Ali İmran 104teki Yedune’nin 14 anlamı

<> SLM SLM. Protestan [HANİF] tavır için! Hanif İbrahim Millet’i hakkında, Sevgideğer Dabbet’imizin 3/104’e ait, vermiş bulundukları Yedi (7) Altın Anahtar: ( https://hanifislam.com/mih/chat-188/ 9-16 arası bölümler )

<> İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ ayrılsın. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

1. EL ÜSTÜNDE TUTULMAK ÜZERE: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ EL ÜSTÜNDE TUTULMAK ÜZERE. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

2. SİLMECE: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ SİLMECE. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

3. ELİYLE İTİP REDDETSİN: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ ELİYLE İTİP REDDETSİN. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

4. DİĞER ELDE (in the other hand) bulunsun: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ DİĞER ELDE bulunsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

5. Uğursuzlardan ayrılsın (Sağ el uğurlu sayılmış): İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ UĞURSUZLARDAN AYRILSIN. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

6. ELDE VAR BİR! (kazanç): İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ ELDE VAR BİR!. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

7. Aklıyla, gönlüyle, özgür iradesiyle, ilmiyle YOLUNU SEÇSİN (on his/her way): İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir AMME ÖRGÜTÜ Aklıyla, gönlüyle, özgür iradesiyle, ilmiyleYOLUNU SEÇSİN!. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

selam candaşım selam,

Yazınla “Yed’une”nin Yedi’sini yinelemekle yol-yordam yaptın.

Kur’an ansiklopedisi oluşturacağız derken sadece bir tek “YED” kelimesinin açılımını göstermiş oldun. Ellerine sağlık!

Kaldı ki bunu izleyen diğer yediyle 14 anlam daha var.

1. Allah tarafından ELÜSTÜNDE tutulmak

b) Bizlerin (104) tek ve biricik YED-i EMİN olarak İslam davasına atanması

2. Silme/silmece YEGANE muhatabın bizler olması. İslamın silbaştan Hanif aslına çevrilmesi…

b) Bidatlar pisliğinin el ile silinmesi, düzeltilmesi, üzerine sünger çekilmesi..

3. Elinin tersiyle atalarını ve hatalarını itip çevirirsin. Ata olarak sadece İBRAHİM’in ellerine yapışırsın.

b) İbrahim atan “Kabeyi” ELİYLE ağır işçi olarak inşa ederken çok zorlandı. Zemzem onun terinin bereketidir, o terleyen alnı eliyle sildi, terli elleriyle el açtı ve dua etti: “Ya Rabbi benim MİLLETİME (Ben HANİF’im diyen herkese) EL VER, elverişli kıl”.

İbrahim elleriyle babasının geçim sermayesi putları kırmış ve büyük putun ELİNE de kırdığı balyozu iliştirmişti. Babasına yalan söylemek bahasına “Bak onun elinde, o elleriyle kırdı” demişti. İbrahim atamız kendisini yakan ateşe ELLERİYLE dokundukça, o ateş “Serin ve güvenlikli” oldu.

4. Diğer EL’de 104 var ki ağırlıkça sol eldeki bidatların tamamından daha ağırdır. Sol el güçsüz olduğu halde gereksiz ve cehenneme odun bidatlarla daha da yorulmaktadır. Dini zorlaştırıp, nefret ettirdikçe de sol elin yükü artacaktır.

b) El elden üstündür. 104 grubu (mesela Cuma gününü tatil yapan) her ümmetten silmece üstündür. İçinizde böyle bir grup ELDE hazır bulunsun.

5. Sol el uğursuzdur. (Tebbet = Kuruyasıca eldir) AKIL SAĞ ELİMİZE, AKILSIZLIK SOL ELİMİZE VERİLDİ, Kalubela’da…

Akıllılık Ata mirasını bırakmak, terketmek, refüze etmek anlamındadır. Sol el ehli için Kur’an “Ashabı meş’eme” uğursuzlar demektedir. Cehennemlikler defterlerini SOL ELLERİYLE alırlar.

b) Ankebut suresinde, “Sen daha önce SAĞ elinle yazmamıştın” şifresi uyarınca, efendimiz yazmamıştır buna rağmen SAĞ EL kaidesi konmuştur.

Sağ el ile yazan yegane KİŞİ İbrahim atamızdır, ayet bunu vurgulamak için onun soyundan gelen efendimize hem SAĞ EL soyundan geldiğini hem de SAĞ EL ile yazanın İbrahim atası olduğunu “yazMAmıştın” biçiminde vermiştir.

İbrahim sağ eliyle nasıl yazdı?

– “Ya Rabbi ben senin için Kelimei tevhid yazdım, bak beğenecek misin!”

– “Sen dostumsun, bunu beğendim ve Hanif soyuna ibadet olarak kabul ettim.”

– “Ya Rabbi senin birincil evin, ilk mabed olarak, Kabe’yi / Beytullah’ı inşa edip, tavaf edeceğim. Ne dersin, böyle bir teklifi kabul eder misin? ”

– “Sen dostumsun, bunu beğendim ve Hanif soyuna ibadet olarak kabul ettim”

– “Ya Rabbi, dünyanın en yoksul yeri olan bu Mekke’deki açlığımızı ve Kalu Bela’da nefsimizin terbiye olduğu açlığı SEN rızk verdiğin halde, kendime SİYAM (Zenginsen bile aç kalarak) edinmek için, Ramazan’da yeni aydan yeni aya kadar gün ak iplik / kara iplik ile başlayıp yine bununla bitene kadar niyetlendim. Beğenine sunuyorum.”

– “Sen Halilullah’sın bunu beğendim ve ibadet olarak Hanif dine atadım.”

– “Ya Rabbi Mekke çok fakirdir. Kasaba olarak giderleri vardır, yoksulun buna katılımı insafsızlıktır. Zenginlerimiz ise çok az fakat tüm fakirlerimizin ondört katı bütçeye sahipler, bunlardan kendi rızalarıyla, asla zorlamadan, almak istesem bunu beğenir misin? ”

– “Sen Halilürrahmansın, bunu (para-dinamiği) Zekat olarak beğendim ve kim bunu infak ederse, herbirinde yüz tane olan 7 başak berekeyle kullarıma geri vereceğim. Bunu da ibadet olarak kabul ettim!”

– “Ya Rabbi, sana mahcubum. Ay’a, Güneş’e ve Yıldız’a bu üç puta üç kez secde ettim. Bunu affettirmek için sana günde üç kez bu vakitlerde AYNEN öyle ibadet etmemi beğenir miydin? ”

– “Sen Makamı İbrahim’de en yakınımsın. Sen sanıs istersen onu öylece kabul edip, ibadet olarak Hanif din kapsamına alacağım. Bu din benim için dinlerin en güzeli ve tek doğru olanı olacaktır.”

Rabbim İbrahim’in her istediğini kabul ediyordu. Mesela Adem, oğullarını çok severek şirke düşmüştü. İbrahim atamız bunu gidermek için,

– “Oğlum İsmail’i ELLERİMLE keserek sana kurban edeceğim.”

– “Sen ne dersen o olur dostum, kabul ediyorum! Ama bu ibadet olamayacağı için Hanif din içine alamam, bireysel arzun olarak kalır.”

6. ELDE VAR (BİR)

b) Üç sınıf olunca Cennet’e gideceklere “Bu cennet sizin hakkınızdır, yaptıklarınıza karşılıktır” denecektir. (Ödeştik, ama elde var sıfır. Çünkü siz zaten zaten Cennet’ten sürgün edildiniz ve evinize döndünüz. Birşey kazanmış değilsiniz anlamında…)

Sabıkun’a gidenlere ise İKİ CENNET verilecektir. İkinci cennet için “ELDE VAR BİR” denmektedir.

7. Ali İmran 104’ü (Hanif olup olmadığı belli olmayan) Resulullah için bile nekireli bırakan Allah, ATAMA veya HİDAYET yoluyla değil; ÖZGÜR İRADEYLE SEÇME/AYRILMA/AKLEN ERİŞME olarak kuluna bırakmıştır. Özgür iradeye “Kendi Kur’ası, eliyle kendi seçtiği kura demiştir.

b) Lebbeyk = Tut elimden ve “Topluca Allah’ın ipine –ELBETTE ELLERİMİZLE– tutunun” ayeti uyarınca, özgür iradeyle ve ELLERİMİZLE bu ipe tutunuruz.

İşte bunlar Haniflerin ÖPÜLESİ ELLERİNİN 14 toplu anlamı…

Bunlar içinde BİLİM/OMNİSCİENCE ayetler yok mu? Çoook… Onlarla toplam 49 ediyor.

Bunlar elektrik akımının yönünü bulmaktaki SAĞ EL KAİDESİnden başlayarak, Galaksi ELLERİ (Kolları olan spirallerin nasıl oluştuğuna ilişkin verilere) dek dayanmaktadır.

49. anlam ise ALLAH’ın eli >>> HEP VEREN ELİ/Samed denen tek kutupluluğu, Şahdamarımızdan daha yakın ve HEP VEREN KUDRET ELİ

Rabbimiz bizleri “ELLERİYLE BÜYÜTTÜ

YOK İKEN DİRİLTTİ

“Kurban olam KALEM tutan ellere”

“Kiramen katibiyn yaz Arzuhalim Allah’a böyle!”

Hoşça-elele verelim,

dostça ellirimizi dostun omuzuna koyalım.

El açalım Allah’tan isteyelim.

Elleriniz dert görmesin!

Rzi.

Hans von Aiberg, 19 kasım 2003 15.40, mail 453

Not: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar