Aydaki Yüz – Web yanlışları – Kutsal kitapların matematiği – Cifir – Remil – Kuran – 7 düğüm – 8 çift hayvan

Konu cinlerin ay’a gidişiydi. Hiç bunu benden önce bir yerde duymuş muydunuz?

<> Hayır

Oysa böyle bir kitap var, hem de ilklerden ve Türkçe. (Adı belki de cinler alemi’dir, tam bilemiyorum) O kitabı okuduğumda (çok eskidendi) gülmüş geçmiştim.

Ama o dönemlerde, Kur’an’ın CİNLERE de indirilen son kitap olduğu üzerindeki cifir araştırmalarım, beni Kur’an’ın dikey okunmasını bulmaya ulaştırınca, hayretle gördüm ki, dikey olarak anlatılan ayetlerle AYNIYDI. (Kaynağım da Kur’an idi zaten >>> Cinlerin Ay’a gitmesiyle ilgili olarak)

Fakat bu okuyuş biçimi Sanskritçe’ye dayanmadağından tam olarak çözemediğim şuydu: “Ay’da bir BÜST mü buldular, yoksa bir BÜST mü yaptılar?” Burası hariç Ay’a gidildiği doğru. (Zaten bu kadar uzay aracımsı şeyleri araştırmamızın nedeni de buydu).

İkinci bir nedenimiz daha vardı: WEB hadislerini düzeltmek. (Örneğin, Hezekiel=Zülkifl’in İBRANİ olmadığını, TUFAN öncesi peygamberlerden olduğunu akıl etmek gibi.)

Daniel için de aynı şeyi düzeltiyorum. Nasıl ki 8 tane Henry, 14 tane Louis var ise, Buhtınasır=Nabokadonosor ve Cheops da bir çok tane var. Sülalenin kronolojisine göre. (Mesela benim adım dedem Hansjörg Heiberg’in adıdır.)

İşte WEB hadisleri burada yanılıyor. Daniel Milat sonrası, İsa’dan da 57 yıl sonra gelmiş bir ÇOCUK peygamberdir. Kral Daniel ile karıştırmamak gerekir. Hele hele REML denen binary sistemi kral Daniel’e mal etmek, bizim grubumuzun Mason biraderlik olduğunu iddia etmek kadar gülünç.

Bir kere: Tevrat TAHRİF edilmiştir. Neyin numerolojisini, matematiğini, remilini yapıyorsun ki? Demek ki konu Tevrat ile ilgili değil.

Ama Daniel için bir avantaj vardı: Tevrat’a değil; İNCİL‘e bağlanması istenmişti -Rabbi tarafından-. O tahrif edilen ve sadece SÖZ olan (Kelamullah) İNCİL‘in, tahrif edilmemiş MATEMATİĞİNE vakıf oldu.

Henüz diriydi İNCİL! İstiklal marşı gibi ezberlemişlerdi müminler. Daniel (İbrahim atamız ile aynı yaşlarda, sanırım 12 yaşlarındaydı) bu EZBERLEME işlemini -Allah emri- sürdürdü.

Ezberlemeyi KUM üzerinde yapmakla birlikte (REML arapça kum demek ama, kelimenin kökü NEML aslında), Yani kuma çizmekle birlikte, adını Kumdan almıyordu. Ezberlerken, özel bir sistem ile onları çizgi-nokta biçiminde yazıyordu. İncil’in DÖRTLÜ (çizgi/Bir ve nokta/sıfır) sistemi üzerine oturduğunu gördü.

Bir soru: Dörtlü sistem, dört nokta >>> (….) yani sıfırdan başlar ve (////) dört çizgiyle biter. Bunun onluk sistemdeki karşılığı nedir? (Siz ararken ben hüpleyeyim.)

Digital 1111 >>> ????? Sistemde calculator var, onu kullanın.

<> 15

Bir de (….) SIFIR var eder 16. (Sıfırsız ondalık sistem düşünülemez bile)

Şimdi üçlük kümelerde: … >>> 0.

111=???????

<> 7

İşte Tevrat: …../11111, İncil …./1111 ve Kur’an …/111 üzerine indirilmiştir.

