Haniflik – İçinizden bir grup ayrılsın

Ve şunu bir HANİF asla anlayamaz: Neden tatil yapılması için haftanın 6 günü SERBEST ama TEK bir günü yasak iken, NEDEN NİÇİN o tek yasak günü TATİL yapmaktayız!

NEDEN?

NEDEN?

Evet bir HANİF bunu zor anlar. Yani NEDEN yasak tek günü MÜSLÜMANLAR TATİL yapmışlar?

Bir hafta 7 değil 77 gün olsaydı. Ve sadece bir tek gün CUMA olsaydı. BİZ EHLİ KİTAB KAFİR MÜSLÜMANLAR, gider o bir tek günü YİNE TATİL yapardık! Kuşkunuz olmasın!

Onun için HANİFLİĞİN deklarasyonu ve/veya manifestosunu dikkat ederseniz, yıllar önce ilk CUMA ayetleri ile açmıştım. Hanif’in farkı veya göstergesi öncelikle bundan başlıyor. ÇÜNKÜ CUMA günü çalışmak ALLAH EMRİDİR!

Bakın birbuçuk milyar müslüman CUMA gününü tatil yapıyor.

Şimdi HANİF’in farkını anlamak için, lütfen ALİ İMRAN 104‘ü yazınız.

<> 3-Ali İmran/104: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

“İçinizden ……………………………. bir topluluk AYRILSIN“: tam tercümesi bu!

Yani birbuçuk milyar müslümandan “……………………………… bir topluluk ayrılsın!”

Şimdi o “Zümre” yani topluluğu anlamak için lütfen ayetin ARAPÇA‘sını yazar mısınız?

<> 3-Ali İmran/104: velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

ümmetüy yed’une” İki kelimeyi açalım: Sözlüklerden bulunuz:

ÜMMET >>> ümmet demektir. (örneğin Musa ümmeti gibi).

YED’UNE >>> ? (Siz bulunuz. Çünkü ikisi de yanlış.) Evet, Yedune nedir?

<> “Dua” değil mi kökü?

Hayır, dua değil. (Dua da Cumu’a gibi ayn ile yazılır; Duu’a gibi.)

<> Yed = El

Evet ikisi de yanlış ama, yanlışı görmeniz için, sizden çaba bekliyorum. (Dedem böyle istiyor).

<> Yed-i Beyza = Hz. Musa’nın mucize olarak gösterdiği beyaz ve parlak eli

<> Adn cennetiyle ilgili mi?

Analojiler güzel ama halen beklediğimiz yanıt gelmedi. Arapça “BULUNSUN” diye tercüme edilen Yed’une’nin asıl anlamını araştırıyoruz.

Sözlük yok mu?

<> seçilmiş mi?      

<> Davet?    

<> Kuvvet, kudret, güç, yardım, vasıta, mülk? (YED >>> El.)

Hans von Aiberg, 14/09/2003 (188/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 188 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

188-08-ali-imran-104-grup

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar