Kalu bela – Misak meclisi – Hızır – Yahya – Dabbet – Buluşlar – Kodlar – Veysel 2054

Evet, biz Resulullah’ı görmedik, DOĞRU. Ya da bizi Resulullah efendimiz YARATMADI. Yani frene basmalıyız. Bizden ALLAH misak aldı “Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye”. İkinci bir kişinin esamesi bile okunamaz. Allah’tan başka bir ilah DAHA yoktur. Allah Eş Şehid’dir.

Efendimiz Kalu bela AHALİSİNDEN biridir, YARATAN kuvvet değildir. Üstelik MİSAK elçisi de değildir, 228 bin elçiden biridir. Elçiler yaratıcı güç (Halik, Hallak) değil mahluktur. Biz kabu bela’da Efendimizi görmedik, Kalu bela’da RUH(lar) tektir. Bir sınıf ruh ve artı Efendimizin ruhu diye ikinci bir sınıf ruh daha yoktur.

<> 41/6: De ki, “Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!”

Biz Allah ile andlaştık ve anlaştık. BİZ >>>>>> RUH. (ruh+lar diye düşündüğünüzde Eşhedü enne muhammedden….” çıkar ortaya -Allah korusun bizi ŞİRKTEN-)

Ama biz ORADA RUH idik, BİR TEK. İkinci bir ruh >>> Efendimiz yoktu. Anlaştık mı?

<> ok

Efendimize canım feda, ama ben Allah’ın şahidiyim. İkinci aşamada MİSAK toplanıldı. Bütün ELÇİLER (228 bini birden) getirildi. Elçilerin Elçisi olarak Levh’in Gözleri ve bunun şahidi olarak da Yahya efendimiz tüm peygamberlerin peygamberi oldular.

O mecliste sadece peygamberler vardı. Ve ayrıca peygamberliği nekreli olan HIZIR ile Peygamberliği sonradan verilen İbrahim atamız vardı. Ama Misak elçisi HIZIR dede idi. Ölümüyle ve yeniden dirilişiyle devralacak kişi de YAHYA idi.

<> nekre?

Nekire >>> Şüpheli gibi, muğlak gibi, ama ikisi de değil… analoji olarak nekire/nekre bunlara eşanlamlıdır.

<> tşk

<> 3-Ali İmran/81: Allah, vaktiyle peygamberlerden: Andolsun ki, size kitap ve hikmetten her ne verdiysem, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız ve çaresiz ona yardım edeceksiniz. diye söz almış ve: Bunu kabul ettiniz mi? Bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı? demişti. Onlar: Kabul ettik. dediler. Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu.

<> 3-Ali İmran/81: Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

“Allah, vaktiyle peygamberlerden”

“Allah, vaktiyle peygamberlerden”

“Allah, vaktiyle peygamberlerden”

Kimlerden????

Kimlerden??

<> nebiyyin

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

Peygamberlerin peygamberi olan kişiden söz ediyoruz.

<> rasulden

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

“doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız.”

<> hızır

<> bu RAsül oluyordu, tek kişi

Ama TEK de değil:  Y A H Y A  .

“çaresiz ona yardım edeceksiniz.”

“çaresiz ona yardım edeceksiniz.”

Ç A R E S İ Z  ??????????????????????????????

 

“Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu.”

“Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu.”

“Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu.”

ALLAH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HAYY

ALLAH >>>>>>>>> MUHYİ

MUHYİ=YAHYA

İsa’ya (Allah’tan sonra)  C A N   V E R E N

Kötü bir kelime seçmedim, şirk yapmıyorum

HAYY >>> DİRİ

MUHYİ >>>> CAN VEREN

MUHYİ ismini Allah MİSAK’da YAHYA peygambere YAHYA adıyla (bizzatihi Allah’ın muhyi ismidir) verdi. Ve Allah, ismini VERDİ -bir Misak kuluna-.

Ama YAHYA yine de 228 bin peygamberden herhangi birinden ÜSTÜN değildir.

Ne kadar karmaşık bir din değil mi? Size sıralama imkanı vermiyor, tam tersine DENKLİK (denklem) eşitlik getiriyor. Bu din karışır mı karmaşık mı? Yoksa tam tersine HİKMET DOLU MU?

<> hikmet dolu ve kolay

<> Vel kur’anil hakiym

Ve Anlaşılır. Ve KOLAY bir kitap. PÜF noktasını yakaladın mı, APAÇIK BİR KİTAP.

<> Hikmet dolu Rabbi zidni İlmi diyene…

<> RZİ. amin

<> el kitap-el hikmet

<> Aynı ahlak anlayışı wemb’de: hiçbir insan diğerinden üstün değildir.

<> 6: Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur’an, hakkın kendisidir. O, gücüne nihayet olmayan, her hamde layık bulunan Allah’ın yolunu gösteriyor.

Evet platinum yorumlar. Allah’ın ilim ismi bizim nurumuz olmuş

El Alim’den Alim’e….

El Muhyi’den >>> Yahya’ya.

Yahya=HAYAT VEREN, evet bu demek. (İnanmayan Yuhyi gibi ayetlere baksın. Yuhyi geçen ayetler YAHYA’yı anlatır; Muhyi geçenler değil.)

Allah’tan başka kim CAN VEREBİLİR ki? Bir çelişki gibi YAHYA da verir diyor Ayetler sanki… Ama bu çelişki olmasın diye HIZIR’a -sıradan birine, 228 bin peygamber içinde PEYGAMBER olmayan BİR İSTİSNA’ya-.

<> 3/55: O vakit ki, Allah şöyle buyurdu: Ey İsa, gerçekten seni teveffik edip, seni kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar, o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz Bana olacak ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim.

<> Yahya ss için söz konusu olan dirilik dehr zaman ile ilgili değil ise bir tür biyolojik yenilenme söz konusu olabilir mi.. Lockman ss ‘i o yüzden sordum kaptanım… (bağlantı olabilir mi diye)

Evet, Lukman, Üzeyr, Zülkarneyn el evveli, Hızır; bunlar bir MECLİSİN (şura’nın) üyesi.

<> Hz. Yahya’ya verilen hayat veren sıfatı Hz. İsa da devam ediyor gibi, bu konuda ne söyleyebilirsiniz Dr? Bir nakil söz konusu mu?

 

Yahya ETKEN/ETMEN; İsa EDİLGEN. Yahya Ölümsüz, İsa (herşeye rağmen ÖLÜMLÜ). Yahya babası Zekeriyya(Zacharias)ya rağmen ölümsüz.

<> 3/55’de isa ss için 2. dönemine mi işaret var, yoksa önceden verilmiş olup hristiyanlık için bir vaad mi?

 

Meryem ve İsa’ya iki şey iletildi:

1. Cebrail ile Kutsal ruh;

2. Yahya ile Muhyi fonksiyonu.

<> 3-Ali İmran/39: Zekeriyya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime‘yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.

<> Kelime=İsa?

Evet, Allah’ın HAYY kelimesi Yuhyi olarak konmuştur. O kelimeyi (kitabı değil) VAHY olarak da açımsayan İsa’dır.

(Muhyi’den mesela MAHYA; fakat Yuhyi’den İHYA kelimesi türer. (Hayat bulmak anlamında)

<> sorular teker teker pls. Bu gece chat formatımız bozuldu gibi. kaptanı yormamalıyız candaşlar, tşk

Konu ile ilintilidir, NP. Bana yorulmak yasaklanmıştır. Bir de sırt ağrımasını yasaklasalardı. :(((( Bilgisayar ile çıkan bir hastalık. Çok oturmaktan oluşan sırt ağrısı (Belim değil sırtım ağrıyormuş şimdi farkettim.)

<> bu nedenle dinlenmelisiniz

İyi ama, oturduğumdan yarım saat sonradan itibaren sırtım ağrımaya başlıyor.

<> hocam size ergonomik, konforu yüksek -ihtiyaçtır- bir koltuk almalıyız.

Beni şımartmayın, kendimi önemsemeye başlarım yoksa… Ama bu sadece benim derdim değil ki, sizlerin ve bilgisayar başına mahkum herkesin derdi.

<> bizlerin de ağrıyor ama siz önemlisiniz size çok iyi bakmalıyız

Benim ağrım sizin ağrınızı döver diye bir eşitsizliğe inanmıyorum.

10 dk. içinde ne yazabilirim; 10 dk.ya soğan bir soru var mı sizlerde?

<> vestelin reklamını çok merak ediyorum

<> evet “yıl 2054” diyorlar

Vestel ile ben NATO dolayısıyla tamamen koptum. Yeni bir reklamı mı var?

<> veysel

Ha onu ben tezgahladım. 😉

<> Veysel diye başladı.

<> aramızda ya

<> belli idi

<> ben reklamı izlediğim anda dedim ki kaptan bu=))))

<> 2054 e ışınlanıyor.

Ama bu üç ay önce yazılmış bir text idi, şimdi piyasaya çıktı mı?

<> evet, izliyoruz reklamlarda

Bir ara yakalayayım.

<> 🙂 ewt

<> tüm tv.ler veriyor

[] https://www.youtube.com/watch?v=qTlgxJhM7hs

[] https://www.youtube.com/watch?v=j5uzD4YIrds

[] https://www.youtube.com/watch?v=EtOzn9vISLc

[] https://www.youtube.com/watch?v=eSFicKK1oKw

Öyle bir şey sordular ben de böyle yapıp kısa kestim. Ses getireceğini bilmiyordum. Üstelik o City açıldığında yazdığım bir reklamdı, amma gecikmiş!

<> o kadar tanıdık geldi ki reklam 🙂

😉 Sizden hiçbir şey kaçırılmıyor. İyi ama, ben hariç siz reklamı izlemişsiniz. (Daha TV almaya zamanım olmadı)

Yarın da Chat ister misiniz? Yoksa bir gün ara verelim mi?

<> evet

<> siz nasıl uygun görürseniz efendim

(Görüyorsunuz ÜF dedirten anne babalar var. Sizleri karşı karşıya getirmekten korkuyorum. Eşleriniz de var. Eskiden 500 üyeliyken eşleriniz bana bozuk atıyorlardı.)

Tlf. soruyordu biri geçenlerde, msccp10SCE’yi nasıl okutayacağız diye. Misisipi tenesi dedim de sevinçten uçmuştu. Bir türlü beceremiyormuş. 😉 Garibim me-se-ce-ce-pe ON Se-ce-e diyormuş.

<> :))

Haklı aslında. Hani bir reklam var ya “Ne o çilek üzerindeki krema, traş sabununa benziyor” diye, adamımı hatırladınız mı?

<> Card

Evet Card, bu da onun gibi olmuş. Oysa bu simge bana Majestyk Mag.dan verildi. Benim aklımın bir ürünü değil.

Bazı sivri akıllılara göre de Amerika reklamı(imiş). :)) Amerika zaten bir marka, reklama ihtiyacı mı var? Missisippi ile Tennessee’nin reklamı olur mu?

<> ayrıca pentagon güneyli vatandaşlarını mercek altında tutar 😉 yani bunu diyen cahillerin aksine

Evet Confederation ruhu… Yönetim Yankee’ler elinde.

<> missisipi ve tennesse nin bir ruhu var; yani size reklam yapıyor diyen cahilleri kastettim

Ben bunlara (Yankee dahil) kızılderili isimleri olarak bakıyorum. Bunlar zaten ingilizce değil. Benim nick’imde ingilizcenin bir reklamı yok.

<> Tallahasse ne kadar ingilizce ise bunlar da o kadar ingiilizce.

Evet Tallahasee, Tennessee, Yankee, bunların hiçbiri ingilizce değil. Mesela Geronimo da… Ağzımdan kaçmışken, bana hoş-bye, size RZİ. Aniden kaçayım da rahatlayın. Hoş-bye.

<> 🙂

<> hg RZİ slm slm

<> kaptan iyi geceler

Hans von Aiberg, 30/05/2004 (234/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 234 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (235) oku

234-05-veysel-2054

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar