sohbetler – Zigzag Zipzapp – Büyük jüri – Geçmiş ve gelecek – Mighty
  Paranormal – Parazit alıcıları – Telepati – 3M sistemi – Maide, Halil İbrahim sofrası
  Ehli kitap kafirler – İslamın kredisi – Cifir Kodlar – Jüri -313 mürseller – Hanif İbrahim milleti – Zülkarneyn
  Zikra nedir – Büyük melekler – Kur’an’da adı geçmeyenler – Ölüm meleği Azrail – Azrailin canını alamadığı kişiler – Kıyamet – Ayete kürsi – Levhi mahfuz –
  Kuranda Hanif İbrahim Milleti ayetleri
  Eüzü besmele – İlahi iletişim – Harfi mukattalar – Dilbilim – Alfabeler – İdris ss – Cifir kod – Futhark Runik alfabe – İdrisin insanlığın aydınlanmasındaki rolü – Kod harfler – Yahya ve Hızır ss – Misak Meclisleri – Vaftiz ve Hayat suyu – Meryem Zekeriya Yahya ve İsa dörtlüsü
  Jüri – Futuroloji – Dağ misali


 • 273: 07 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konular: Zipzapp – Büyük jüri dönemi – Şura nedir – İslami yayınlar – İslam dünyasının kredisi bitti – Ehli Kitap Müslüman kafirler – Kur’an meali – Vahy – Kureyş lehçesi – Kuranın korunması – Levhi Mahfuz ve Hızır – Dabbetül Arz – 313 Mürseller – Aceh tsunamisi – Suriye ve Ekim bey – Arapça gitti Kureyşe geldi – Dilbilim – Meşhur hatalar
  Geleceğin şimdiden hazırlanması – Aceh bayrağındaki gizem – Dabbetin hamleleri – Wemb sistemi
  Resul ve Rasul farkı
  Zülkarneynler ve Zaman savaşı – Wemb – Burçlar – Zaman makinesi Wanen Oyuk Dünyadan geçerken – Kaf dağları – Vamp (Siyonizm)in tuzakları
  Yaratılış – Hızlara göre varlıklar – Cin-İnsan sembiyozu – Rızkı veren Allah – E=mc² – Madde, Enerji, Takyon – Belirsizlik ilkesi – Parçacık mı dalgacık mı – Enerji insanlar
  Kuranı hissetmek – 313 müRSeL/Rasul – Zipzapp – Kuran ve 7 mesani – Zikrin korunması – Kur’an’ı parça parça bölenler – Hicr suresi meali


 • 274: 08 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konular: Hz. Yusuf’un rüyası – M.İ.B nedir – Paralel evren ihtimalleri – A, B, O ve AB evrenleri arası – Schrödinger’in kedisi ölü mü diri mi – Kader – Farklı ihtimallerde Yuşa-Musa-Hızır serüveni
  İyi ve kötü kamplar – Siyonizm – Zülkarneyn – Zigzag – Katillik – Jessup’un öldürülmesi – Allahın El-Müntekim ismi – Adalet – Zamanda yolculuk ve değiştirilen tarih – Kodlar – Tarihin üzerine yazmak, yazılanı okumak – Yaşanmamış tarihin lideri Adler kimdir – 3M – Mehdi ve Mesih – Özel kişiler – Üzeyr – Tevrat
  Dua – Dabbet – Üçler Beşler Yediler – Haniflerin özellikleri – Rabbi Zıdni İlmi nedir – Hicr suresi – Allahın kanunları – Alimlerin akıbeti


 • 275: 09 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konular: Sohbette işlenen konu başlıkları:
  Futuroloji – Wemb – Geleceğin müslümanlar arası savaşı – Haniflere karşı Süfyaniler – Overwrite – Codex/Kodlar – Yeni teknolojiler – Nokia – Dabbet – Yeterince inanmamak nedir – Nun ve Kalem – Nun/Nokta/Null/Sıfır kavramları – None matematiği – Hologram – Dua
  Gerçek Namaz – Teyemmüm – Allahtan başka tanrılar edinen süfyanilik – Gündüz ne kadar namaz kılınır – Bir vakit kaç rekat – Namazda Kuran dışında birşey okumak – Namaz ile azan caniler
  Allah laiktir, kulu ile arasında kimse istemez – Türkiye yönetimi – AKP sömürüsü – Ülker ile Bilişim vurgunu – Unix sistemi – Mac ve Zickzack’tan Steve Jobs – Bilginin değeri
  Yeni teknolojiler – GSM yerine CDMA – Bluetooth – ADSL soygunu


 • 276: 15 şubat 2005 : OKU

  İşlenen konular: Paranormal – Dönemler Burçlar ve Gezegenler – Topluluklar üzerinde Uranüs ve Plüton etkileri – Hızır ayları – Hıdırellez nedir – Taha suresi
  Kehf suresi – Vahy – Dilbilim – Mana – Kavl – Misaller – Sünnetullah nedir
  Ya-sin ne demek – Bilgisayar program dilleri – Algol – Allah’ın aklından geçen
  Cinlerin Kuran’ı okuma şekilleri – Fatiha suresi
  Melekler ve Oktan ve Heksan sayı sistemi – Meleklerde klonlama – I/O – Data ve Bilgi farkı – Matrixler – İnsan Cin Melek – Klavye ve Kalem misalleri – İlahi bilgisayar
  UFO sürücülüğü
  Mana ve Misal ile Meallendirmek – Ya-Sin/Sinerji
  Matematik – Matrix – Rakim ve Kehf – Algol
  Cinler ve Al Ghoul – Karadelik – OOBE – Hz İsa kime benziyor – Ali İmran ailesi
  Ya-Sin: Yani ve Sinema teknolojisi – Quantum Durum ve Davranış
  Yedi mesani – Kur’an’ın 7-14-49 manaları
  Aiberg düşmanları – Provokatörler – Haniflere tuzak kuranlar – FETÖ tuzakları
  Amazoness sistemi – Jüri – Hanif İbrahim Milleti
  Kavl – Mana – Kur’an ve Levhi Mahfuz – Misal – Ayette geçen “Bizden biri” kavramı
  Haniflik – Allah ise samimiyet – Hissetmek – Allah ile dostluk – Dini Allah’a has kılmak
  Dilbilim – 3 farklı V harfi


 • 277: 16 şubat 2005 :  OKU

  İşlenen konular: Kuran mealleri – Holografik hafıza – Herşeyi bilmek
  Blok zaman ve Blok uzay nedir – Yaratılış – Big bang – Paralel evrenler – Zamanın ters aktığı evren
  Kur’an’ın Sad ve Sin versiyonları – Bastaten – Etimoloji
  Çift çift evrenler – Rahman suresi
  Nuh tufanı nasıl durdu – Paranormal
  Zaman ve Dehr farkı – Şehitler diridir, asıl ölüler sizsiniz – Eshabı Kehf
  2 boyutlu Mahşer meydanı – Şehitlik Ölüm ve Renkler
  Philadelphia deneyi mürettebatının başına gelenler – Yeşile yapışmak nedir
  Geleceğe mesajlar – Geleceğin dili
  Süper uzay
  Aiberg hakkındaki kitap – Arzdan Arşa kitap serisi – Kitabevi hırsızlığı – Kitap yazılması


 • 278: 17 şubat 2005 :  OKU

  İşlenen konular: Sohbet dili-Bilimsel dil – Kur’an ve İlim
  Haniflik – Ali İmran 104-110-114 – ZigZag ve Zipzap – Reunion – Kodlar
  Hanif İbrahim Milleti
  Renkler – Gri hiçlik seması – Yeşil Dabbet arzı – Doğada bulunmayan Kahverengi – Glueball – Kuarklar – Nar ve Nur bölgesi
  Paranormal – Futuroloji – Mesih ve Mehdi nasıl tanınacak – Düşünce fotoğrafçılığı – Scott Glenn – Hardy Kruger – Jana – Aiberg – Zaman yolcusunun çıkmazları
  Etimoloji
  Gökyüzü suyunu tut, yeryüzü suyunu yut ayeti – Nuh tufanı – Yer ve gök bitişik iken ayrıldılar – Mahşer yeri – Su ve Havuz misali
  Dilbilim – Sanskritçe
  Musanın denizi ikiye ayırması – Mezar
  Gökyüzü suları – Heyelan Seyelan – Hubuk sema nedir
  Cennette nehirler nasıl akar – Geometri ve Dağ kavramı – Tufan ve Cudi dağı
  Zemzem mucizesi – Hac Arafat’tır – Dilbilim ve tekrarlanan kelimeler
  Blok zaman ve Blok uzay kavramları – Aşağı ve Yukarı Misal Alemleri – Rüyalar alemi – Bütün ruh+lar tektir
  Blok zaman ve Dehr – Zamana göre Ölü ve diri kavramı – Gündüz ve Gece kavramları
  Yeşilde nasıl namaz kılınır – Yön kavramı – Kıyam Rüku Secde
  Philadelphia deneyi mürettebatının başına gelenler
  Kehf uyurları – Yukarı Misal alemi – Sağa sola dönmeleri- Karadeliğe düşmek – Olay ufku – Sur’a iki kez üfürülmesi
  Allahtan korkmak nedir – Hanif olanın Dine ihtiyacı yoktur – İbrahim’in mucizesi – Tevbe etmek


 • 279: 21 şubat 2005 :  OKU

  İşlenen konular: Futuroloji – Gelecek ile Geçmiş arasında haberleşme – Zülkarneyn – Büyük Jüri – Mehdi – 313 – Haniflik – Meclis – Üçler – Ali İmran 104-110-114 – Zigzag-Zipzap-TicToc – Haniflik kodları – Quality+Qualified
  Olmak – Tanrıcılık oynayan Şeytan
  Blok uzay ve zaman – Madde ve Antimadde – 7 gök ve 7 yer misali – Yer, Gök ve Arasındakiler – Hubk nedir
  Evren ve Anti evren – Pauli Dışarlama İlkesi – Zıt spinler – Takyonlar
  Big bang – Çift yaratılış – Antievrenin ters akan zamanı – Rezonans parçacıkları – Neden asenkronluk – Yukarı ve Aşağı Misal Alemlerinin farkı
  Zaman-üstü-zaman DEHR – Belkısın Tahtını getiren Özel kul – İfritin kısıtlı zamanı
  Yukarı Misal Alemine (Hyper uzaya) Dehr ile etki etmek
  İlim ve Rahmet sahibi Özel kullar – Ledünni İlim – Rauf ve Rahim – Burak ve Rafraf


 • 280: 23 şubat 2005 :  OKU

  İşlenen konular: Paranormal – Cemre düşmesi – AK gençlerin bilgisayar vurgunu – Microsoft – Ortadoğu
  Blok Uzay ve Blok Zaman – Boyutlar – Öklid-Riemann-Lobaçevski uzay türleri – İki boyutlu evren – Quantlar – Discrete ve Continious kavramları – 7 boyut
  İnsan Cin ve Sultan güç boyutları – Gök çapları – Rahman 33
  Cihad – Salih ameller – Etimoloji
  Uzay türleri – Klein şişesi ve Kur’an
  Kıyamet senaryoları – Kuvviret – Göklerin kıvrılması
  Etimoloji – Fela ne demek – Allahın yemin etmesi
  Vakıa suresinin gerçek dizilimi
  Dilbilim – Sanskritçe – Tabak kelimesi – UFO
  Quantlar – Fizikte Durum ve Davranış kavramları – Super uzay – Geon nedir – Rakim ve Kehf
  Klein şişesi ve üst boyutlar – Super ve Hyper uzaylar – Paralel evrenler – Mahşer – Sur borusu – Yaratılış – Berzah nedir
  Laik Allah –
  Alak nedir – Rahman ve Rahim – Muallakta kalmak – Durum ve Davranış
  Klein şişesi – Zaman içinde Zaman kavramı – Mehdi
  Ölülerin diriltilmesi – Huriler – Özel Ali İmran ailesi
  Zürriyet kavramı – Adem ve Havva – Cennet – Muallakta kalmak
  Oku ve Yaz – Num ve Kalem – Nokta/Sıfır – Allahın istemesi
  Matematik/Rakim ve Geometri/Kehf farkı – Araç ve Amaç
  Melekler Rakim ve Kehf – Kiramen Katibin – Zebaniler
  Mesihin ilahi çilesi – Mesihin Yüz hatları
  Dünyada rahat yoktur

Yorumlar