Kur’an 7 HARFTİR. Hiç bunu duydunuz mu? Kur’an’ın ASLINDA 7 harf üzerine indiğini have u ever heard?

<> hayır duymadım

<> 15-Hicr/87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik.

Evet, bu da GÖSTERGEDİR, içiçe katlanmış 7 (mesani). Eski kaynaklardan (İbni Haldun, İbni Arabi vb). Kur’an’ın VAHY olarak 7 harf üzerine indiğini; ama ZİKR olarak 28 Harf olduğunu yazmışlardır. (İkisi de Havas denen kripto üstadıdır.)

Düzeltme şu: Kur’an=Mushaf >>> TOPLADIĞIMIZ KUR’AN olarak 28, fakat  Z İ K R  olarak 38 Harftir. Yani Kur’an’ı 28 + lamelif ile 29 olarak okuyorsunuz. Ama ZİKR (Vahyin açılımı olarak) 38 sestir.

<> 7 mesani sırrı mı?

7 Mesaninin 49 sırrından biri… VAHY >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7 HARFTİR. Nasıl ki 7 notadan sayısız MELODİ üretebilirseniz (İLHAM=VAHY), 7 Mesani olan VAHY‘den de tüm Kur’an’ı üretebilirsiniz.

Beşli grup halinde bizzat Allah bir kerede Tevrat’ı indirdi. Dörtlü grup olarak sadece VAHY‘i (Yazılmamış kitabı=Hitabı) yani İncil’i indirdi. Sırada ÜÇLÜ grup olan Kur’an vardı: 7 mesani + sıfır (…) >>>> 8 olarak da Kur’an’ı indirdi.

8 ile ilgili ÇİFTLEMELERİ bana bulabilir misiniz? (İçinde ismen Sekiz geçen ayetler)

<> 6-Enâm/143: Sekiz çift; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: İki erkeği mi haram kıldı, oksa iki dişiyi mi, ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı mi? Eğer dogru sözlüler iseniz bana bir ilimle haber verin.

Ve biz  İLİMLE  h a b e r  veriyoruz -şu anda- [candaş].

<> 28-Kasas/27: İhtiyar dedi ki: “Bana sekiz yıl çalışman şrtıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan seni zora sürmek gibi bir niyetim yok. İnşallah beni, barış ve iyilik seven insanlardan bulacaksın.”

<> 69-Hakka/7: Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.

<> 69-Hakka/17: Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır.

<> 39-Zümer/6: Sizi bir tek canlıdan yarattı. Sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Allah! Budur sizin Rabbiniz! Yalnız O’nundur mülk ve saltanat! İlah yoktur O’ndan başka! Hal böyle iken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz?!

<> 4/12; 18/22

Teşekkürler…

Sizi bir tek canlıdan yarattı

MUTLAK BİR (sıfır içermez).

sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi

(1 ve 0 binary sistemi)

Neden tek canlıdan yarattı? Çünkü ALLAH TEKDİR ve  S U R E T İ N D E  yarattı. Neden ayrıca EŞİNİ çıkardı? 1 tek sayı artı iki sayı eşittir 3 (xx, xy, yy) (00, 01, 11).

ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi.

8 ve çifti 16 sayısını hatırladınız mı? (Dörtlü grup 15+0 sayısı=16)

Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır.

Allah’ın indi olan RAHİMDE >>>>>>>>>>>>> 3 Karanlık (xx, xy, yy). Yaratılıştan yaratılışa. (EVRİM’in tamamı >>> Tek hücreli olan aşılanmış yumurtadan başlayarak, en gelişmiş olan insana kadar.)

Aşılanmış yumurta neden TEK hücredir? Çünkü over içinde bir tek sarmal/anneden ve aşıyla bir de babadan tek bir tel sarmal gelir. Bunlar ÇİFT olmadan üretme ve tek hücreli olmanın reel anlamını başlatamazlar.

Bunlar bölünür ve küresel kümeleşir, derken birden NEFSİN şeklini (Böcek, insan vb.) alarak yani HÜCRE göçü ile temel biçimine geçer.

Hans von Aiberg, 26/12/2003 (209/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 209 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

209-05-kutsal-kitaplar-7-15-31

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar