Misak – Mişna – Altın buzağı

Telefonda “özel bir dost”um şunu sordu. Misak ve Mişna ne demek? Dedim ki yarın okursun/veya asıldığında.

Misak’ı biliyorsunuz. Lütfen ayet ile yazar mısınız? Misak elçisi ile ilgili ayet lütfen.

<> 7-Araf/169: Arkalarından, yerlerini alan halefler geldi. Bunlar, Kitap’a varis olmuşlardı. Şu basit dünyanın geçici menfaatini esas alıyorlar ve şöyle diyorlardı: “Biz zaten bağışlanacağız!” Kendilerine, bir menfaat daha gelse onu da alıyorlardı. Bunlardan, Allah hakkında, gerçek dışında birşey söylememelerine ilişkin Kitap misakı alınmamış mıydı? O Kitap’ın içindekileri okuyup incelemediler mi? Ahiret yurdu, takvaya sarılanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz?

<> 5-Maide/7: Allah’ın, üzerinizdeki nimetini ve sizi bağladığı misakını unutmayın. Hani, “işittik, boyun eğdik” demiştiniz. Allah’tan korkun. Allah, göğüslerin içindekini çok iyi bilir.

Bir de “Misak Resulü” ile ilgili ayet önemli, Onu bulabilir misiniz? (Yahya ve Hızır)

<> 3-Ali İmran/81: ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: “Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,” demişti. Onlar “Kabul ettik,” deyince, “Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,” demişti.

<> 33-Ahzap/7: Biz, peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de misak aldık. Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan, Meryem oğlu İsa’dan, bunların hepsinden kuvvetli bir sözleşmeyle misak aldık;

 

Misak aynı zamanda BİZİM BAĞIN sembolüdür. Karşı bağın sembolü ise MİŞNA’dır, şimdi de bununla ilgili ayet lütfen.

(Miss.uri >>> Mişna)

Miss.ccp >>>>> Misaq.

<> 5-Maide/12: Yemin olsun ki, Allah İsrailoğullarının misakını almıştı da içlerinden oniki temsilci/başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. Namazı kılarsanız, zekatı verirseniz, resullerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel bir biçimde borç verirseniz, kötülüklerinizi elbette örteceğim ve sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere elbette koyacağım. Artık bundan sonra küfre gideniniz yolun denge noktasından sapmış olur.”

<> 5-Maide/13: Sonunda verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. İçlerinde çok azı hariç, sen onlardan hep hainlik görürsün. Bununla birlikte onları affet, ellerini tut. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever.

<> mesna?

“Mişnacılık” diye de search edebilirsiniz.

<> http://dunyadinleri.com/musevilik.html

<> 2-Bakara/93: Hani, kesin söz almıştık sizden de Tur’u üzerinize kaldırmıştık. “Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin!” demiştik. Şöyle demişlerdi: “Dinledik ve isyan ettik.” İnkarları yüzünden gönüllerine buzağı içirildi. De ki: “Eğer inanan kişilerseniz, ne kötü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu!”

Teşekkür. BUZAĞI: Sibernetik+biyonik buzağı, Haman’ın ALTIN BUZAĞI’sı. Öyle bir buzağı ki, neredeyse -yine peygamber olan- Musa’nın kardeşi Harun bile ona tapacaktı!

<> 2-Bakara/51: Ve Musa ile kırk gece için sözleşmiştik de siz bunun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Zulme sapmıştınız siz.

<> 2-Bakara/54: Hani Musa, toplumuna demişti ki: “Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz.Hadi, yaratıcınıza, Bari’inize tövbe edin;egolarınızı öldürün.Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir; O sizin tövbelerinizi kabul eder.Hiç kuşkusuz O, evet O, tövbelerinizi çok kabul edendir,rahmeti sonsuz olandır.”

<> 2-Bakara/84: sizden şu sözü de almıştık birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz birbrinzi yurtlarından çıkarmayacaksınız bunu kabul etmiştinz. hala da buna tanıklarsınız

<> 2-Bakara/92: Yemin olsun ki, Musa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz.Zalimlersiniz sizler.

<> 20-Taha/88: Onlar için, böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. “İşte sizin ve Musa’nın tanrısı budur, fakat o unuttu,” dediler.

<> 11-Hud/69: Andolsun şanıma ki, İbrahim’e de elçilerimiz müjde ile geldi ve ” Selam!” dediler. O da: ” Selam!” dedi ve durmadan gidip kızartılmış bir buzağı getirdi.

[] http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1487&Itemid=66

<> Günümüzde Sözlü Tora, yazılı şekli ile de mevcuttur. Biz buna “Mişna” deriz. Yahudi liderleri, 2000 yıl önce Romalıların işgali ve baskısı altında,Sözlü Tora’nın unutulmasını önlemek için onu yazıya dökmüşlerdir.

<> “Mişna” kelimesi, gözden geçirmek anlamına gelir. Sözel olarak aktarırken hata yapma olasılığı daha fazla olduğu için, sürekli gözden geçirmek bütünlüğü ve doğruluğu garantiler. Öğrenci, notlar alır ve sonra hepsini ezberler. Binlerce kişi aynı bilgileri kesin olarak öğrendiği zaman gelecek nesle iletiminde hatalar gündeme gelmez.

<> Tora, “Tanrı’nın sonsuz bilgeliği eşliğinde, bir bütün olarak nesilden nesile aktarılmak için düzenlenmiştir.” Sözlü veya yazılı bir kural değildir. Her ikisidir.

<> Yazılı Tora der ki “Tanrı’yı tüm kalbinizle sevin”. Mişna bunu nasıl yapacağınızı anlatır

[] http://web.archive.org/web/20031210202918/http://www.us-israel.org/jsource/Judaism/talmud_&_mishna.html

<> http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/Mishnah.html

Dostlar benim çok acele çıkmam ve gitmem gerekiyor. (Bizimkilerin [hindistanlı bilimadamlarının] başı beladaymış.) Hakkınızı helal eder misiniz?

<> selam selam iyi geceler..

<> Teşekkür ederiz Hocam

<> helal olsun ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

Acilen geronimo. Teşekkürler bye. RZİ.

Hans von Aiberg, 23/01/2004 (217/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 217 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (218) oku

217-04-mishna-hadis

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar